Moikka, olen Maija Maunu, 21-vuotias turkulainen ja opiskelen tällä hetkellä toista vuotta European Law School kanditutkintoa Maastrichtissa, Alankomaissa. Olen viime vuosina ollut mukana mm. Turun Eurooppanuorissa ja kattojärjestömme JEF Europen Federal Committeessa (FC) muun järjestötoiminnan ja töiden ohella.

Intoni vaikuttamista kohtaa alkoi USA:n suurlähetystön Young Ambassadors stipendin saamisesta, jolloin osallistuin ympäristöpolitiikka-teemaiseen vaihtoon USA:ssa, jossa mm. tutustuimme suurlähetystön ja Arktisen Neuvoston toimintaan. Palattuani hain paikalliseen nuorisovaltuustoon jossa toimin tiedottajana, ja myöhemmin piirihallituksen puheenjohtajana. Lukiossa pääsin myös edustamaan Suomea nuorisodelegaattina Euroopan Neuvostossa Strasbourgissa. Nykyisin toimin mm. ainejärjestöni ELSAn hallituksessa.

Eurooppanuoret toimii Euroopassa osana JEFiä, jonka FC:ssä olin viimeiset kaksi vuotta. Minulla on vahva osaaminen kansainväliseltä kentältä ja visio siitä, mihin Eurooppanuorten tulisi vaikuttaa osana JEFiä. Olen FC:ssä tehnyt tiivistä yhteistyötä Eurooppanuorten aiempien kansainvälisten vastaavien, JEFin sihteeristön, hallituksen ja muiden jäsenmaiden kanssa. Työskentely kv-tasolla on ollut palkitsevaa ja innostavaa, kun työn tuloksia on nähnyt ympäri Eurooppaa ja eurooppalaisesta politiikasta ja kulttuureista oppii jatkuvasti.

Liittohallitukseen haluaisinkin tuoda lisää kansainvälistä näkemystä ja kokemusta.  Uskon, että Suomelle olisi hyödyllistä saada kv-vastaava, joka on jo kokenut, verkostoitunut ja on motivoitunut tekemään töitä sen eteen, että Suomi on vahvasti edustettuna ja itsenäinen toimija kv-tasolla.

Mielestäni Eurooppanuorten on tärkeää olla verkostoitunut ympäri Eurooppaa, ja mahdollistaa osallistuminen toimintaan niin laajasti, kuin se on tehokkaasti mahdollista. Sijainnistani olisi varmasti myös hyötyä, sillä yhteys Brysseliin on halpa ja nopea, ja pystyn varmasti osallistumaan lyhyelläkin varoitusajalla JEFin ja muiden yhteistyökumppanien tapahtumiin.

Eurooppanuoret avaa paljon mahdollisuuksia kv-vaikuttamiselle ja kouluttautumiselle, joita toivoisin myös suomalaisten hyödyntävän enemmän. Sen lisäksi, että osallistuminen lisääntyisi kv-tasolla haluaisin myös tehdä töitä sen eteen, että osallistujat tulisivat moninaisemmista taustoista. Mm. toisen asteen opiskelijat ovat ryhmä, jossa meillä olisi potentiaalia yhä laajentaa toimintaamme.

Nähdään ja jutellaan lisää liittokokouksessa!