Koti Aluejärjestöt Jyväskylä

 

Heippa Eurooppa-aktiivit!

 

Olen Meiju, 23-vuotias jyväskyläläistynyt naisenalku. Opiskelen viidettä vuotta yhteiskuntapolitiikkaa ja nyt keväällä tarkoitukseni on jättää tuttu opiskelijamaailma ja siirtyä työelämän puolelle. Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut innokkaasti Jyväskylän Eurooppanuorten parissa, ensin sihteerinä ja tämän vuoden puheenjohtajana. Lempilapseksi nimeämäni JEN on antanut minulle paljon: eurooppatietämystä, ystäviä, suunnitelmallisuutta ja luovuutta. Olen saanut työskennellä huikeiden ihmisten kanssa, järjestää mielenkiintoisia tapahtumia ja ylläpitää eurooppakeskustelua. Tätä työtä haluaisin jatkaa nyt myös valtakunnallisella tasolla.

 

Eurooppa on isojen mullistusten ja murroksen keskellä. Euroopan olemassaoloa ja sen tulevaisuutta on kyseenalaistettu monin tavoin. Puheet eurosta irtoamisesta, Euroopan Unionin yhdentymisestä ja tulevaisuuden kuvioista koristavat median otsikoita lähes päivittäin. Viime aikaiset terrori-iskut Euroopassa horjuttavat myös ihmisten turvallisuutta, arjen hallintaa ja luottamusta huomiseen. Vaikka Eurooppa on isojen ja vaikeiden kysymysten keskellä, haluan edelleen toimia yhtenäisen ja turvallisen Euroopan puolesta.

 

Parasta Eurooppanuorissa on puolueettomuus: joukkoon mahtuu paljon eri mielipiteitä ja ajatuksia. Meitä Eurooppanuoria on ympäri Suomea, ja haluan olla vahvistamassa eri alueiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jotta saamme Eurooppanuorista entistä näkyvämmän ja vaikuttavamman järjestön. Mikäli tulen valituksi Eurooppanuorten hallitukseen, toimin aktiivisesti sen eteen, että jokainen jäsen etelästä pohjoiseen tuntee olonsa kotoisaksi ja jokaisella alueella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan ja järjestää tapahtumia. Olkoon vuosi 2016 Eurooppanuorten vuosi!

 

Vuosikokouksessa nähdään!

 

Ystävällisesti,

Meiju Haapoja

 

Olen Verena Kaun, 23-vuotias valtio-opin opiskelija Jyväskylästä. Pyrin Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi, sillä koen, että minulla on raikkaita ideoita sekä intoa ja motivaatiota antaa oma vahva panokseni järjestöllemme. Minulla on useiden vuosien kokemus aluetyöstä Jyväskylän Eurooppanuorten hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.  Tämän lisäksi olin mukana Eurooppanuorten valtakunnallisessa työssä hallituksen jäsenenä viime vuonna. Kuluneen vuoden aikana toimin aktiivisesti osana JEF Brusselsia ja pääsin näkemään, millaista Euroopan laajuisen järjestömme aluejärjestön työ on Keski-Euroopassa.

Eurooppanuorten arvot ovat minun arvojani

Eurooppanuoret on aina ollut järjestö, joka on vetänyt minua puoleensa. Tärkeintä Eurooppanuorissa on mielestäni avoin ja mukaansatempaava ilmapiiri, kansainvälisyys sekä mahdollisuus monipuoliseen keskusteluun. Järjestössämme on paljon jäseniä eri taustoista, mutta kaikkia yhdistää suuri kiinnostus Eurooppa-asioita kohtaan. Koen, että tämä on suuri rikkaus ajoittain hyvin jakautuneessa politiikan kentässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tähdellisintä mielestäni on hyväksyvä ja rakentava keskusteluympäristö, jossa jokaisen mielipidettä kunnioitetaan. Tätä haluan myös omalta osaltani olla edistämässä Eurooppanuorten varapuheenjohtajan roolissa.

Alueiden kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö

Varapuheenjohtajana haluan entisestään edistää aluejärjestöjen asemaa järjestössämme. On hyviä pohtia niitä rakenteita ja toimintatapoja, joilla aluejärjestöjen vaikutusvaltaa voidaan tehostaa. On upeaa, että järjestössämme on monta hyvin aktiivisia aluejärjestöä. Haluan kiinnittää huomiota siihen, miten vähemmän aktiivisia alueita pystytään tukemaan ja kannustamaan keskustoimiston, hallituksen ja muiden alueiden toimesta. Maantieteelliset sijainnit tuovat haasteita, joihin on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. Aluejärjestöt ovat voimavaramme, sillä niiden avulla Eurooppanuorten tavoitteita edistetään koko Suomessa. Kansainvälisellä tasolla puolestaan Eurooppanuoret on todella aktiivinen ja hyvin organisoitunut järjestö. Mielestäni toimintatapojamme on hyvä jakaa kansainvälisillä foorumeilla ja lisätä mahdollisuuksien mukaan myös suoraa yhteistyötä eri jäsenjärjestöjen kanssa.

