Lapin Eurooppanuorten toiminta käynnistyy uudestaan hiljaiselon jälkeen tiistaina 20.3 klo 16 yhdistyksen ylimääräisen kokouksen muodossa. Kokous järjestetään LYYn saunatiloissa (Hallituskatu 20 D, 96100 Rovaniemi). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja valitaan yhdistykselle uusi hallitus.

Kokouksen esityslista alla. Mahdolliset kysymykset ja tiedustelut toimintaan mukaan tulemisesta voi osoittaa Mikka Keräselle (keranen.miikka@gmail.com)

Tervetuloa!

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika: 20.3.2018 klo. 16.00

Paikka: Lapin yliopiston ylioppilaskunnan saunatilat

Hallituskatu 20 D, 96100 Rovaniemi, ylin kerros

 

 1. Kokouksen avaus:
 2. Kokouksen järjestäytyminen:
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Edellinen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Vastuuvapaudesta päättäminen
 7. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta päättäminen
 8. Vuoden 2018 talousarviosta päättäminen
 9. Hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä päättäminen
 10. Hallitukseen valittavien varapuheenjohtajien lukumäärästä päättäminen
 11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 12. Hallituksen varapuheenjohtajien valinta
 13. Hallituksen jäsenten valinta:
 14. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta:
 15. Tilinkäyttöoikeuksista ja muista pankkiasioista päättäminen:
 16. Muut esille tulevat asiat:
 17. Kokouksen päättäminen: