Home Blog Sivu 2

0 1074

EUROOPPANUORET RY:N VUOSIKOKOUKSEN 12.12.2015 HYVÄKSYMÄ JULKILAUSUMA – JULKAISUVAPAA HETI

 

Eurooppanuoret: Kriisit eivät tunne rajoja – Eurooppa tarvitsee integraatiota

 

Pakolaisten auttaminen vaatii Euroopan laajuisia toimia. Globaalit kriisit eivät tunne rajoja. Kantamalla yhdessä vastuun kriisistä voimme turvata myös Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden.

 
Eurooppanuoret seuraa huolestuneena pakolaiskriisiä, joka on tuonut uusia haasteita koko Euroopan mantereelle. Pakolaisten määrän kasvu on ylittänyt odotukset ja resurssit monessa maassa ja aiheuttanut myös julkisen keskustelun polarisoitumista ja kovaa vastakkainasettelua pakolaisten ja kantaväestön välillä. Pakolaiskriisi on yksi esimerkki nykyajan haasteista, jotka ovat yhä suuremmissa määrin globaaleja ja koskevat lähes kaikkia Euroopan valtioita.

 
– Pakolaiskriisi on Euroopan unionille yhteinen haaste, ja myös vastuu nykyisestä tilanteesta on kannettava yhdessä, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja 2015 Mariam Rguibi.

 
Pakolaisten määrän kasvu on nostanut esiin Euroopan unionin suuren ongelman. Vaikka pakolaiskriisi vaikuttaa koko EU:n alueeseen, puuttuu unionilta yhteisesti sovittu tapa reagoida tilanteeseen. Sen sijaan on rajoitettu kaikkien, myös Euroopan unionin kansalaisten liikkuvuutta rikkomalla Schengen-sopimuksen periaatteita. Myös Suomessa on vaadittu tiukempaa pakolaispolitiikkaa, sopimusten noudattamatta jättämistä ja pakolaisten auttamisen siirtämistä suuremmissa määrin muiden EU-valtioiden hoidettavaksi.

 
Eurooppanuoret on johdonmukaisesti ajanut voimakkaampaa Euroopan integraatiota, jolloin unioni olisi kykenevä tekemään kokonaisratkaisuja ja jakamaan taakkaa jäsenvaltioiden kesken. Yhtenäinen politiikka auttaisi myös ratkaisemaan tehokkaammin ongelmia, jotka kohtaavat tulevaisuudessa kaikkia Euroopan maita.

 
– Globaalit haasteet eivät tunne rajoja. Ne voidaan voittaa vain globaaleilla ratkaisuilla ja tämän takia Eurooppaan tarvitaan voimakkaampaa yhteistyötä. Talouskriisi, pakolaisten auttaminen ja ilmastonmuutoksen seuraukset vaativat meiltä Euroopan laajuisia toimia ja siksi tarvitsemme integraatiota, toteaa Eurooppanuorten vastavalittu puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

 

 

Lisätietoja:

Jesse Jääskeläinen, Eurooppanuorten puheenjohtaja 2016

jesse.jaaskelainen@eurooppanuoret.fi, +358 45 3245805

 

 
Eurooppanuoret

Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Eurooppa-myönteinen nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki 15-35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin toimintaan. Eurooppanuoret on kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry:n nuorisojärjestö. Eurooppanuorten puheenjohtajana toimii vuonna 2015 valt. yo Mariam Rguibi ja vuonna 2016 valt. yo Jesse Jääskeläinen.

0 1094

 

Kuka on Riina?

Olen Riina Pesu, 18-vuotias abiturientti Seinäjoelta. Vaikuttamistaustaa löytyy puoluepolitiikasta, sekä jonkin verran oppilaskuntatoiminnasta. Pääasiallisesti harrastuksiin kuuluu politikointi, ja teen töitä ratsastusterapian, sekä lehtijulkaisujen parissa. Toivoisin, että voisimme tulevaisuudessa käynnistää Vaasan vaalipiirissä aktivoida Lakeuden Eurooppanuorten toiminnan.

 

Mitä haluan Eurooppanuorissa nostaa keskusteluun?

