Minun nimeni on Iida Yliannala ja olen ehdolla jatkokaudelle Eurooppanuorten liittohallitukseen. Kuluneen vuoden aikana olen saanut kasvaa Eurooppa-osaajaksi, kehittää taitojani yhdenvertaisuudessa sekä tehdä töitä yhtenäisemmän Euroopan eteen.

Toimimistani Eurooppanuorissa viitoittavat kaksi lempi f-sanaani: feminismi ja federalismi. Jotta yhteiskuntamme voisi olla aidosti feministinen, tarvitaan federalismia ja jotta liittovaltiokehitys rakentuisi vankalle perustalle, tarvitaan feminismiä. Minulla on unelma, jossa sadan vuoden päästä Euroopan unioni on kehittynyt liittovaltioksi. Tämän saavuttamiseksi on aloitettava työnteko samantien. Eurooppanuorten on järjestönä tehtävä linjamuutos vastaajasta keskustelun aloittajaksi.

Ensi vuoden vaaliviestinnässä on nostettava keskiöön nuoret. Nuorten osallistuminen on meidän merkittävin voimavaramme ja vain aktiivisesti luomalla vaikuttamisen paikkoja sekä osallistamalla koko toimijakenttäämme Helsingistä Lappiin voimme saavuttaa tavoitteemme paremmasta huomisesta. Vaalit ja puheenjohtajuuskausi värittävät ensi vuotta. Sen lisäksi meillä on suuria muutoksia tehtävänä järjestömme sisällä. Olen tänä vuonna saanut olla mukana rakentamassa Eurooppanuorille meidän ihkaensimmäistä yhdenvertaisuusohjelmaamme. Yhdenvertaisuusohjelman jalkauttaminen niin keskusliiton toimintaan kuin alueillekin tulee olemaan suuri ja ajallisia resursseja vaativa prosessi.

Toimintamme kasvanut koko ja varsinkin Linnaseminaarin valtava kasvu vaativat toimiakseen uusia, parempia konsepteja. Meidän kaiken toimintamme tulee olla puhtaasti jäsenistöä palvelevaa sekä uusia toimijoita houkuttelevaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on uskallettava uudistaa, välillä nopeallakin tahdilla. On kokeiltava ja uskallettava epäonnistua, jotta jatkossa voidaan tehdä paremmin. Tämä pätee niin keskusliiton kuin alueidenkin toimintaan.

Minä sitoudun tekemään töitä paremman huomisen, yhtenäisemmän Euroopan ja vaikuttavampien Eurooppanuorten eteen myös vuonna 2019.

Jos jokin jäi mietityttämään, olethan yhteydessä!

Iida Yliannala
+358400664220
iida.yliannala@eurooppanuoret.fi
@uberannala