Kanssafederalistit, haen luottamustanne Eurooppanuorten liittohallituksen jäseneksi.

Olen ennen kaikkea ideoita pursuava ja intohimoinen federalisti. Tämän lisäksi olen valtio-opin maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten varapuheenjohtaja. Aiemmin olen toiminut samaisella alueella puheenjohtajana ja taloudenhoitajana. Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla olen kiertänyt työryhmissä valmistelemassa keskeisiä asiakirjoja kuten poliittista ohjelmaa, yhdenvertaisuusohjelmaa ja JEF Europen sääntöjä.

Olen kaikessa toiminnassani pyrkinyt korostamaan kansainvälisyyden ja ruohonjuuritason EU-liikkeen merkitystä. Nämä kaksi teemaa yhdistyvät luontevasti Eurooppanuorten hanketyössä. Mielestäni tarvitsemme entistä visionäärisempää hanketoimintaa. Hankkeiden tulee ponnistaa ruohonjuuritason ideoista, mutta tähdätä vaikuttavuuteen Euroopan tasolla. Ruohonjuuritason ideoiden kokoaminen edellyttää, että poliittinen valmistelu jalkautetaan alueille ja aktiiveille esimerkiksi työryhmien toteuttamien työpajojen kautta. Tähän työhön tulee myös yhdistää asiantuntijakumppanuudet muun muassa erilaisten EU-, tutkimus- ja poliittisten organisaatioiden kanssa.

Euroopan tason vaikuttavuus puolestaan tarkoittaa, että meidän tulee nostaa vaikuttamistoimintaa entistä enemmän Euroopan tasolle. Tässä keskeisenä elementtinä on aktiivinen yhteistyökumppanuuksien kokoaminen ja yhteisten hankkeiden valmistelu. Tärkein kumppanimme tässä työssä on tietenkin kattojärjestömme, JEF Europe. Visionäärisyys tarkoittaa, että hankkeemme tuottavat ja mahdollisesti jopa testaavat halki Euroopan ruohonjuuritasolla rohkeita uusia avauksia. Järjestömme englanninkielisen nimen mukaisesti näiden ajatusten tulee olla federalistisia ja nuoren sukupolven näköisiä. Liian usein päädymme pelkästään kritisoimaan esimerkiksi huonosta EU-uutisoinnista. Kritiikki on toki ansaittua, mutta meidän pitäisi pystyä lisäksi tarjoamaan varteenotettavia ja pitkälle tähtääviä federalistisia vaihtoehtoja Euroopan haasteisiin.

Ideoiden jalostaminen on kuitenkin prosessi ja siihen tarvitsemme rahoitusta sekä yhteistyötä asiantuntijakumppaneiden kanssa. Olen niin Eurooppanuorissa kuin sen ulkopuolella onnistuneesti kirjoittanut rahoitushakemuksia, luonut suhteita erilaisiin asiantuntijatahoihin sekä ollut mukana kansainvälisessä toiminnassa ja poliittisessa valmistelussa. Näillä eväillä uskon pystyväni nostaman Eurooppanuorten hanketoiminnan uudelle tasolle.

Tavataan Tampereella!