Tavoitteeni Eurooppanuorissa on saada tiedotus helpommin saataville, sillä moni kansalainen, varsinkin nuori, kokee Euroopan Unionin hyvin etäisenä asiana. Koen, että Eurooppanuorten tehtävä on tässä asiassa toimia yhteistyössä poliittisten nuorisojärjestöjen, sekä monien muiden nuoria koskettavien vaikuttamisjärjestöjen kanssa, jotta tiedotus koetaan riittäväksi ja ymmärrettäväksi. Lisäksi koen, että on tärkeää olla aktiivisesti yhteydessä Europarlamentaarikkoihin, ja pyrkiä keskustelemaan asioista, joista ministerineuvostossa, komissiossa, sekä parlamentissa käydään keskustelua.

Lisäksi tahtoisin tuoda Euroopan lähemmäs suomalaista politiikkaa. EU-yhteistyö ei näy useinkaan kansallisissa vaaleissa ehdokkaiden teemoissa, ja siksi mielestäni onkin tärkeää tuoda Euroopan Unionin asiat, myös Jarkko Jokamiehen kuultaviin. Eurooppanuorilla on mielestäni tärkeä osa tässäkin viestinnässä, joten pidetään EU-tietoisuuden lippua korkealla.

Tahdon tehdä työtä Euroopan ja Eurooppanuorten näkyvyyden parissa, tavallisten suomalaisten ja osaavien nuorten kanssa. Pyydän kannatustanne Eurooppanuorten hallitukseen.

 

Riina Pesu
riina.h.p@gmail.com
0443010977

0 954

Terve kaikki!
Olen Simo Rissanen, 22 vuotias helsinkiläinen ja ehdolla toiselle kaudelle Eurooppanuorten hallitukseen. Työskentelen järjestöasiantuntijana ja suoritan ympäristöekonomian opintoja Helsingin Yliopistolla. Olen kuluneen vuoden aikana vastannut Eurooppanuorten kannanotoista ja edustanut järjestöämme mm. Allianssi ry:n ja kattojärjestömme Young European Federalistsin kokouksissa.
Eurooppanuoret perustettiin luomaan keskustelua ja tuomaan positiivista näkökulmaa Eurooppa-keskusteluun. Eurooppanuoret on myös järjestö, jossa koko historiansa ajan on toiminut aktiivisia nuoria eri taustoista, järjestöistä ja puolueista. Aikana, jolloin julkinen keskustelu on polarisoitunut ja rajoja vaaditaan suljettavaksi, tarvitaan foorumeita, joissa kansainvälisyys nähdään mahdollisuutena ja, joissa luodaan mahdollisuuksia yhteistyölle. Globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi vaativat ylikansallisia ratkaisuja ja Eurooppanuorilla on nyt mahdollisuus nostaa profiiliaan ja korostaa EU:n merkitystä ongelmien ratkaisijana. Tätä tavoitetta haluan olla ensi kaudella mukana edistämässä!
Julkisen keskustelun lisäksi Eurooppanuorten tulee olla entistä näkyvämpi suomalaisella järjestökentällä. Ensi vuonna haluan ottaa entistä suuremman roolin Eurooppanuorten yhteistyön rakentajana. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa luo paitsi verkostoja, myös antaa mahdollisuuden olla viemässä eurooppalaisia arvoja eri nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Järjestöyhteistyö mahdollistaa myös toiminnan laajentamisen yhä voimakkaammin myös yliopistokentän ulkopuolelle. Eurooppa tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille aina duunarista tohtoriin ja säilyttääksemme Suomen paikan EU:ssa, täytyy jokaisen kansalaisen ymmärtää eurooppalaisen yhteistyön tuomat edut. Yhteiset tapahtumat ja kannanotot ovat myös erinomaista jäsenhankintaa ja luovat järjestöstämme houkuttelevan yhteistyökumppanin ja toimintaympäristön yhteiskunnallisesti valveutuneille nuorille.

 
Simo Rissanen
0504669003
rissanen@hotmail.com

0 933

Terve kaikki,

Nimeni on Niko Ruostetsaari, 23, ja olen ehdolla Eurooppanuorten hallitukseen kaudelle 2016. Olen toiminut aktiivisesti kahden vuoden ajan Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorissa, jonka puheenjohtajana olen vaikuttanut kuluneen vuoden. Eurooppanuorten suurin aluejärjestö on tarjonnut vertaansa vailla olevan näköalapaikan järjestömme toimintaan, minkä suoman kokemuksen turvin kurotan nyt kohti liittohallitusta. Kuluneet kaksi kuukautta olen työskennellyt myös Eurooppalaisella Suomella korkeakouluharjoittelijana vastuualueenani joulukuussa postitettavan Eurooppalainen-lehden toimitustyö. Opintojeni puolesta olen valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta pääaineenani yleinen valtio-oppi. Mainittakoon vielä, että syntyjään olen kotoisin Tampereelta, missä vietin elämäni ensimmäiset 20 kultaista vuotta.
Muutama sana visiostani. Eurooppanuorten tehtävä on toimia äänekkäästi osana suomalaista ja kansainvälistä Eurooppa-liikettä, joka on Eurooppaa koetelleiden peräkkäisten shokkien seurauksena ajautunut puolustuskannalle. Euroopan unionin kriisiä toitotetaan jatkuvalla syötöllä. Unionista on tullut kansallismielisille kriitikoille a sitting duck, kuten politiikan tutkija Margaret Canovan on asian ilmaissut.

Eurooppa tarvitsee puolustajansa. Sankarin, joka auttaa istuvan ankan jaloilleen seisomaan. Meidän on asemoitava Eurooppanuoret aktiiviseksi osaksi leveäharteista EU-myönteistä Eurooppa-liikettä, jonka missio on palauttaa integraation olemassaolon oikeutus takaisin keskusteluun. Kriisien sijaan EU tarkoittaa meille kaikille jokapäiväisiä tärkeitä arkipäivän asioita, joita usein osaamme arvostaa vasta ne menetettyämme. Irlannin Eurooppa-liike kiteyttää ongelman mainiosti mainoskynänsä printissä: ”EU is like this pen – boring but useful.” Siitäkin voidaan keskustella, onko EU todellakin tylsä ja jos on, niin miksi.

Mikä sitten on Eurooppanuorten rooli tässä laajassa integraatiota puolustavassa kansanrintamassa? Merkittävä. Taistelu ihmisten sieluista ja mielistä käydään juuri meidän alle 35-vuotiaiden nuorten parissa. Painokkailla kannanotoilla, näkyvällä viestinnällä ja jatkuvalla EU-myyttien purkamisella voimme alleviivata, että EU on meidän yhteinen projektimme. On meidän etumme tehdä siitä entistäkin parempi. Edellä mainitut toimet synnyttävät parhaimmillaan positiivisen noidankehän, joka innostaa mukaan yhä enemmän aktiivisia nuoria, mikä edelleen vahvistaa sanomaamme. Eurooppanuorten elinvoima perustuu nimenomaan aktiivisten ruohonjuuritason toimijoiden varaan. Potentiaali innostaa mukaan energisiä aktiiveja kautta maan erottaa meidät muista suomalaisista Eurooppa-toimijoista. Tämän potentiaalin valjastaminen hyötykäyttöön on meidän velvollisuutemme.

 

Nähdään Tampereella,

Niko Ruostetsaari
niko.ruostetsaari@helsinki.fi
puh. +358 50 404 3960

 

0 889

Tervehdys!

Olen Pia Kuusela, 25-vuotias tamperelainen, ja ehdolla Eurooppanuorten hallitukseen 2016. Olen opiskellut pohjoismaisia kieliä Tampereen yliopistossa ja valmistuin filosofian maisteriksi viime keväänä. Tällä hetkellä työskentelen vakuutusalalla. Kiinnostus Euroopan unioniin ja eurooppalaisiin asioihin heräsi erityisesti valtio-opin sivuaineopintojen kautta, ja sitä kautta löysin myös mukaan Tampereen Eurooppanuorten toimintaan. Olen ollut Tampereen Eurooppanuorten hallituksessa kaksi vuotta, ensin alue-edustajana ja tänä vuonna varapuheenjohtajana. Toiminnassa mukana oleminen on ollut erittäin antoisaa, ja toivon, että saisin mahdollisuuden jatkaa aktiivista toimintaa Eurooppa-asioiden äärellä Eurooppanuorten hallituksessa.

Eurooppaa ja Euroopan unionia ravisuttavien tapahtumien keskellä Eurooppanuorilla on erityisen tärkeä tehtävä tarjota tietoa ja herättää keskustelua. Erityisesti asianmukainen viestintä on mielestäni tärkeässä roolissa. Olisin mielelläni mukana Eurooppanuorten hallituksessa toteuttamassa laadukasta viestintää ja uskon, että viestintäpainotteinen koulutukseni voisi olla myös eduksi viestintätehtävissä.

Eurooppanuorten hallituksessa haluaisin lisäksi olla tukemassa aluejärjestöjen toimintaa. On tärkeää, että Eurooppa-aiheista kiinnostuneilla nuorilla ympäri Suomea on mahdollisuuksia osallistua toimintaan, ja siksi aluejärjestöjen rooli on merkittävä. Tampereen Eurooppanuoret on hyvin aktiivinen aluejärjestö ja toiminnassa mukana olemisen myötä toisin Eurooppanuorten hallitukseen alueellista näkökulmaa ja ideoita aluejärjestöjen aktivoimiseen ja tukemiseen.

 

Nähdään siis vuosikokouksessa, tervetuloa Tampereelle!

 

Pia Kuusela

0 931

Hei,

Olen Sonja Savola ja ehdolla Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016. Olen toiminut

kuluvana vuonna Eurooppanuorten hallituksessa viestintävastaavana sekä viestintä- ja aluetyöryhmien

jäsenenä. Lähdin toimintaan mukaan jo 2013 ja toimin Tampereen Eurooppanuorten hallituksessa alue-

edustajana vuonna 2014.

 

Olen valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta. Yliopistossa olin aktiivisesti mukana ESN

Laplandin toiminnassa. Nyt toimin ensimmäistä vuotta luokanopettajana Tampereella. Kesäisin vedän EF:n

kielikursseja Eurooppassa ja pääsen sitä kautta tapaamaan kaikenikäisiä eurooppalaisia nuoria. Työn ja

harrastusten ohessa suoritan englannin kielen erikoistumisopintoja Tampereen yliopistossa.

 

Viestintää ja kansainvälistä vaikuttamista

 

Viestintätyöryhmän näkyvimpiä aikaansaannoksia on ollut Eurooppanuorten uudistunut esite, Suomi 20

vuotta EU:ssa -somekampanja sekä aktiivinen keskustelu sosiaalisessa mediassa. Minulle vuoden antoisin

kokemus Eurooppanuorissa on ollut osallistuminen kattojärjestömme JEF:in kongressiin Zürichissä.

Kongressiin osallistuminen havainnollisti minulle järjestömme valtavan potentiaalin ja niitä keinoja, joilla

Eurooppanuorten linjoja on mahdollista saada osaksi JEF:in politiikkaa. Hyvä keskusteluyhteys tulee

varmasti säilymään, kun Eurooppanuoret sai edustajan niin JEF:in hallitukseen kuin FC:hen (Federal

Committee).

 

Yhteistyössä on voimaa

 

Eurooppalaisuus, EU sekä ylipäätänsä kansainvälisyys ovat minulle tärkeitä aiheita. Ensi askeleeni oman

kansainvälisen ja eurooppalaisen identiteettini rakentumisessa otin jo lapsena, asuessani ja käydessäni

koulua USA:ssa. Valtameren tuolla puolen monikaan ei tunne pientä Suomea, vaan meidät nähdään yhtenä

osana Eurooppaa. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen mahdollistaa paremman vaikuttamisen ja näkymisen

maailmalla – tässä EU:lla on keskeinen rooli. Nykyiset muutokset maailmassa ja etenkin Euroopassa

haastavat myös EU:ta – miten edistää ja ylläpitää toimivaa keskusteluyhteyttä sekä EU:n sisällä että

ulkopuolella?

 

Eurooppanuorten tavoitteena on levittää tietoa EU:sta erityisesti nuorille ja toimia keskustelufoorumina

Eurooppa-asioissa. Edistääkseen tätä tavoitetta Eurooppanuorten tulee tehdä entistä laajempaa

yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen kanssa. Niin kuin Suomi EU:ssa, myös Eurooppanuoret on näkyvämpi

toimija yhdessä muiden järjestöjen kanssa kuin yksin.

 

Sitoutuneisuus Eurooppanuoriin

 

Tulevana vuonna haluan olla mukana viemässä Eurooppanuoria järjestöllisesti eteenpäin ja jatkaa hyvien ja

laadukkaiden tapahtumien järjestämistä. Yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Eurooppanuorilla on

mahdollisuus näkyä kattavammin koko kohderyhmälle, myös potentiaalisille lukioikäisille jäsenillemme.

Eurooppanuorten viestintä ja aktiivisuus sosiaalisen median eri foorumeilla mahdollistaa aktiivisen

keskustelun ja tiedon välittämisen. Tehokkaasta viestinnästä huolimatta on tärkeää myös näkyä fyysisesti

erilaisissa tapahtumissa ja herättää mielenkiintoa nuorissa.

 

Arvoisat Eurooppanuoret, pyydän luottamustanne toimia Eurooppanuorten varapuheenjohtajana vuonna

2016. Olen ollut sitoutuneesti mukana järjestömme toiminnassa useamman vuoden ajan. Tämä on tuonut

minulle ymmärrystä ja näkemystä järjestön mahdollisuuksista sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla.

JEF:in kongressi Zürichissä innosti minua jatkamaan työtä Eurooppanuorten parissa, ja hakemaan

varapuheenjohtajan tehtäviin. Nähdään Tampereella!

 

Sonja Savola

Phone: 0400437541

Email: shibbyn(a)gmail.com

0 886

Hyvät Eurooppanuoret,
Asetun ehdolle Eurooppanuorten hallituksen jäseneksi vuodelle 2016. Minulla on monivuotinen kokemus Eurooppanuorten toiminnasta. Turun Eurooppanuorten aktiivina olen ollut vuodesta 2010 asti ja hallituksessa kolmeen otteeseen: 2011 tapahtumavastaavana, 2013 sihteerinä ja viestintävastaavana sekä 2015 varapuheenjohtajana ja Alueiden komitean varaedustajana. Eurooppanuorten lisäksi olen toiminut Turun yliopiston ylioppilaskunnan valiokunnissa ja Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden sekä Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubin hallituksissa.

Identiteettini on vahvasti eurooppalainen. Olen Interreilannut mannerta kolmeen kertaan, opiskellut vuoden Ranskan Bordeaux’n Sciences Po:ssa ja tehnyt puolen vuoden harjoittelun Brysselissä suomalaisessa edunvalvontatoimistossa. Näistä kokemuksista karttuneista tiedoista ja kontakteista voin ammentaa Eurooppanuorten (hallitus)toimintaan vuonna 2016.
Mielestäni Eurooppanuorten aktiivisuus on hyvällä tasolla. Olen keskustellut toiminnasta aiempien vuosien hallituksen jäsenten kanssa ja heidän valamiltaan perustuksilta on hyvä jatkaa toimintaa. Haluan tuoda alueiden painotettua roolia Eurooppanuorten hallitukseen; aluejärjestöt ovat ne toimijat, jotka viimekädessä toteuttavat järjestön tarkoitusta eli mahdollistavat kansalaiskeskustelua Euroopasta ja unionista. Lisäksi Eurooppanuoret voisivat kehittää myös kansainvälistä toimintaansa esimerkiksi muodostamalla kannanottoja ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin ja viestimällä niitä aktiivisemmin JEFiin päin sekä myös syventää yhteistyötä muiden maajärjestöjen, erityisesti Pohjoismaiden, kanssa. Näiden ideoiden myötä minua kiinnostaisikin alustavasti Eurooppanuorten kansainvälinen työryhmä.

Pyydän nöyrästi kannatustanne Eurooppanuorten hallitukseen.

Suomen Turussa 30.11.2015,

Simo

0 823

 

Hei kaikki,

 

Olen Riina Bhatia, 22- vuotias valtio-opin opiskelija Turusta. Haen Eurooppanuorten hallitukseen,

sillä koen, että voin panoksellani ja asiantuntemuksellani kehittää kasvavaa järjestöämme uusien

haasteiden edessä. Olen toiminut Turun Eurooppanuorissa tapahtumavastaavana ja tänä vuonna

toimin yhdistyksen puheenjohtajana. Tunnen siis aluejärjestöjen toiminnan kuin omat taskuni,

josta on hyötyä myös valtakunnallisessa hallitustyöskentelyssä.

