Eurooppanuoret: Suomen kanta EU-instituutioiden uudistamiseen on väärä

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen vastustavan eurovaalien kärkiehdokasmenettelyä ja EU-instituutioiden uudistamista. Eurooppanuoret pitää Suomen kantaa valitettavana. EU-ministerivaliokunnan linjauksen mukaan Suomi ei tue Euroopan parlamentin vaaleissa ylikansallisia ehdokaslistoja eikä niin sanottua kärkiehdokasmenettelyä (spitzenkandidat)