Eurooppanuorten liittokokous vaatii Euroopan johtajilta määrätietoisia askeleita kohti yhtenäisempää Eurooppaa.

 

Eurooppanuorten 21. liittokokous pitää yhdentahtista Eurooppaa ja integraation syventämistä oikeana tienä ulos Euroopan vaikeista vuosista. Liittokokous vaatii yhteisvaluutan ulkopuolella olevia EU-jäsenmaita liittymään euroon perussopimusten velvoitteiden mukaisesti sekä Euroopan johtajilta rohkeutta unionin uudistamisessa.

“Yhdentahtinen Eurooppa on pienten jäsenmaiden etu. Jos eurooppalaista yhteistyötä kohdellaan Rosson raastepöytänä, josta jokainen jäsenmaa voi poimia vain itseä kaikkien eniten hyödyttävät yhteistyön muodot, katoaa koko yhteiseltä eurooppalaiselta projektilta pohja”, sanoo Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.

Eurooppanuoret kumoaa vaatimukset kahden nopeuden Euroopasta, joka johtaa paitsi monimutkaisiin hallintorakenteisiin, myös koko yhteistyön houkuttelevuuden heikkenemiseen. Esimerkiksi EU:n uskottavan ulko- ja turvallisuuspolitiikan syntyminen vaatii sitoutumista kaikilta, eikä unionin perusarvoista voida joustaa muillakaan sektoreilla.

“Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei synny ilman kompromisseja ja vallasta luopumista. Jäsenmaiden – varsinkin Suomen, joka on kuulunut läpi historian Euroopan integraation suurin hyötyjiin – tulisi ottaa aktiivisemmin ja ennakkoluulottomammin kantaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolesta.”

Lisätietoja:

Tuomas Tikkanen

+358 40 523 5768

Puheenjohtaja

Mikko Kymäläinen

+358 911 2049

Pääsihteeri