 

Miksi Eurooppanuorten hallitukseen?

 

Aloitin Turun Eurooppanuorten (TENu) hallituksessa kaksi vuotta sitten osallistuttuani fuksisyksyllä

TENun tapahtumiin. TENun tarjoama puolueeton keskustelufoorumi eurooppalaisen debatin

ylläpidolle loi minuun vaikutuksen. Näinä aikoina, kun Euroopan Unionin julkikuva on kärsinyt

kolahduksia, on tärkeää ylläpitää vilkasta ja hedelmällistä keskustelua puolin ja toisin.

Haluan jatkossa mahdollistaa tämän keskustelufoorumin ylläpitämisen myös muille suomalaisille

nuorille. Minusta ennakkoluuloton ja avoin keskustelu on yksi Eurooppanuorten tärkeimmistä, ja

hienoimmista ominaisuuksista. Halua hakea Eurooppanuorten hallitukseen tämän tavoitteen

mahdollistamiseksi.

 

Mitä hallituksessa?

 

Eurooppanuorten hallituksessa minua eniten kiinnostaisi viestintä- ja kansainväliset tehtävät.

Viisaan ja taidokkaan viestinnän merkitystä ei voi korostaa riittävästi nykypäivänä, kun

informaatiota satelee joka tuutista. Facebook –feedit ovat täynnä erilaisia päivityksiä, ja

tapahtumakutsuja tulee joka päivä.

Eurooppanuorten tarjoamat tapahtumat ansaitsevat arvoisensa julkisuuden ja huomion.

Kasvattamalla ja kehittämällä tapahtumaviestintää ja medianäkyvyyttä, tarjoamme yhä

useammille ihmisille mahdollisuuden löytää Eurooppanuoret.

 

Kansainväliset tehtävät kiinnostavat myös siksi, että eurooppalainen kattojärjestömme JEF:in

tekemä työ eurooppalaisen arvomaailman ylläpitämiseen nuorten keskuudessa on mielestäni

erittäin tärkeää. Yhteistyössä JEF:in kanssa pystymme nuorten eurooppatietoisuutta myös koto-

suomessa.

 

Miksi valita Riina Bhatia?

 

Sen lisäksi, että toiminta Turun Eurooppanuorissa sekä tapahtumavastaavana, että

puheenjohtajana on ollut minulle sydämenasia, haluan jatkaa sitä nyt valtakunnallisella tasolla.

Haluan tarjota Eurooppanuorille asiantuntemukseni ja omistautumiseni. Yhdistyksen

puheenjohtajana täsmällisyys, järjestelmällisyys ja omistautuneisuus ovat olleet tärkeitä

ominaisuuksia. Yhdessä hallitukseni kanssa toteutimme suuria tapahtumia ja kasvatimme TENun

näkyvyyttä koko Turun seudulla.

 

Minulla on myös kokemusta viestinnästä, jota EN:n hallituksessa haluaisin toteuttaa. Toimin tällä

hetkellä International Association for Political Science Students –järjeston kansainvälisten

suhteiden ja PR –osaston päällikkönä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vastaan kaikesta järjestön

ulkoisesta viestinnästä yhdessä koordinaattoreideni kanssa. Olemme muun muassa tänä vuonna

kasvattaneet Facebook tykkäyksiä kahdeksallakymmenellätuhannella. Minulla on siis kokemusta

kansainvälisestä järjestöviestinnästä, jonka avulla uskon pystyväni kehittämään myös

Eurooppanuorten ulkoista viestintää.

 

 

Vaikka vietänkin suurimman osan alkuvuodesta Espanjassa vaihdossa sekä harjoittelussa, olen

tottunut toimimaan myös itsenäisesti. Mikäli valitsette minut Eurooppanuorten hallitukseen, voin

taata ettei poissaoloni kevään aikana koidu haitaksi hallitukselle. Minulla on kokemusta

kansainvälisestä hallitustyöskentelystä, joka edesauttaa tehtävieni toteuttamista. Lentomatka

Madridista Helsinkiin kestää 4 tuntia ja Skypen kautta olen tavoitettavissa melkeinpä kellon

ympäri.

