Innostutko Euroopasta? Sykkiikö sisälläsi EU-intiloilijan sydän? Haluatko helpon tavan tulla mukaan Eurooppanuorten toimintaan?

HAE EUROOPPANUORTEN TYÖRYHMIIN!   

Eurooppanuoret hakee jäseniä työryhmiin! Vuonna 2018 muodostetaan seuraavat työryhmät: järjestötyöryhmä, tapahtumatyöryhmä, poliittisen valmistelun työryhmä, kv-työryhmä, Tähdistötyöryhmä ja viestintätyöryhmä.

Työryhmien tehtävänä on toimia liittohallituksen ja toimiston apuna liiton toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Työryhmien puheenjohtajina toimivat perinteisesti Eurooppanuorten liittohallituksen jäsenet. Työryhmien jäseneksi voi hakea kuka tahansa Eurooppanuorten jäsen. Työryhmien yksityiskohtaisemmat tehtävät on eritelty edempänä.

Työryhmiin haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy tästä. Eurooppanuorten liittohallitus valitsee työryhmien jäsenet kokouksessaan 14.1., haku työryhmiin sulkeutuu 12.1.2018. Jos haet useampaan kuin yhteen työryhmään, ilmaise lomakkeessa missä työryhmässä toimisit kaikkein mieluiten.

Tapahtumatyöryhmä:

Tapahtumatyöryhmän tehtävänä on tukea liiton toimistoa liiton valtakunnallisten tapahtumien tuottamisessa. Tämän lisäksi työryhmä valmistelee vuoden 2019 tapahtumakalenterin yhdessä liiton toimiston kanssa.

Järjestötyöryhmä:

Järjestötyöryhmä vastaa aluejärjestöjen toiminnan tukemisesta ja Eurooppanuorten järjestöllisestä kehittämisestä. Työryhmä paneutuu Eurooppanuorten tulosperusteiseen avustusjärjestelmään ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen aluejärjestöjen kesken.

Poliittisen valmistelun työryhmä:

Poliittisesta valmistelusta vastaava työryhmä valmistelee Eurooppanuorten tavoitteita Eurovaaleihin 2019 ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen 2019. Työryhmällä on vastuu Eurooppapäivän kampanjan suunnittelusta. Tämän lisäksi työryhmä tukee tapahtumatyöryhmää sisällön tuottamisessa erilaisiin tapahtumiin, kuten Linnaseminaariin.

Kv-työryhmä:

Kv-työryhmä vastaa Eurooppanuorten kansainvälisen työn koordinoinnista. Työryhmän jäsenillä on erinomainen mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin seminaareihin ja tapahtumiin. Kv-työryhmä myös seuraa ja tukee JEF:n Lapissa järjestettävän seminaarin valmistelua.

Viestintätyöryhmä:

Viestintätyöryhmän jäsenet pääsevät kehittämään Eurooppanuorten viestintää kokonaisuutena.  Työryhmän jäsenyys antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittyä viestinnän ammattilaiseksi.

Tähdistö-työryhmä:

Tähdistötyöryhmän tehtävänä on avustaa Eurooppanuorten Tähdistö-lehden toimitustyössä. Tähdistö ilmestyy vuosittain kahtena teemajulkaisuna, minkä lisäksi sen verkkosivulla tarjoillaan viikottain ajankohtaista Eurooppa-analyysia. Työryhmän jäsenet työskentelevät ensisijaisesti printtilehden parissa, avustaen lehden materiaalien kokoamisessa, editoimisessa ja/tai tuottamisessa. Lisäksi työryhmön jäsenet voivat halutessaan osallistua verkkosisällön kuvittamiseen tai verkkosivujen ylläpitoon. Kerro hakemuksessasi, mitkä tehtävät kiinnostaisivat sinua eniten.

Hae työryhmiin tästä!