Suomi tuo EU:n ja Afrikan unionin huippukokoukseen nuoren edustajan ainoana osallistujamaana. Suomen nuorisodelegaattina toimii Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.

Viides Afrikan unionin ja Euroopan unionin (AU-EU) huippukokous järjestetään tällä viikolla 29.-30. marraskuuta Abidjanissa Norsunluurannikolla. Suomi osallistuu huippukokoukseen pääministeri Sipilän johdolla, ja vie ainoana osallistujamaana mukaan nuoremman sukupolven edustajan. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Afrikan välisiä poliittisia ja taloudellisia siteitä. Erityisesti nuoriin investoiminen on kokouksen agendalla; 60 prosenttia Afrikan väestöstä ovat alle 25 vuotiaita. Lisäksi Afrikan väestön on ennustettu tuplaantuvan nykyisestä 1,2 miljardista 2,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.

”Afrikalla ja Euroopalla on yhteinen kohtalo. On äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon nuoret ja heidän elinolonsa Afrikan mantereella. Vain panostamalla nuoriin voi kehitys olla kestävää”, sanoo Tikkanen.

Väestönkasvu aiheuttaa lukuisia haasteita mantereen tulevaisuudelle. Nuorille on tarjottava tulevaisuuden mahdollisuuksia, laadukasta koulutusta ja toimeentulon takaavaa työtä. Kun uskoa tulevaisuuteen ei ole, nousee riski radikalisoitua ja hakeutua ääriliikkeiden pariin tai lähteä kohti Eurooppaa. Kuitenkin nuoret ovat usein aliedustettuina eri yhteiskunnan osa-alueilla. Nuorisotyöttömyys on korkeaa, eikä työ aina tarjoa toimeentuloa. Nuorten osallisuus demokraattisessa päätöksenteossa ja politiikassa on vähäistä, sillä valtaa pitävät monesti vanhat sukupolvet. Yhteiskunnallista omistajuutta on hankala kokea, jos mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen ei ole.

Lähtökohtana on oltava se, että afrikkalaiset valtiot tarjoavat nuorille tulevaisuuden mahdollisuuksia jotka kannustavat jäämään ja rakentamaan yhteiskuntaa. Nuorilla on keskeinen rooli rauhan rakentamisessa ja ekstremismin torjunnassa.

”On aika pureutua kehityksen juurisyihin, eli nuorten elinoloihin. Vain panostamalla nuoriin voi Afrikan kehitys olla aidosti kestävää ja luoda tasapuolisen suhteen Euroopan kanssa. Suomen ja EU:n on oltava aktiivisia nuorten elinolojen edistämisessä, ja nuoret on nostettava Suomen kehityspolitiikan uudeksi kärjeksi.”, Tikkanen peräänkuuluttaa.

Lisätietoja:

Tuomas Tikkanen
+358 40 5235768
tuomas.tikkanen@eurooppanuoret.fi