Kolme antoisaa vuotta Eurooppanuorten aluetoiminnassa mukanaoloa takanani olen päättänyt asettua ehdolle liittohallitukseen. Tällä hetkellä toimin Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten puheenjohtajana, jossa olen kuluneena keskittynyt erityisesti luotsaamaan alueemme vaikuttamistoimintaa. Sitä aiemmin olen toiminut samaisen järjestön varapuheenjohtajana ja tapahtumavastaavana. Kansallisella tasolla olen paitsi ollut mukana valmistelemassa syyspäiviä myös osallistunut poliittisen ohjelman kirjoittamiseen useana vuonna. Vannoutuneena federalistina haluaisin jatkaa vapaa-aikani käyttämistä Euroopan hyväksi ja pyydänkin tähän luottamustanne.

Liittoa haluaisin kehittää niin vielä paremmin koko Suomen laajuisesti yhteen hiileen puhaltavaksi organisaatioksi kuin entistä määrätietoisemmin nuorten äänen yhdistäväksi toimijaksi. Järjestömme tehtävänä näen tarjota tulevaisuusorientoitunutta federalistista visiota julkiseen keskusteluun sekä tarjota jäsenistöllemme mahdollisuuksia kehittää itseään Eurooppa-asioiden parissa. Ennen kaikkea vaikuttamistoimintaa ja kannanottojamme tulee kehittää pelkästä reagoinnista ja myyttien oikomisesta aloitteellisempaan suuntaan. Tässä auttaa laajemman järjestön sisäiseen keskustelun herättely ja samojen kärkiteemojen työstäminen läpi vuoden.

Myös sidostamalla tapahtumiemme teemoja vahvemmin muihin tavoitteisiimme, voimme tehostaa toimintaamme. Aluepäivillä tarjotut koulutukset ja huippuasiantuntijoiden välittämät sisällöt ovat parhaat kanavamme tarjota eväitä Eurooppa-keskustelun käymiseen aluetoimijoillemme ja jäsenistömme aktiiveille. Tässä voimme hyödyntää myös aktiiviemme ja alumniemme jo kerryttämään osaamista ja antaa heille uudenlaista kokemusta kouluttajina. Jäsenistömme keskuudesta olisi muutenkin valjastettavissa huikea potentiaali, jos hankkeita työstettäisiin alusta asti yhdessä koko liiton voimin.

Yhteisenä rintamana myös kuulumme paremmin. EU-supervuoden jälkeen näkyvyyden saaminen tulee vaatimaan kovempia panostuksia viestintään ja sidosryhmäyhteistyöhön. Siksi on tärkeää yhdistää koko liikkeen voimat alueilta JEFiin. Sitomalla aluepäivien puheenvuorot niihin teemoihin, joista haluamme sinä vuonna pitää esillä, voimme varmistaa, että jäsenillämme on valmiudet ottaa osaa keskusteluun. Näin voimme tukea sekä vaikuttamistoiminnan jalkauttamista paikallistasolla että samanaikaisesti lähteä työryhmissä työstämään visionäärisempiä aloitteita nuorten EU:sta.

Nähdään Tampereella!

Kia Karhunen