Eurooppanuoret iloitsee EU:n puolustusrahaston etenemisestä. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan komissio esittelee mallin puolustusrahastoksi 7. kesäkuuta.

Malli edesauttaisi yhteisten puolustushankintojen tekemistä. Rahastossa halukkaat maat pääomittaisivat rahastoa, joka tekee hankinnat kootusti mukana olevien maiden puolesta.

Eurooppanuorten mielestä EU:n puolustusrahasto olisi pieni mutta tarpeellinen askel oikeaan suuntaan. Yhteiset hankinnat tiivistäisivät teknologista ja strategista yhteistyötä, saisivat aikaan taloudellisia säästöjä ja laajentaisivat puolustustarvikkeiden vientimarkkinoita. Yhteenlaskettuna EU-maiden puolustusmenot yltävät noin 200 miljardiin euroon, minkä myötä EU:n puolustusbudjetti olisi maailman kolmanneksi suurin.

“EU:n puolustusyhteistyön tiivistäminen on Suomen turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää tässä maailmanajassa.  Suomen tulisikin aktiivisesti EU-politiikassaan pyrkiä viemään yhteisen puolustuksen ajatusta eteenpäin”, sanoo Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.

Eurooppanuorten mielestä viime vuosien maailmanpoliittiset mullistukset korostavat tarvetta EU:n yhteiselle puolustukselle.

“Venäjän aggressiivisuuden kasvu, Brexit sekä Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikan poukkoileminen epävakaan presidentin myötä lisäävät kaikki tarvetta sille, että EU:n on alettava itse kantaa vastuuta omasta turvallisuudestaan”, Tikkanen sanoo.

Eurooppanuoret on valtakunnallinen sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista.

 

Lisätiedot:

Tuomas Tikkanen
Eurooppanuorten puheenjohtaja
tuomas.tikkanen@eurooppanuoret.fi
+358 40 523 5768

Kuva: European Defence Agency/CC BY-SA 2.0