Eurooppanuoret keskustelufoorumina ja EU-tiedon viestijänä

Uskon, että Eurooppanuorten on mahdollista vaikuttaa erityisesti suomalaisten nuorten ja myös yleisemmin yhteiskunnassamme käytävään Eurooppa-keskusteluun. Meitä kuunnellaan ja järjestömme on tärkeä toimija nuorisojärjestöjen kentällä. Tämän vuoksi pidän merkittävänä, että myös jatkossa järjestössämme edistetään avoimuutta ja demokraattista keskustelukulttuuria. Samalla on muistettava Eurooppanuorten ensisijainen tehtävä, joka ei ole vain poliittista debattia, vaan myös nuorten Eurooppa- ja EU-tietouden syventäminen. Koen tärkeäksi olla osana kehittämässä viestintää ja tätä kautta myös edistämässä nuorten eurooppatietoisuutta.

Hyvät Eurooppanuoret, pyydän teiltä luottamusta saada toimia varapuheenjohtajana vuonna 2016. Koen, että pitkä kokemukseni järjestömme eri osa-alueilla on antanut minulle erinomaiset eväät tehtävää varten. Eurooppanuoret on järjestö, jonka puolesta haluan tehdä lujaa työtä. Nähdään vuosikokouksessa!

 

Eurooppa-terveisin,

Verena Kaun

+358 44 354 3813

verena.f.kaun@student.jyu.fi

Mitä jäi käteen vaalikeväästä?

Eurovaaleista on nyt muutama viikko kulunut. Vaalien tulosta puitiin mediassa noin vajaan viikon verran vaalipäivän jälkeen. Mediahuomiota eurovaalien analysoinnilta on kuitenkin vienyt SDP:n ja Kokoomuksen puoluekokoukset, Venäjän ilmatilan loukkaukset ja sittemmin jalkapallon MM-turnaus, näin tärkeysjärjestyksessä luetellusti. Eurovaalien syvällisempi analysointi on todella jäänyt vähäiseksi ja tulos unohdettu, lukuun ottamatta tietysti mediaseksikkään Alex Stubbin mahtavaa äänisaalista. Tällä hetkellä näyttää jo siltä, että kelkat on käännetty kohti vajaa vuoden päästä häämöttäviin eduskuntavaaleihin, mikä on tietysti luonnollista otettaessa huomioon maamme ministereiden vaihtuvuuden ja hallituksen epävakaan tilanteen. Eurovaalit kokonaisuudessaan jäivät kuitenkin kotimaanpolitiikan tapahtumien varjoon, tämä näkyy myös varmasti osaltaan matalassa äänestysprosentissa.

Näyttää siltä, että edelleen asenne valtaväestön kesken on sellainen, että Arkadianmäen tapahtumat kiinnostavat huomattavan paljon enemmän kuin ”kaukana Brysselin herrojen tekemät byrokraattiset direktiivit”. Monilla kansalaisilla on surullisen vähän tietoa Euroopan parlamentista ja eurovaaleista. Ymmärrys siitä, että suurinta osaa Suomen poliittisista päätöksistä ei enää tehdä kansallisilla vaatimuksilla vaan nimenomaan kansainvälisillä, toisin sanoen EU:n tasolla, puuttuu lukuisilta kansalaisilta. Tähän ryhmään eivät kuulu pelkästään nuoret, vaan kaikenikäiset henkilöt. Tämän huomasin itsekin keskustellessani kevään mittaan ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi sateisena Eurooppa-päivänä Jyväskylän kävelykadulla.

Lisäksi pidän suurena puutteena sitä, että suomenkielistä tietoa Euroopan parlamentin poliittisista ryhmittymistä on niukasti saatavilla. Parlamentin poliittisia ryhmiä tuotiin mielestäni liian vähän esille eivätkä ihmiset tiedä, mitä ne ovat eivätkä täten ymmärrä, etteivät oikeasti äänestä suomalaisia puolueita, vaan henkilöitä, jotka asettuvat parlamentissa valitsemaansa poliittiseen ryhmittymään. Ongelma kiteytyy siihen, että kansalliset suomalaiset puolueemme eivät vastaa poliittisia puolueita EU:n parlamentissa. Eurooppanuoret yhdessä alueellisten toimijoiden ja jäsenjärjestöjen kanssa ovat tehneet paljon työtä juuri tämän EU-tiedon lisäämisen ja eurovaali-tietoisuuden herättämisen eteen. Äänestysprosentti nousi 0,6 prosenttiyksiköllä viime vaaleista, mutta jäi silti kauas haaveista, vaikka monet asiantuntijat ja poliitikot ennustivat, että juuri nämä EU-vaalit ja niiden teemat keräisivät ihmisiä uurnille.

