Euroopan unionin perusarvoihin kuuluu ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo. Näiden arvojen puolustaminen on unionin päätavoite rauhan ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi. Ketään ei tule syrjiä ja vähemmistöjen oikeuksia tulee kunnioittaa. Euroopan unionin arvot on määritelty Lissabonin sopimuksessa, johon Suomi on myös sitoutunut.

Euroopan komissio on todennut Suomen nykylainsäädännön rikkovan unionin perusoikeuksia transihmisten pakkosteriloinnin ja muiden ihmisoikeutta loukkaavien käytäntöjen osalta ja on kehottanut Suomea muuttamaan lainsäädäntöä. Komissio on todennut myös, että sukupuolten tasa-arvon periaatetta sovelletaan sukupuolen korjaamisesta johtuvaan syrjintään, ja että transihmisiltä vaadittava sterilisaatio on laitonta syrjintää.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tapauksessa A.P., Garçon ja Nicot vastaan Ranska linjannut, että valtio rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa ja syyllistyy ihmisoikeusloukkaukseen vaatiessaan lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolen korjauksen johdosta.

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten mukaan translain lähtökohtina tulee olla transihmisten itsemääräämisoikeus ja laista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Lääketieteellinen hoito ei saa olla juridisen sukupuolen vahvistamisen ehto. Itsemääräämisoikeus tulee ulottaa myös alaikäisille niin, että huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso.

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret toivoo Suomen hallituksen ottavan eurooppalaisen yhteisön jakamat arvot, Euroopan Komission huomiot ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkotapauksen huomioon, ja muistuttaa, että Suomi on viimeisiä EU-maita, jossa pakkosterilisaatio on edelleen voimassa.

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret muistuttaa Suomen hallitusta, että Lissabonin sopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja ovat oikeudellisesti sitovia ja painoarvoltaan samantasoisia sopimuksia. Edelleen pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret muistuttaa, että Suomi on sitoutunut Euroopan ihmisoikeussopimukseen, ja että translaki on joka tapauksessa muutettava Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkopäätöksen johdosta.

Janne Hirvasvuopio
Toimintakulttuurivastaava

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret