Yhdysvaltain presidentti Donald Trump järisytti maailman kauppajärjestelmää julkistaessaan yksipuoliset tullit teräksen ja alumiinin tuontia kohtaan. Eurooppanuoret pitää Trumpin toimia huolestuttavina. Tilanteeseen voidaan vastata vain EU:n yhteisellä kauppapolitiikalla.

Eurooppanuorten mielestä Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit ovat äärimmäisen huolestuttavia ja ne ovat ajaneet maailman kauppasodan partaalle.

”Yhdysvaltojen kauppakumppanit suunnittelevat vastatoimia ja retoriikka kiristyy. Tullit haittaavat EU:n ja Suomen kaupankäyntiä merkittävästi niin suoraan kuin välillisestikin”, sanoo Eurooppanuorten  puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.

Tulleja perustellessaan Yhdysvallat on vedonnut kansalliseen turvallisuuteen.

”Tämä on järjetöntä, sillä EU-maat ovat USA:n läheisiä liittolaisia. Trumpin julkinen painostus on kuitenkin kohdistunut pitkälti EU:hun ja on tulkittavissa, että Yhdysvallat yrittää alistaa kauppakumppaninsa myönnytyksiin ilman, että olisi itse valmis niihin.”

Eurooppanuorten mielestä Trumpin toimet osoittavat EU:n yhteisen kauppapolitiikan tärkeyden. EU-jäsenmaat ovat yhdessä huomattavasti vahvemmassa asemassa reagoimaan Trumpin hallinnon painostukseen kuin erillään.

”EU:lla on edellytykset reagoida painokkaasti, sillä se on maailman suurin markkina-alue. EU:lla on myös kauppapolitiikassa vahva toimivalta ja laaja keinovalikoima, osittain juuri tällaisia tilanteita varten”, Tikkanen sanoo.

Eurooppanuoret arvioi, että EU:n asemaa vahvistavat myös sen viimeaikaiset kauppapoliittiset onnistumiset. EU on viime vuosina onnistunut solmimaan vapaakauppasopimuksen Kanadan kanssa, minkä lisäksi neuvottelut Japanin kanssa ovat päätetty ja neuvottelut Meksikon kanssa edistyvät.

Eurooppanuorten mukaan kärjistynyt tilanne voisi parhaassa tapauksessa ratketa vuoden 2002 tavoin. Tuolloin presidentti George W. Bushin hallinto korotti tullimaksuja kaikelle raudantuonnille juurikin kansalliseen turvallisuuteen vedoten.

”Yhdysvallat lopulta luopui tullimaksuista seuraavana vuonna EU:n ja muiden kauppakumppanien vastatoimien, sekä WTO:n voimakkaan vastustuksen vuoksi”, Tikkanen kertaa.

Lisätietoja:

Tuomas Tikkanen

Puheenjohtaja

tuomas.tikkanen@eurooppanuoret.fi

+358 40 523 5768


Mikko Kymäläinen

Pääsihteeri

mikko.kymalainen@eurooppanuoret.fi

+358 40 911 2049