Vaikka äänestysprosentti jäi matalaksi, mikä oli varmasti monelle meille kevään aikana kaikkensa antaneille optimistisille Eurooppa-aktiiveille pettymys, haluaisin kuitenkin nostaa esille muutamia mahtavan kampanjan tehneitä nuoria ehdokkaita. Nuorten äänikuningattareksi voidaan varmasti yksimielisesti nimetä Vasemmistoliiton Li Andersson, joka sai yli huikeat 47 000 ääntä! Li nosti kampanjassaan erityisesti esiin muun muassa talouskriisin hoitamisen ja ilmastopolitiikan. Yksi monista muista hienoista nuorista ehdokkaista oli 30-vuotias energinen ja asiantunteva Kokoomuksen Aura Salla, joka teki sisukkaan ja nuorekkaan, ympäri maata näkyvän kampanjan. Aura keräsi lähes 14 000 ääntä, mikä oli osoitus siitä, että hänen kaltaisiaan nuoria ja tarmokkaita EU-osaajia tarvitaan ja heitä halutaan nähdä tulevaisuudessa.

Hienon kampanjan teki myös SDP:n Nasima Razmyar, johon luotti yli 12 000 äänestäjää! Nasima oli ehdokas, joka toi esiin tällä hetkellä Eurooppaa puhuttavia tärkeitä ajankohtaisia kysymyksiä, kuten ihmisoikeudet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Nasima on nuori nainen, josta voi todella sanoa, että hänellä on sydän paikallaan! Lisäksi nuorista ehdokkaista haluan nostaa esille Keskustan Petri Honkosen, joka sai lähes 3 000 ääntä. Petri oli ehdokas, joka oli kampanjassaan aidosti läsnä ihmisten kanssa. Vihreiden Touko Aalto sai puolestaan luottamuksen yli 2600 äänestäjältä. Toukon vaaliteemana oli kiteytettynä EU:n oikeudenmukainen talouspolitiikka.

Ehdolla oli monia muitakin hienoja nuoria, jotka suorittavat kevään aikana valtavan suuren työn ja tekivät kampanjaa aidolla tarmokkuudella ja innokkuudella vaikuttaa EU:n tasolla asioihin. Voidaan sanoa, että nämä vaalit olivat ennen kaikkea nuorten vaalit. Eurovaalien 2014 voittajia ovat motivoituneet, innostuneet ja asiantuntevat nuoret poliitikot, jotka ovat varustautuneet tuoreilla ideoilla ja positiivisella asenteella. He ovat niitä, jotka tulevat viemään Suomea eteenpäin tulevaisuudessa ja tulevat tekemään työtä EU-asioiden parissa, joko EU:n tasolla tai Eurooppa-vetoisessa kotimaan politiikassa.

Verena Kaun
Eurooppanuorten hallituksen jäsen ja Jyväskylän Eurooppanuorten varapuheenjohtaja

0 1202

Keski-Suomen kevät on ollut Europpaliikkeen osalta varsin aktiivinen. JEN järjesti huhtikuussa perinteisen Viiniä- ja patonkia illan Jyväskylän viihtyisällä Kirjailijatalolla. Vierailijana illassa oli Eurooppanaisten Katja Tuoko, joka kertoi mielenkiintoista asiaa Eurooppanaisten toiminnasta. Illan aiheena oli tasa-arvo EU:ssa ja paikalle oli saapunut suhteellisen paljon kiinnostunutta yleisöä. Tuoko kertoi myös muun muassa sukupuolten välisistä epätasa-arvoisuukista. Eräs esimerkki tästä on monilla aloilla ja useassa maassa vallitseva naisten matalampi palkkataso. Tästä aiheesta heräsi paljon keskustelua ja mielipiteitä suuntaan jos toiseen esitettiin.  Eurooppanaiset osoittautui myös mielenkiintoiseksi järjestöksi. Eurooppanaisilla ei ole lainkaan alueyhdistyksiä, vaan toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Tästä heräsikin JENin hallituksen tyttöjen välillä ajatus, että olisi hauskaa tuoda myös Jyväskylään naisenergiaa eurooppalipun alla. Toivottavasti ajatus jää elämään ja saataisiin  jonain päivänä Eurooppanaisten edustusta Keski-Suomeen. Tällöin kaikki miehetkin ovat totta kai tervetulleita mukaan toimintaan!