Mikäli valitsette minut Eurooppanuorten vuoden 2016 hallitukseen, saatte mukaan erinomaisen

järjestötoimijan sekä (melkein) ammattiviestijän.

 

Eteläisin terveisin,

Riina Bhatia

+34 691 959 416

rimabh@utu.fi

 

0 858

Moi!

Olen Anna Hernberg, valtio-opin opiskelija Tampereelta. Eurooppa- ja EU-aiheet ovat olleet minulle läheisiä jo pidemmän aikaa. Olen entinen ranskan kääntämisen pääaineopiskelija, joten eurooppalaisuus on tullut lähelle jo ranskan kielenkin kautta. Kiinnostukseni syventyi erityisesti ollessani vaihdossa Genevessä, Sveitsissä, missä eurooppalaisuus näyttäytyi uudenlaisesta näkökulmasta.
Olen toiminut Tampereen Eurooppanuorten alue-edustajana ja Alueiden komitean jäsenenä kuluneen vuoden, ja alue- ja järjestöpäivillä olen päässyt tutustumaan Eurooppanuorten toimintaan kansallisella tasolla. Järjestötoiminnasta olen saanut kokemusta myös toimiessani Tampereen yhteiskunta-alan ylioppilaiden sihteerinä kuluvana vuonna.
Eurooppanuoret on vireä ja helposti lähestyttävä järjestö suurelta osin aktiivisten alueyhdistysten ansiosta. Eurooppanuorten hallituksen jäsenenä haluaisinkin tuoda Tampereen Eurooppanuorten näkökulmaa kansalliselle tasolle. Alueilla tulee olla paljon mahdollisuuksia vaikuttaa Eurooppanuorten hallituksen toimintaan, ja esimerkiksi aluepäivät ovat mielestäni toimineet tässä erittäin hyvin.
Eurooppanuorten hallituksen jäsenenä haluaisin olla mukana kehittämässä erityisesti Eurooppanuorten tiedotus- ja julkaisutoimintaa, mikä kuuluu mielestäni järjestön ydintehtäviin. Järjestöllämme on paljon annettavaa keskustelussa Eurooppa- ja EU-asioista, ja meillä on mahdollisuus toimia asiallisen ja tasapainoisen keskustelun edistäjinä erityisesti nyt, kun EU:n ympärillä käytävä keskustelu on erityisen kuumentunutta. Erityisesti näihin asioihin panostan, jos tulen valituksi Eurooppanuorten hallitukseen vuodelle 2016.
Nähdään pian!

Anna Hernberg

0 1405

Eurooppanuoret, näkyvä pelinrakentaja.                                               

Julkinen keskustelu Suomessa on vaarassa ummehtua taantumukselliseen rajat kiinni –ajatteluun, eivätkä eurooppalaisten arvojen puolesta pidä ääntä kuin harvat. Eurooppanuorilla on nyt historiallinen mahdollisuus näytellä tärkeää roolia tässä keskustelussa ja tuoda kärkkäästi esiin omia kantojaan paremman Euroopan puolesta. Haluan olla mukana johtamassa tätä prosessia Eurooppanuorten varapuheenjohtajana.

Taustani.

Haen Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi. Olen tällä hetkellä istuva Eurooppanuorten hallituksen jäsen, minkä lisäksi toimin aktiivisesti laajemmin nuorisojärjestökentällä. Edustan Eurooppanuoria seuraavat kaksi vuotta kotimaisen kattojärjestömme Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin hallituksessa, minkä lisäksi olen toiminut viimeiset kaksi vuotta Allianssin kansainvälisen politiikan jaoston puheenjohtajana. Tämän lisäksi minulla on taustaa Suomen Lukiolaisten Liiton, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton sekä Varusmiesliiton hallituksista. Nuorisopolitiikka on tullut tutuksi myös työskennellessäni opetus- ja kulttuuriministeriössä nuorisotyön- ja politiikan vastuualueella. Olen edustanut suomalaisia nuoria Allianssin kautta eurooppalaisissa ja kansainvälisissä rakenteissa, kuten European Youth Forumissa.

