Vuosi sitten asettuessani ehdolle Eurooppanuorten puheenjohtajaksi asetin tulevalle vuodelle kaksi tärkeää tavoitetta. Ensimmäinen niistä oli nuorten äänestysaktiivisuuden nostaminen kevään eurovaaleissa. Keväällä toteutimme suuren #vaadifaktat-vaalikampanjan yhdessä Eurooppalaisen Suomen ja Fingon kanssa tavoittaen huikeat 2,5 miljoonaa suomalaista. Vaaleissa äänensä antoi yli kaksinkertainen määrä nuoria edellisiin eurovaaleihin verrattuna. Toisena tavoitteena oli strategiamme mukaisesti Eurooppanuorten asiantuntijaprofiilin nostaminen. On ollut hienoa huomata, että meille on ollut kysyntää sekä mediassa että muiden tahojen toimesta. Meidän näkökantamme todella halutaan kuulla nuoria koskevissa Eurooppa-asioissa. Näiden tavoitteiden toteutumisesta kiitos kuuluu myös koko hallitukselle ja toimistotiimille – toiminta Eurooppanuorissa ei ole yksilöurheilua, vaan parhaimmillaan huippuunsa hiottua tiimityötä.

Ensi vuonna haluan jatkaa aloittamaani työtä Eurooppanuorten johdossa. Eurooppa-politiikan supervuoden jälkeen Eurooppa-keskustelu ei saa vajota takaisin apatiaan odottamaan seuraavia vaaleja.  Eurooppanuorten tulee haastaa sekä mediaa että muita toimijoita aktiiviseen ja visiokkaaseen keskusteluun Euroopan ja maailman tulevaisuudesta. Jos me nuoret emme pidä ääntä meille tärkeiden asioiden puolesta, eivät sitä muutkaan tee.

Haluan luoda Eurooppanuorista vieläkin avoimemman ja rohkeamman järjestön, jossa jokaisella on hyvä olla. Ensi vuonna meillä on mahdollisuus kehittää toimintaa vastaamaan yhä paremmin kasvavan jäsenistömme ja vahvojen aluejärjestöjemme tarpeita. Strategiakautemme ollessa puolivälissä on tärkeää pitää mielessä missiomme: Eurooppanuoret on Suomen vaikuttavin kansainvälisyyttä edistävä nuorisojärjestö.

Tavoitteeni vuodelle 2020:

1. Eurooppa-keskustelu pysyy aktiivisena myös Suomen EU-puheenjohtajakauden jälkeen. Haastamme rohkeasti sekä mediaa että yhteiskunnallisia toimijoita eteenpäin katsovaan keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta.

2. Aluejärjestökenttä vahvistuu kolmen uuden aluejärjestön voimin. Yhteistyötä, tiedonkulkua ja avoimuutta keskusliiton ja aluejärjestöjen välillä kehitetään entisestään, sillä vahvat aluejärjestöt ovat menestyksemme ytimessä.

3. Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia lisätään. Kasvava jäsenistömme vaatii monipuolisia osallistumisväyliä ja joustavaa viestintää. Huomioimme toiminnassamme paremmin jäsenistömme monipuoliset taidot ja erilaiset lähtökohdat.

Näiden ajatusten myötä haen tukeanne toimia puheenjohtajana myös vuonna 2020. Mitään edellä mainituista tavoitteista ei saavuteta yksin. Ne voidaan saavuttaa ainoastaan yhdessä tehden ja avoimesti keskustellen. Toivon, että saan jatkaa Eurooppanuorten kehittämistä yhdessä teidän kanssanne myös ensi vuonna.

 

Luottamustanne hakien ja aktiivista keskustelua odottaen,

Iiris Asunmaa

puheenjohtajaehdokas