8. toukokuuta Jyväskylässä sitten räjähti. JEN juhli Eurooppapäivää näyttävästi Jyväskylän kävelykadulla ilmapallojen, arvonnan ja mahtavan auringonpaisteen kera! Teltallamme oli myös Alueiden komitean edustaja Satu Tietari, joka keskusteli ständille tulleiden ihmisten kanssa. Jaoimme paljon EU-materiaalia ja JENin upouusia esitteitä. Tarjolla oli mehua, keksiä ja karkkia. Hitiksi nousivat EU-heliumpalllot, jotka leijailivat lastenvaunuihin kiinnitettyinä sekä ihmisten käsissä ympäri keskustaa. Sää todella suosi JENiläisiä, ständille auttamaan tulleita  eurooppa-aktiiveja sekä kaikkia ohikulkevia kiinnostuneista ihmisiä. Illalla oli ohjelmassa vielä elokuvailta, joka järjestettiin yhteistyössä Eurooppalaisen Keski-Suomen kanssa. Tie pohjoiseen-elokuvan alustajina toimivat Satu Tietari sekä Anu Mäkinen Jyväskylän yliopistosta. Eurooppapäivä oli hieno elämys, jonka aikana saimme myös paljon uusia kokemuksia. Yksi näistä jännittävimmistä ja samalla hauskimmista oli pakettiauton ajaminen yhdessä varapuheenjohtajan Merin kanssa. Emme kumpikaan olleet koskaan ajaneet pakettiautoa ja nyt se piti vielä tehdä Jyväskylän keskustassa. Selvisimme kuitenkin onnellisesti naisenergialla ja Eurooppainnolla!

Viimeinen JENin tämän kevään tapahtuma oli 18.5, kun osallistuimme Yläkaupungin Yö -kapunkifestivaaliin. Ständillämme levitimme EU- ja Eurooppa-tietoa ja  jaoimme heliumpalloja. Illalla heliumi loppui, joten purkasimme viimein telttamme ja lähdimme katsomaan Euroviisuja! Koko JENin kevät on ollut todella hienoa ja touhukasta aikaa. Nyt rauhoitumme hetkeksi viettämään kesää, kukin omille teilleen. Syksyllä aloitamme sitten uudella innolla tapahtumien järjestämisen, joista ensimmäinen tulee olemaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestömessuille osallistuminen syyskuun alussa. Tällöin on hyvä tilaisuus bongata uudet fuksit mukaan JENin toimintaan!

Käy katsomassa kuvia kevään tapahtumistamme JENin facebook- sivuilta!

Lämmintä ja iloista kesää kaikille eurooppa-aktiiveille

toivoo,

Verena Kaun

JEN ry pj

Eurooppanuorten Valko-Venäjä-mielenosoitus Helsingissä sekä eri puolilla Suomea maanantaina 18.3.2013 – mielenilmaukset Suomessa osa yleiseurooppalaista tempausta

Eurooppanuoret osallistuu jälleen Valko-Venäjän surkeaa ihmisoikeustilannetta ja diktatuurihallintoa vastaan protestoivaan Free Belarus Action -kampanjaan. Eurooppanuoret järjestää oman valtakunnallisen tapahtuman Helsingissä. ”Free Belarus Action” -mielenilmaus järjestetään kello 17 alkaen maanantaina 18.3, jolloin kokoonnutaan Kolmen Sepän patsaalla. Lisäksi Eurooppanuoret on haastanut aluejärjestönsä mukaan kampanjaan.

Eurooppanuorten eurooppalainen kattojärjestö Young European Federalists eli JEF on kampanjoinut vuodesta 2006 lähtien vuosittain Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Osana kampanjaa nuoret eri puolelta Eurooppaa ovat osoittaneet mieltään tukkimalla patsaiden suita ja vaatimalla sananvapautta valkovenäläisille. Kampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi kutsutun Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan hallinnon tekemiin räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Vuonna 2012 vastustustaan Valko-Venäjän nykyiselle ihmisoikeustilanteelle osoitti nuoria yli 100 kaupungissa ympäri maailmaa. Suomesta tapahtumaan osallistui tuolloin Eurooppanuorten jäseniä viidessä eri kaupungissa, mm. Helsingissä järjestettiin mielenosoitus eduskuntatalon edustalla.

Valokuvia ja videoita ympäri Eurooppaa järjestettävästä tapahtumasta tullaan välittömästi, reaaliaikaisena myös julkaisemaan internetissä.

Eurooppanuorten alueaktiivi, tai muuten Free Belarus Actioneista kiinnostunut! Tahdotko mukaan Free Belarus Actioniin, mutta alueellasi ei ole vielä tapahtumaa suunnitteilla? Ota yhteyttä, keskusjärjestö voi neuvoa ja opastaa tapahtuman tai tempauksen järjestämisessä!

Lisätietoja Free Belarus Actioneista Suomessa:

Henrik Manner
Eurooppanuorten kv-asioista vastaava varapuheenjohtaja
puh. +358 40 7073580
henrik.manner@eurooppanuoret.fi

Antti Ahonen
Eurooppanuorten pääsihteeri
puh. +358 41 460792
antti.ahonen@eurooppanuoret.fi

Lisätietoa Internetissä:

www.facebook.com/FreeBelarusJEF
www.free-belarus.eu
www.facebook.com/eurooppanuoret

Taustatietoa Eurooppanuorista:

Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki 15-35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin toimintaan. Eurooppanuoret on kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry:n nuorisojärjestö. Eurooppanuorten puheenjohtajana toimii vuonna 2013 yht. yo Hanna Harrison.

0 644

Jyväskylän Eurooppanuorten alkuvuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin.  Uusi hallituksemme järjestäytyi tammikuussa ja mukana on tänä vuonna monia aktiivisia ja innokkaita toimijoita.

Erityisen ylpeitä olemme varapuheenjohtajastamme Meristä, joka edustaa Jyväskylän Eurooppanuoria Eurooppanuorten hallituksessa. On hienoa, että olemme saaneet Jyväskylästä edustajan mukaan valtakunnalliselle tasolle.  Hallituksemme perinteinen yhteiskuntatieteellinen valtakausi on murtunut, sillä mukana on solu- ja molekyylibiologian opiskelija, joka kantaa myös haalarimerkki- ja jäsenhankintavastaavan uljasta titteliä.  JEN:in hienojen haalarimerkkien myynti onkin jo lähtenyt huimaan nousuun Anniinan markkinoinnin myötä. Sihteerinä tänä vuonna toimii Sonja, joka on myös edustajamme Alueiden Komiteassa.  Lisäksi hallituksessamme on kaksi ahkeraa tapahtumavastaavaa, Nina ja Anna-Kaisa.  PR-vastaavan titteliä puolestaan kantaa Jori. Talousasiat ovat tänä vuonna Pekan hoidettavana ja byrokratiasta huolehtii Johannes. Hallituksessamme on myös viime vuoden puheenjohtajamme Juuli, joka on tällä hetkellä vaihdossa.

Uusi ja pirteä hallituksemme on viritellyt myös yhteistyökuvioita jyväskyläläisten järjestöjen kanssa, sekä Jyväskylän YK-yhdistyksen, että Jyväskylän opiskelijoiden Pohjola-Nordenin kanssa. Lisäksi erityisenä tavoitteenamme tänä vuonna on perehtyä jäsenhankintaan.

Helmikuun alussa JEN sai kunnian edustaa Eurooppanuoria tänä vuonna Jyväskylän Paviljongissa järjestetyillä Nex Step- messuilla. Messuilla oli paljon kävijöitä ja yläkoululaiset osallistuivat runsain määrin Marseillen lentolippujen arvontaan. On hyvä, että saimme jälleen lisättyä näkyvyyttä ja tietoisuutta Eurooppanuorista. Messuilla edusti myös Eurooppatiedotuksen väki, jonka ständillä vierailimme.

Maaliskuun puolivälissä JEN järjestää perinteisen Viiniä ja patonkia -illan. Illan teemassa yhdistyy sekä tämän vuoden kansalaisten teemavuosi että tasa-arvo. Maaliskuun 8. päivänä juhlitaan naisia ja maaliskuun 19. on tasa-arvon päivä. Ajatuksena on, että tuomme tasa-arvon kahdella tasolla esiin; sukupuolten välinen tasa-arvo perinteisemmässä mielessä sekä tasa-arvo EU:ssa alueellisesti.

Eurooppapäivää aiomme juhlia tänä vuonna 8. toukokuuta vähintäänkin yhtä räiskyvästi kuin viime vuonna, kansalaisuuden teemavuoden muistaen. Suunnitelmissa on monenlaisia tempauksia kunnioittaen vanhaa, mutta myös uusia ideoita on kehitteillä. Mikäli Sinulla on toiveita koskien Eurooppapäivän viettoa Jyväskylässä, JEN ottaa niitä mielellään vastaan. Tervetuloa nauttimaan paikan päälle eurooppalaisesta hengestä, hyvästä tunnelmasta ja toivottavasti myös keväisestä auringonpaisteesta!

Verena Kaun,

Jyväskylän Eurooppanuorten puheejohtaja 2013

Meri Kiikkala,

Jyväskylän Eurooppanuorten varapuheenjohtaja ja Eurooppanuorten hallituksen jäsen 2013

Yläkoululaiset osallistuivat innokkaasti lentolippujen arvontaan.

KANNANOTTO 25.7.2012 JULKAISUVAPAA HETI

Eurooppanuorten Alueiden komitea: Pelkkä uutisointi ei riitä!

Eurooppanuorten Alueiden komitean kannanotto ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen uudistuksesta

Eurooppanuorten Alueiden komitea (AK) pitää valitettavana Eurooppa-tiedotuksen tulevaa uudistusta, jossa Eurooppa-tiedotuksen maakuntien asiakaspalvelutoimipisteet lakkautetaan vuoden 2012 loppuun mennessä (lukuun ottamatta Rovaniemen toimipistettä). Toiminnan keskittäminen verkkopalveluihin ja materiaalituotantoon ei edistä Eurooppanuorten Alueiden komitean mukaan avoimien yleisötilaisuuksien tavoin kansalaisten Eurooppa-tietoutta tai osallistumismahdollisuuksia. Euroopan talouskriisin aikana tiedottaminen nykytilanteesta ja sen vaikutuksista tekee alueellisten toimipisteiden lakkauttamisen ajankohdasta erityisen valitettavan.

”Uutisten tarjoama yleistieto ei yksistään riitä monimutkaisen talouskriisin ymmärtämiseksi, kansalaisten tulee saada myös itse esittää kysymyksiään asiantuntijoille”, linjaa Eurooppanuorten AK:n puheenjohtaja Saku Lehtinen.

Alueiden komitea haluaa kuitenkin kiittää Eurooppa-tiedotuksen maakuntien aluetiedottajia pitkästä ja ansiokkaasta yhteistyöstä, esimerkiksi Eurooppa-päivän järjestelyissä ympäri Suomea. Asiakaspalvelupisteet ja aluetiedottajat ovat olleet tärkeä yhteistyökumppani Eurooppanuorten alueyhdistysten toiminnassa, niin materiaalin toimittajina kuin yleisötilaisuuksien järjestäjinä ja markkinoijinakin. Vastaisuudessakin Eurooppanuorten alueyhdistykset ovat halukkaita jatkamaan yhteistyötä Eurooppa-tiedotuksen kanssa, esimerkiksi EU arjessa -kampanjassa.

AK pitää ensisijaisen tärkeänä, että tulevassa aluetiedotusmallissa (EU Direct) riittävät resurssit turvataan aktiivisen toiminnan järjestämiseksi. Eurooppanuorten alueyhdistykset ovat sitoutuneita edistämään Eurooppa-tietoutta yhdessä Eurooppalaisen Suomen aluejärjestöjen ja muiden Eurooppa-asioista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa maakunnissa, tarjoten kansalaisille mahdollisuuden esittää omia Eurooppa-aiheisia kysymyksiään.

Lisätietoja:

Saku Lehtinen
Eurooppanuorten Alueiden komitean puheenjohtaja
puh. 050 543 0129
stleht(at)utu.fi

Antti Ahonen
Eurooppanuorten pääsihteeri, Alueiden komitean sihteeri
puh. 041 4607921
antti.ahonen(at)eurooppanuoret.fi

Eurooppanuorten Eurooppa-päivän tapahtumat!

Eurooppanuoret ja Eurooppalainen Suomi tekevät tänäkin vuonna kiinteää yhteistyötä Eurooppa-päivän viettämisessä.

Sekä Eurooppalainen Suomi että Eurooppanuoret ovat mukana Eurooppa-päivän päätapahtumassa koko päivän ajan, keskiviikkona 9.5 Helsingin Kampintorilla. Eurooppanuorten kannalta päivän päähetki on kun hallituksen valitsema henkilö Vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi julkistetaan samanaikaisesti klo 15.50 Tampereen Eurooppanuorten tapahtumassa Tampereen Werstaalla, sekä Helsingissä Kampintorilla, jossa Vuoden nuori eurooppalainen myös kukitetaan ja palkitaan.

Eurooppa-päivä Kampintorilla:

http://​www.eurooppanuoret.com/​eurooppapaivan-paatapahtuma​-tanaan-kampintorilla

Kaikki kiinnostuneet Eurooppanuorten jäsenet voivat ilmoittautua Kampintorin tapahtumaan myös vapaaehtoiseksi päivystämään Eurooppanuorten ständille, ilmoittautuminen etukäteen toivottavaa muttei välttämätöntä, osoitteeseen toimisto@eurooppanuoret.fi​.

Eurooppa-päivää juhlitaan Eurooppanuorten aluejärjestöjen toimesta lähes joka puolella Suomea, monella alueella yhteistyössä Eurooppalaisen Suomen alueyhdistysten kanssa.