Tätä kautta olen nähnyt konkreettisesti eurooppalaisen yhteistyön arvon, mikä motivoi minua jatkamaan Eurooppanuorissa. Tässä muutamia näkemyksiäni järjestömme kehittämiseksi.

Vahvasti kansainvälinen, kansainvälisesti vahva. Niin Euroopassa kuin kotona.

Visiossani Eurooppanuoret on aktiivinen pelinrakentaja kansainvälisellä ja suomalaisella järjestökentällä ja nuorten keskuudessa. Kattojärjestömme JEFin mittakaavassa Eurooppanuoret on yksi vahvimpia jäsenjärjestöjä. Tästä osoituksena ovat myös omat viimeisimmässä kongressissa Zürichissä läpäisemämme ehdokkaat miltei jokaisessa järjestön rakenteessa. Tätä linjaa on pyrittävä jatkamaan.

Kansainvälisyys on koko Eurooppa-liikkeen keskeinen perusarvo, ja tämän vuoksi on keskeistä, että jokaiselle halukkaalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua tähän yhteistyöhön Eurooppanuorten kautta. Kansainvälisyys ei saa kuitenkaan jäädä vain ”sinne menemisen” tasolle. Meidän on aktiivisesti tuotava keskustelua ja hyviä esimerkkejä eurooppalaisilta kontakteiltamme Suomeen. Tässä konkretisoituu ainutlaatuinen roolimme – olemme ainoa Eurooppa-aatteelle –ja keskustelulle omistettu nuorisojärjestö Suomessa. Tämä on ehdoton vahvuutemme ja pelivalttimme.

Aktiivinen ja näkyvä pelinrakentaja – julkisuudessa ja järjestökentällä.

Eurooppanuorilla on keskeinen asema Suomen järjestökentällä ja sen julkisessa keskustelussa. Tätä roolia meidän on vahvistettava entisestään. Meidän on kyettävä ennakoivalla toiminnalla osoittamaan järjestömme merkitys ja kyky tuoda uusia avauksia sekä levitettävä niitä. Siis vakuuttamaan nuoret eurooppalaisuudesta. Suunnitelmallisella, mutta nopean reagoinnin viestinnällä kykenemme ottamaan kokoamme suuremman roolin suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa.

Euroopan puolestapuhujia ei näinä aikoina suuresti löydy. Meidän ei täydy tasoitella kantojamme liikaa, vaan argumentoida myös kärkkäästi ja väkevästi arvojemme puolesta. Aktiivisella tapahtumatoiminnalla taas luomme pohjaa viestillemme, ja levitämme keskustelua laajemmalle.

Ketterä, houkutteleva, kokemuksia tarjoava. Siis Eurooppanuoret.

Järjestö hengittää sen toimijoistaan. Eihän voisi olla Eurooppanuoria ilman eurooppanuoria. Pysyäksemme eloisana, meidän on panostettava toiminnan houkuttelevuuteen kattavalla valtakunnallisella tapahtumapaletilla yhdessä piirien kanssa. Linnaseminaarin kaltaisia, laajalta skaalalta osallistujia kerääviä tapahtumia tarvitaan lisää. Seminaarit yliopistokaupungeissa tarjoavat luontevan väylän lähteä mukaan toimintaan. Laadukas tapahtumatoiminta, tehokas ja nopea viestintä sekä kansainvälinen perusvireemme tarjoavat eväät järjestön houkuttelevuuden kasvattamiseksi.

Eurooppanuorissa ja suomalaisissa nuorisojärjestöissä saamani kokemuksen turvin haluan olla luotsaamassa Eurooppanuoria vuonna 2016 varapuheenjohtajana. Kansainvälisyys, vahva vuorovaikutus ympäröivän kentän keskellä sekä järjestöllinen kehittäminen ovat teemoja, joihin meillä on mahdollisuus panostaa ja siten kehittää järjestöstämme yhä näkyvämpi pelinrakentaja suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa.

Sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

 

Nähdään Tampereella!

Tuomas Tikkanen

 

Seuraa meitä

1,016FaniaTykkää
198SeuraajaaSeuraa
1,494SeuraajaaSeuraa