Olen Erik Immonen, 23-vuotias helsinkiläinen maailmanpolitiikan tutkimuksen opiskelija. Kuluneen vuoden aikana olen toiminut muun muassa Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten ja myös ystävyysseura Suomi-Itävalta -yhdistyksen hallituksessa, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n liittohallituksessa ja saman järjestön julkaiseman Debatti -lehden päätoimittajana. Olen aiemmin ollut mukana usean muun suomalaisen ja kansainvälisen järjestön toiminnassa.

Haen vuosikokouksessa Eurooppanuorten liittohallitukseen vuodelle 2018, sillä haluan olla mukana tekemässä järjestöstämme entistäkin vaikuttavampaa, kiinnostavampaa, ja rohkeampaa yhteiskunnallista toimijaa. Kansainvälisyyttä ja eurooppalaista yhteistyötä olen aina pitänyt tärkeinä, jopa välttämättöminä Suomelle, ja siksi koen Eurooppanuoret luontevaksi toimintaympäristöksi. Olen aina tuntenut olevani tervetullut tähän järjestöön, ja haluan omalta osaltani pitää yllä ilmapiiriä, jossa potentiaalisille uusille aktiiveille kynnys lähteä mukaan toimintaamme näyttäytyy matalana.

Haluan myös pitää järjestömme sisällä yllä keskustelua keskeisistä arvoistamme ja niiden perustasta. On tärkeää, että kykenemme aina perustelemaan tavoitteemme ja periaatteemme kokonaisvaltaisesti. Meidän on myös haastettava muun yhteiskunnan ajattelua. Kuten tiedämme, Euroopasta ja eurooppalaisuudesta puhutaan paljon, mutta usein vähäisillä tiedoilla ja ohi aiheen. Mielikuvat, valeuutiset ja vääristely ovat vieneet kohtuuttomasti tilaa faktoilta ja rehellisyydeltä. Eurooppanuorilla on oma tärkeä roolinsa keskustelun pitämisessä järkevänä ja sen viemisessä parempaan suuntaan.

Toisaalta Euroopasta puhutaan usein tavalla, joka on omiaan herättämään muissa kuin EU:n organisaatiorakenteeseen perehtyneissä jonkinlaista ahdistusta. Eurooppalaisuuden on oltava kiinnostavaa ja innostavaa. Juuri tämä järjestö voikin nostaa esille keskeisiä kysymyksiä liittyen eurooppalaisuuteen ja eurooppalaiseen identiteettiin, sillä kiintymystä Eurooppaa kohtaan ei luoda organisaatiokaavioilla tai edes tilastoilla, vaan rakentamalla käsitys yhteisestä, jaetusta eurooppalaisuuden kokemuksesta.

Vastaan ilomielin kysymyksiin Facebookin kautta tai sähköpostitse.

Ota yhteyttä:
Erik Immonen
erik.immonen@gmail.com