Eurooppa-päivän viettoon omalla alueellasi liittyen kannattaa olla Eurooppanuorten aluejärjestösi puheenjohtajaan yhteydessä!

Eurooppa-päivän nettisivu löytyy osoitteesta

www.eurooppa-paiva.fi

Kaikki Eurooppanuoret mukaan Eurooppa-päivän viettoon!

Linkkejä Eurooppanuorten aluejärjestöjen Eurooppa-päivän tapahtumiin:

Tampereen Eurooppanuoret: Eurooppa-päivä + Euroviisubileet!

Facebook : http://www.facebook.com/​events/347866075271558/

***

Joensuun Eurooppanuoret: Eurooppa-päivä Joensuussa

Facebook: http://www.facebook.com/​events/108445349289942/

***

Jyväskylän Eurooppanuoret: JENin ja EKS:n Eurooppa-päivä!

Facebook: http://www.facebook.com/​events/446031735423187/

***

Satakunnan Eurooppanuoret: Eurooppa @ Saikku

Facebook: http://www.facebook.com/​events/305914922820378/

***

Lapin Eurooppanuoret: Eurooppa-päivän keskustelutilaisuus Rovaniemellä

Facebook: http://www.facebook.com/​events/305025976241343/

***

Hämeen Eurooppanuoret: Eurooppa-päivän viettoa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä sekä Eurooppa-päivän ”Miten Eurooppa näkyy Riihimäen kaupungissa?” -iltama

Facebook: http://www.facebook.com/​events/140826336047358/

***

Etelä-Savon Eurooppanuoret: Eurooppa-päivän Eurooppalainen kisastudio Päämajassa

Facebook: http://www.facebook.com/​pages/​Etel%C3%A4-Savon-Eurooppanu​oret/342419629136838

***

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret: Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret mukana Eurooppa-päivässä Kampintorilla, ja Eurooppa-päivän yhdistetty virkistäytymis- ja brain storming -ilta

Facebook: http://www.facebook.com/​events/340597876005946/

***

Turun Eurooppanuoret: Tähdellistä -kampanjointia Eurooppa-päivänä Turussa ja Eurooppa-päivän brainstorming -illanvietto

Facebook: http://www.facebook.com/​tenu.ry/events

***

Eurooppanuoret Oulussa: Oodi ilolle! – Eurooppapäivän juhlintaa Oulussa ke 9.5. ja jatkot 11.5 – Eurooppanuoret Oulussa, Eurooppalainen Oulunseutu, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä Oulu10 järjestävät yhteistyössä Eurooppapäivän iloittelua keskiviikkona 9.5. 10-17 Oulu10:n edustalla

Facebook: http://www.facebook.com/#!/pages/Eurooppanuoret-Oulussa/129908567079858

***

Eurooppa-päivän taustaa:

Euroopan yhteisön syntysanat lausuttiin 9. toukokuuta 1950. Lehdistö oli kutsuttu Ranskan ulkoministeriöön Pariisissa kuulemaan “mitä tärkeintä tiedonantoa”. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman antoi tilaisuudessa julistuksen, jota pidetään alkuna Euroopan integraatiolle. Schuman esitti, että rauhanomaisten suhteiden säilyttämiseksi on välttämätöntä luoda perusta Euroopan valtioliitolle.

EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat Milanon huippukokouksessa vuonna 1985, että toukokuun 9. päivää juhlitaan Euroopan päivänä. Nykyään Eurooppa-päivä symboloi Euroopan unionia yhdessä unionin lipun, hymnin, tunnuslauseen ja yhteisen rahayksikön kanssa. Eurooppa-päivän tapahtumat ja juhlatilaisuudet tuovat unionin lähemmäksi kansalaisiaan ja Euroopan kansat lähemmäksi toisiaan.

Suomessa Eurooppa-päivän toritapahtumat, tanssi- ja musiikkiesitykset, katuteatterit, elokuvat, seminaarit, kilpailut ja eurooppalaiset ruokaherkut ovat muodostaneet monilla paikkakunnalla odotetun perinteen. Eurooppa-päivän tapahtumia järjestetään vuonna 2012 useilla paikkakunnilla ympäri Suomea.

0 549

”EU ja kunnat” aiheena Viiniä&Patonkia -illassa

Jyväskylän Eurooppanuoret järjesti perinteisen Viiniä&Patonkia -illan torstaina 15.3. Aiheeksi valikoitui erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen “ EU ja kunnat” ja paikalle oli saatu puhujaksi Keski-Suomen liitosta aluekehityksen ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho, jolla on kokemusta EU-asioista eri tehtävistä jo viidentoista vuoden ajalta.

