Olen Lauri Ikola, 23-vuotias historian opiskelija ja Tampereen Eurooppanuorten
puheenjohtaja. Opinnoissani tutkin Eurooppa-liikkeemme historiaa. Eurooppanuorissa olen
toiminut kolme vuotta ja sinä aikana olen ehtinyt toimia TENin puheenjohtajana ja
hallituksen jäsenenä, sekä ottaa osaa lukuisiin työryhmiin, joissa olen ollut mukana
tekemässä Eurooppanuorten poliittista ohjelmaa, yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja tapahtumia. TENin puheenjohtajan roolissa olen osallistunut liittohallituksen kokouksiin ja tuonut sitä kautta alueen ääntä kuuluviin.

Minulla on kolme teemaa, joiden kautta haluaisin kehittää Eurooppanuoria ensivuonna.

Luodaan koko Suomen kattava Eurooppanuorten yhteisö.

Elvytetään uusia ja nousevia aluejärjestöjä, jotta mahdollisimman monelle löytyy aluejärjestö omalta lähialueelta. Luodaan toimivat rakenteet yhteistyölle ja tiedonvaihdolle aluejärjestöjen välillä. Vaihdetaan ideoita ja osaamista, sekä annetaan vertaistukea alueiden itsenäisyyttä kunnioittaen. Tuodaan liittoa lähemmäs jäsenistöä, ja alueita. Panostetaan matalan kynnyksen osallistumiseen huomioiden jäsenten erilaiset lähtökohdat. Viestitään uusille jäsenille paremmin, mistä Eurooppanuorissa on kyse.

Tuetaan jäsenistön kasvua aktiiviseksi, osallistuvaksi ja asiantuntevaksi.

EU-keskustelua tarvitaan myös Eurooppa-politiikan supervuoden jälkeen. Tätä työtä täytyy tehdä leveillä harteilla koko liiton voimin. Keskustelua luodaan koko Suomeen tukemalla jäsenten ja alueiden kykyä ottaa kantaa. Tuetaan jäsenten kasvua paremmiksi asiantuntijoiksi esim. koulutuksin, joissa hyödynnetään aktiivien ja alumnien laaja-alaista osaamista. Tuetaan erityisesti toisen asteen opiskelijoita.

Tehdään Eurooppanuorista valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä yhteistyökumppani.

Eurooppa-liike on historiallisesti ollut Suomessa yhteistyöjärjestö ja taho, joka kerää yhteen kaikki Suomen Eurooppa-toimijat ja toimii yhteistyökumppanina kansainvälisillä kentillä. Eurooppanuorten täytyy tulevaisuudessa olla entistä vahvemmin tässä asemassa koordinoimassa toimintaa ja tuomassa eri järjestöjen ihmisiä yhteen. Tämän mahdollistamiseksi täytyy kehittää Eurooppanuorten taloudellista pohjaa ja organisaatiota.

Rakkaat Eurooppanuoret, tulevana vuonna haluan olla varapuheenjohtajana kehittämässä ja johtamassa Eurooppanuoria, kohti entistä parempaa järjestöä – yhdessä kanssanne.

Ottakaa yhteyttä, tsekatkaa lisää konkretiaa tavoitteistani sivultani:
FB: facebook.com/ikolalauri/
Twitter: @IkolaLauri
+358 50 585 0454