Euroopan unionin perusarvoihin kuuluu ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo. Näiden arvojen puolustaminen on unionin päätavoite rauhan ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi. Ketään ei tule syrjiä ja vähemmistöjen oikeuksia tulee kunnioittaa. Euroopan unionin arvot on määritelty Lissabonin sopimuksessa, johon Suomi on myös sitoutunut.

Syksyllä 2017 on tullut ilmi, että sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka (transpoli) on päättänyt evätä hormoni- ja leikkaushoitoja diagnoosin F64.8 (muu sukupuoli-identiteetin häiriö) saaneilta. Elokuussa 2018 Tampereen transpoli yhdenmukaisti linjauksensa Helsingin transpolin linjauksen mukaisesti.

Useat muunsukupuoliset kokevat transsukupuolisten ihmisten tavoin, etteivät he ole kotonaan siinä kehossa, mihin he ovat syntyneet. Transsukupuolisuudessa ja muunsukupuolisuudessa sukupuoliristiriita voi olla yhtä raju ja hoitojen saaminen elintärkeää. Seta ry:n mukaan Suomen hoitokäytäntöjä voitaisiin muuttaa viipymättä ja sukupuoliristiriitaa voisi hoitaa nykytiedon valossa riippumatta sukupuoli-identiteetistä.

Oikeutta muunsukupuolisille! -mielenosoitus vaatii muunsukupuolisille läpinäkyvää, yksilöllistä hoitoa, joka perustuu yksilön tarpeisiin. Hoitopäätökset on tehtävä hoidettavan kanssa yhteistyössä. Diagnostiikan tulee perustua hoidon tarpeeseen, eikä ihmisen sukupuoleen. Halu korjaushoitoihin on nähtävä osana itsemääräämistä ja oman identiteetin vahvistamista.

Osoitamme tukemme Oikeutta muunsukupuolisille -mielenosoitukselle, ja vaadimme, että sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikat muuttavat käytäntöjään muunsukupuolisten oikeuksien takaamiseksi.

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret muistuttaa myös tarpeesta Translain kokonaisuudistukselle, ja tukee Setan ja Trasekin Kuuluu Kaikille -kampanjaa. Kannanottomme translain uudistukselle voit lukea täältä

Janne Hirvasvuopio
Toimintakulttuurivastaava

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret / JEF Helsinki