Illan aikana kuulimme siitä, mikä on EU-rahoituksen asema Keski-Suomessa. Keski-Suomeen EU:lta tulee rahaa yhteensä noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Keski-Suomen liitto vastaa EU-ohjelmien valmistelusta ja osin myös toteutumisesta alueella ja sen rahoitus tulee kuntien kautta. Maakuntaliitot pystyvät vaikuttamaan siihen, mihin rahat käytetään, sillä ne kertovat kansallisella tasolla, mihin niiden mielestä pitäisi käyttää EU:lta tulevaa rahoitusta. Myös Brysseliin asti pidetään yhteyttä niin kansallisella tasolla kuin muiden maakuntienkin kanssa, vaikkei Keski-Suomen liitolla siellä omaa toimistoa olekaan. Rahoituksen lisäksi EU:n lainsäädäntö vaikuttaa kuntien arkeen.

Peräahon mukaan EU:n kautta ollaan opittu paremmin huomioimaan alueiden ja kuntien erilaisia olosuhteita. EU:n tulon jälkeen maakunnat ja eri alueet ovat myös oppineet tekemään paremmin yhteistyötä. Keskinäistä kilpailua alueiden välillä toki kuitenkin yhä esiintyy. EU on tuonut mukanaan lisäksi projektitoiminnan, jolla on ikävä leima, mutta jonka tarkoituksena on tietyssä määräajassa saada aikaan selkeitä kehitysaskelia. Haasteena on nykyinen taloudellinen tilanne, sillä kunnilta on vaikea saada rahaa uusiin hankkeisiin, koska tavallisen arjenkin pyörittäminen on vaikeaa. Projektien toteutumisen seuraaminen on ongelmallista vähäisten resurssien takia. Työttömyys on Keski-Suomessa ehkä kuitenkin suurin ongelma ja yritystoiminnan kehittäminen onkin nykyisin Keski-Suomen liiton tärkein painopiste.

Yleisö osallistui ilahduttavan aktiivisesti iltaan ja kysyi monta hyvää kysymystä. Aihe tuntui kiinnostavan paikallaolijoita ja vilkasta keskustelua saatiin aikaiseksi.

Elisa Kemppainen

JEN:in sihteeri 2012

Tammikuussa pyörähti käyntiin Jyväskylän Eurooppanuorten eli JENin uusi vuosi. Hallitus uudistui 90% mutta onneksi intoa löytyy kokemusta enemmän. Parin kokouksen jälkeen tuleva vuosi on alkanut hahmottumaan hyvin. Perinteiset Viiniä ja patonkia-illat saavat jatkoa ehkä jopa tuplaten ja vakiinnuttaen edelleen paikkaansa JENin toiminnassa. Illan ideahan on keskittyä  ajankohtaiseen aiheeseen maistellen viiniä sekä mutustaen patonkia. Aiheina ovat olleet esimerkiksi Unkarin suhteet Euroopan Unioniin sekä ympäristöpolitiikka. Jokaiseen iltaan pyritään saamaan oman alansa asiantuntijat ja jotka eivät pelkää Keski-Suomeen tulemista. JEN pyrkii olemaan aktiivisesti yhteistyössä myös Eurooppalaisen Keski-Suomen kanssa sekä muiden Eurooppanuorten aluejärjestöjen.

Kevään kuluessa teemme yhteistyötä myös muiden jyväskyläläisten nuorisojärjestöjen kanssa aiheenamme nuorten vaikuttamismahdollisuudet. Tapahtumaan JEN tuottaa yhden vierailijan, jolla on taustaa  Eurooppanuorissa. Eurooppa-päivä 9.5. on perinteisesti ollut yksi vuoden kohokohdista ja tänäkin vuonna se toteutetaan yhdessä EKS:n kanssa. Hallituksessa sunnittelimme päivän promoamista joillain edeltävillä oheistapahtumilla, esimerkiksi keskisuomalaisten kansanedustajien väittelyllä. Toivomme siis hyvien ideoidemme toteutuvankin!

Syksyllä pidämme jälleen uusien illan jolla toivomme innostavan uusia eurooppalaisia mukaan toimintaamme ja olemme mukana erilaisissa uusille opiskelijoille tarkoitetuissa tapahtumissa. Kaiken näköistä muutakin on syksylle luvassa mutta niistä sitten lähempänä.

Uuden hallituksen kuulumiset teille välitti,

Juuli Viljanen

puheenjohtaja 2012

psst. JEN on vihdoin ja viimein saamassa uuden haalarimerkin joten kaikki haalarin omistavat Eurooppanuoret, pitäkää silmät auki!

Seuraa meitä

1,016FaniaTykkää
198SeuraajaaSeuraa
1,494SeuraajaaSeuraa