Eurooppanuoret on valinnut keväälle uudet korkeakouluharjoittelijat viestinnän, vaikuttamisen ja järjestösuunnittelun tehtäviin. Aikaisemmista vuosista poiketen harjoitteluun kuuluvat tehtävät jaettiin nyt kahdelle harjoittelijalle, sillä Eurooppanuorten toiminnan kasvun myötä myös tarve useammille käsipareille on lisääntynyt.

Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimusta opiskelevaa Aino Salmea ja yleistä historiaa opiskelevaa Margareta Ronkaista innostaa erityisesti kansainvälisyyden tukeminen sekä eurooppalaisen yhteistyön ja rauhan edistäminen.

Viestinnän ja vaikuttamisen tehtäviä Eurooppanuorilla tekevä Aino on toiminut aiemmin vapaaehtoisena pakolaisuuteen ja kehitysyhteistyöhön keskittyvissä järjestöissä.

“Toivoisin, että tavoittaisimme Eurooppanuorten kautta yhä laajemmin erilaisista taustoista tulevia nuoria ja että he voisivat saada kokemuksia vaikuttamisesta ja yhdessä tekemisestä. Arvostan sitä, miten EU:n kautta eri maiden ja kulttuurien välinen yhteistyö on tiivistynyt ja haluaisin, että me nuoret ottaisimme entistä aktiivisemman roolin tässä prosessissa“, Salmi pohtii.

Yliopistossa humanistia ja valtiotieteellisiä opintoja yhdistelevän Margaretan tehtävät Eurooppanuorissa painottuvat mm. tapahtumatuotantoon, järjestösuunnitteluun ja vaikuttamiseen. Margaretalla on runsaasti järjestökokemusta ylioppilaskuntatoiminnasta. Käytännön kansainvälistä kokemusta hän on kerryttänyt matkustelemalla ja opiskelemalla mm. Ruotsissa ja Ranskassa.

“Olen innoissani siitä, että Eurooppanuorissa pääsen yhdistämään mielenkiintoni vaikuttamiseen ja kansainvälisyyteen. Harjoittelun aikana haluaisin erityisesti tuoda esiin positiivisia näkökulmia eurooppalaisesta identiteetistä”, Ronkainen toteaa.

Aino Salmi
aino.salmi@eurooppanuoret.fi

Margareta Ronkainen
margareta.ronkainen@eurooppanuoret.fi