Mika Lan

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret järjestivät ekskursion Brysselin 4.–6.12. Meitä osallistui matkalle 16 hengen joukko. Tavoitteenamme oli tutustua paremmin varsin monimutkaisena pidetyn Euroopan Unionin toimintaan eri näkökulmista sekä tunnustella, millaiset tuulet tällä hetkellä Brysselissä puhaltavat näin puoli vuotta ennen parlamenttivaaleja.

Helsinki EU Office on neljän eri Etelä-Suomen maakunnan, pääkaupunkiseudun kaupunkien ja niiden korkeakoulujen sekä luonnonvarakeskuksen yhteinen toimisto Brysselissä. Toimiston nettisivuilla on tiivistetty toimiston tehtävä seuraavasti: ”Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.” Toisin sanoen toimiston tehtävänä on auttaa edustamiaan tahoja ymmärtämään ja hyötymään paremmin EU:n tarjoamista mahdollisuuksista. Toimiston toiminnasta meille kertoi sen EU-yhteistyöpäällikkö Saara Harjula.

Denis Shemyakin

Iltapäivällä vierailimme Euroopan Unionin toiminnasta kertovassa museossa Parlamentariumissa. Sisäänpääsy museoon on kaikille ilmainen ja ääniopas löytyy myös suomeksi. Lämmin suositus siis kaikille Brysselissä vieraileville!

Erika Bergström

Illallistimme meppi Miapetra Kumpula-Natrin (S&D) sekä hänen avustajansa Topi Jugan kanssa italialaisessa ravintolassa. Kumpula-Natri kertoi poliittisen uransa historiasta, mepin työstä sekä niistä asioista, joita hän pyrkii meppinä edistämään. Mielestäni oli kiinnostavaa kuulla, miten Kumpula-Natri priorisoi tapaamisensa lobbaajien ja muiden häntä tapaamaan pyrkivien tahojen kanssa. Toisaalta hänen vastauksensa eivät olleet kovin yllättäviä. Hän asettaa etusijalle aiheet, joiden parissa hän työskentelee valiokunnissa, kuten digiasiat ja telemarkkinat, sekä suomalaiset ja heidän instressejään edustavat tahot.

Denis Shemyakin

Keskiviikkoaamuna jokainen saapui kämpiltään Transparency Internationalin (TI) EU:n toimistoon, jossa meille kyseisen kansalaisjärjestön toimintaa esitteli projektiassistentti Ilkka Penttinen. TI on vuonna 1993 perustettu kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka tarkkailee korruptiota ja julkaisee vuosittain korruptioindeksin, jonka avulla voidaan seurata eri valtioiden korruption kehitystä ja vertailla niitä keskenään. TI:llä on paikallisyhdistyksiä yli 100 maassa.

Euroopan Unioni on todella merkittävä yhteiskunnallinen toimija, ja sen toiminnassa on myös korruption riski. Saimme myös kuulla, miten erilaista järjestön työn sujuvuus voi eri maissa olla turvallisuustilanteesta riippuen. Suomalaisena ja eurooppalaisena on vaikea kuvitella, miten vaarallista korruptionvastainen työ voikaan olla epävakaammilla alueilla. Oli mielenkiintoista kuulla, miten korruptioindeksi muodostuu, sillä korruption määrästä ei tietenkään voida tehdä kuin arvioita, koska sitä pyritään peittelemään mahdollisimman hyvin.

Denis Shemyakin

Ajatushautomo European Policy Centre (EPC) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon ajatushautomo, joka pyrkii edistämään eurooppalaista integraatiota analyysin ja väittelyn kautta, haastaen eurooppalaisia päätöksentekijöitä kaikilla tasoilla tekemään päätöksiä, jotka perustuvat huolelliseen tutkimukseen ja analyysiin. Se tarjoaa myös alustan kumppaneille, vallanpitäjille ja kansalaisille väittelyyn Euroopan Unionin politiikasta ja tulevaisuudesta.

EPC:ssä meidät otti vastaan Annika Hedberg, Euroopan kestävän kehityksen mahdollisuuksia tutkivan työryhmän johtaja ja vanhempi tutkija. Hedberg on kuin EU:n kävelevä tietopankki: hän kertoi meille mm. unionin maataloustukien ongelmallisuudesta ilmastonmuutoksen kannalta sekä unionin sisäisistä hallinnollisista ongelmista, jotka vaikeuttavat toiminnan läpinäkyvyyttä. Otimme Hedbergin asiantuntijuudesta ilon irti, ja keskustelu sujuikin niin sutjakkaan, että itse instituution esittely jäi vähän vähemmälle.

Lounaan jälkeen vierailimme JEFin Euroopan toimistossa. Toimiston työntekijät kertoivat yleisesti järjestön toiminnasta, tulevista koulutuksista sekä suunnitelmista ja kannanotoista kevään vaaleihin liittyen. Kannattaa tutustua JEFin toimintaan myös kansainvälisellä tasolla!

