Moi!

Mun nimeni on Milla Ristikangas ja oon 20-vuotias Keski-Suomessa asuva nuori.
Eurooppanuorten toimintaan olen lähtenyt mukaan SAKKIn (Suomen Ammattiin
Opiskelevien Liitto) kautta, jossa vaikutan tällä hetkellä liittohallituksen jäsenenä. Olen
edustanut SAKKIa Eurooppalaisen Suomen hallituksessa, sekä toimin Tähdistössä yhtenä
verkkotoimittajana. Enemmän kuin nämä, teitä kuitenkin kiinnostaa tietää, miksi olen
hakemassa liittohallitukseen ja mitä annettavaa minulla on.

“Toinen aste pidettävä menossa mukana”

Vaikka olen vasta vuoden ollut aktiivina Eurooppanuorissa, olen myös huomannut, että
suurin osa jäsenistöstä on korkeakouluopiskelijoita, ja vain pieni osa lopulta opiskelee
parhaillaan lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Haluan olla pitämässä huolta, että
toinen-aste tulee olemaan entistä paremmin edustettuna, koska näen Eurooppanuoret
kaikkien EU-myönteisten ja EU:sta kiinnostuneiden järjestönä. Tämä vaatii, että yhteistyötä
toisen-asteen opiskelijajärjestöjen kanssa kehitetään ja jatketaan, unohtamatta muita
järjestöjä ja tahoja keiden kanssa teemme jo yhteistyötä.

“Viestintä tulee viedä seuraavalle tasolle”

Olen SAKKIssa toiminut viestintätiimissä, amiksessa opiskellut kuva-artesaaniksi ja erikoistunut valokuvaukseen, joten viestintä on lähellä omaa sydäntäni. Haluan olla viemässä Eurooppanuorten viestintää seuraavalle tasolle, jotta se tavoittaa entistä
paremmin jo aktiiviset, mutta myös uudet jäsenet. Esimerkiksi viestintä tulisi monikielistää,
jäsenistöä tulisi jatkossakin osallistaa viestinnässä esimerkiksi projektien kautta ja
viestinnälle tulee tehdä selkeämmät suuntaviivat tavoitteen toteuttamiseksi.

“Rohkea järjestö, joka pitää nuorten ääntä esillä”

Eurooppanuoret ovat se taho, joka rohkeasti pitää nuorten ääntä esillä, niin paneeleissa turuilla ja toreilla, perinteisessä mediassa, kuin Twitterissäkin. Tänä vuonna ääntä ollaan saatu pidettyä vaalien alla, mutta äänen täytyy kantaa myös tulevinakin vuosina yhtä hyvin.
Muutos tarvitsee tekijän, jolla on intoa, motivaatiota ja ideoita tehdä järjestöstä entistä
paremman. Haluan tehdä sen yhdessä muiden kanssa määrätietoisesti ja sen takia pyydän
teiltä luottamusta päästä liittohallitukseen tekemään töitä näiden asioiden eteen.

Nähdään liittokokouksessa viimeistään.

ig: mristikangas
sposti: milluruu@hotmail.com