Mika Lan

Seuraavaksi suuntana oli parlamentti, jossa tapasimme lehdistötiedottaja Iina Lietzenin sekä Anneli Jäätteenmäen kaksi avustajaa Josefiina Mannisen ja Iiro Kankaan. He kertoivat meille työnkuvastaan ja siitä, mitä reittiä ovat työhönsä päätyneet. Samoin kuin Helsinki EU Officessa, niin myös täällä hämmästyin jälleen, miten paljon Brysselissä on töissä ihmisiä, joiden tehtävä on tehdä unionin toiminnasta ymmärrettävää. Parlamentin tiedottajilla on omat valiokuntansa, joiden toiminnasta tiedottamiseen he ovat erikoistuneet ja Lietzen kertoi, kuinka hän on jatkuvasti myös yhteydessä viiteen vakituiseen suomalaiseen Brysselin EU-toimittajaan (ei muuten ihme, että EU tuntuu etäiseltä, sillä eiväthän EU-asiat voi saada muutaman toimittajan voimin tarpeeksi mediahuomiota!) ja vastailee toki muidenkin toimittajien kysymyksiin. Lisäksi hän avustaa parlamenttivierailujen pitämisessä. Itse opin paljon uutta tiedottajan työstä ylipäätään, parlamentissa esimerkiksi Strasbourgissa täysistuntoviikoilla heillä on tärkeä tehtävä pressitilaisuuksien järjestämisessä.

Avustajan työstä taas opimme, että siinä painetaan usein pitkää päivää. Työnkuvaan kuuluu asiakirjoihin tutustuminen ja niistä briiffaaminen mepille. Lisäksi avustaja saattaa edustaa kokouksissa ja muissa tapaamisissa. Hänen tulee tuntea meppinsä mielipiteet ja arvomaailma hyvin, jotta hän osaa tunnistaa mepille tärkeät asiat ja näkökulmat. Saman arvomaailman jakaminen tekee työstä helpompaa ja mielekkäämpää, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Avustaja osaa tarvittaessa pitää mielipiteensä omana tietonaan työasioissa.

Antti Avoranta

Saimme myös pikaisesti vierailla parlamentin täysistuntosalissa, jossa oli meneillään alueiden komitean istunto. Oli hienoa nähdä, miten organisoitu kokous oli. Jokaisen puheenvuoron aikana seinältä saattoi nähdä, kuka puhuu ja mitä hän edustaa sekä sekuntikellon tikittämässä, jottei puheenvuoro menisi yli ajan. Kuulokkeista saattoi kuulla simultaanitulkkausta millä tahansa unionin kielellä. Tulkkauskopissa on kolme tulkkia yhtä aikaa: yksi tulkkaa, toinen varmistaa ja tukee, ja kolmas pitää taukoa. Vaatii kyllä tiukkaa keskittymistä moinen työ. Tulkkaus tapahtuu useamman kielen kautta, esimerkiksi malta–englanti–suomi. Tämän saattaa havaita esimerkiksi silloin, jos joku puhuja kertoo vitsin. Ensin nauravat oman maan kansalaiset, sitten isompien kieliryhmien puhujat ja viimeiseksi pienemmät kieliryhmät.

Torstaiaamuna kävimme Euroopan historian talossa. Euroopan ja EU:n historia oli näyttelyssä nidottu yhteen monipuolisesti. Tähänkään museoon ei sisäänpääsy maksa mitään!

Mika Lan

Viimeisenä kohteenamme oli komissio, jossa tapasimme Aura Sallan, joka työskentelee Jean-Claude Junckerin neuvonantajaryhmässä. Kuten EPC:ssä Hedbergiltä, myös Sallalta tuli tietoa unionista ja sen ongelmista kuin apteekin hyllyltä. Oli myös hienoa kuulla hänen urapolustaan Blue Book -harjoittelun, politiikassa toimimisen ja Jyrki Kataisen kabinetissa työskentelemisen kautta nykyiseen asemaan.

Kolmen päivän reissu oli uskomattoman tiivis ja monipuolinen, ja itse ainakin opin paljon uutta unionista ja sen toimijoista monilla eri tasoilla. Euroopan Unioni ei ole yksinkertainen instituutio, sillä päätöksentekijöiden lisäksi tärkeitä toimijoita ovat kaikki kulississa toimivat tukijoukot, ajatushautomot ja lobbaajat. Uuden oppimisen lisäksi luottamukseni EU:n mahdollisuuksiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kasvoi. Kevään vaalit tulevat olemaan tärkeät ja jännittävät ja toivon kovasti, että mahdollisimman moni äänioikeutettu käyttäisi ääntään. Haluan kiittää mainiota reissuporukkaa, erityisesti vuoden 2018 puheenjohtajaa Juho Mölsää hienon matkan organisoimisesta.

Pyry Kantonen Photography

Tyyni Kantonen on vasta-alkaja JEFin toiminnassa. Hän opiskelee politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.