Home Blog

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret asettavat Jesse Jääskeläisen ehdolle Eurooppanuorten puheenjohtajaksi vuodelle 2016

Taipaleeni Eurooppanuorissa alkoi varhain, kun etsin abiturienttina tietoa EU-aiheista yhteiskuntaopin yo-kirjoituksiin. Nettiä selaillessani törmäsin sattumalta Eurooppanuorten sivuihin. Kiinnostus heräsi ja pienen harkinnan jälkeen liityin jäseneksi. Aktiivisen toimintani Eurooppanuorissa aloitin vuonna 2013 PENun taloudenhoitajana, josta jatkoin seuraavana vuonna PENun puheenjohtajaksi. Samalla sain luottamuksen toimia myös Eurooppanuorten hallituksen jäsenenä. Tie Eurooppanuorten hallituksesta johti lopulta järjestömme varapuheenjohtajuuteen. Näiden tehtävien tuoma kokemus ja luottamus, lukemattomien tapahtumien järjestäminen sekä keskustelut jäsenistön kanssa herättivät haluni ottaa lisää vastuuta järjestömme toiminnasta, tällä kertaa puheenjohtajan roolissa.

Kolme tärkeintä tavoitettani ensi vuodelle ovat: Eurooppanuorten vaikuttavuuden lisääminen, järjestöllinen kehittäminen alueiden perspektiivistä ja laadukkaan toiminnan järjestäminen ympäri Suomen.

Eurooppanuorten tärkeimpiä tehtäviä on toimia keskustelun avaajana ja edistäjänä Eurooppaa ja EU:ta koskevissa asioissa. ”Rajat kiinni”-puheen lisääntyminen ja EU:ta ravistelevat poliittiset jännitteet osoittavat kuinka paljon työtä meillä on tehtävänä. Ensi vuonna meidän on tuotava näkyvästi oma kantamme EU:sta ja Euroopasta valtakunnalliseen nuorisopoliittiseen keskusteluun. Tämä edellyttää sitä, että tarjoamme myös aktiivisen keskusteluareenan erilaisille mielipiteille ja näkemyksille Euroopasta. Mikäli saan luottamuksen toimia puheenjohtajana, sitoudun edistämään järjestömme roolia näkyvänä Eurooppa-keskustelijana ja osallistajana.

Toimiessani aluejärjestön puheenjohtajana ja valtakunnallisen hallituksen jäsenenä, minulla oli ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella paikallistason suhdetta koko järjestön toimintaan. Suurimman osan toiminnastamme, vaikuttamistyöstämme ja jäsenhankinnastamme tekevät juuri aluejärjestöjen aktiivit. Eri alueidenjärjestöjen välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Aluejärjestöillemme onkin mahdollistettava sellaiset puitteet, että jokaisella aluejärjestöllä on mahdollista järjestää jäsenistömme näköistä toimintaa. Tämä tarkoittaa hyvien käytäntöjen, tuen ja hiljaisen tiedon jakamista omilla foorumeillamme, unohtamatta hauskanpitoa. Järjestömme rakennetta ja toimintaa on muokattava sellaiseen suuntaan, että nämä asiat löytävät toisensa ilman turhia päällekkäisyyksiä. Tämän kehityksen eteen olen valmis tekemään hartiavoimin työtä!

Järjestömme jäsenmäärä kasvaa tasaisen varmasti, ja tätä myöten kasvaa myös vaatimustaso toimintamme laadusta ja määrästä. Aluetapaamisten ja järjestöpäivien vakiinnuttaminen kuluneina vuosina on ollut hyvä merkki siitä, miten meidän tulisi valtakunnallisena järjestönä toimia. Seuraava askel ja haaste ovat tapahtumiemme mittakaavan sekä monimuotoisuuden kasvattaminen. Koulutuksen ja substanssin lisäksi voimme tarjota jäsenillemme mahdollisuuden päästä haastamaan toisiaan Eurooppaan liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi pitkäjänteisemmän EU-tapahtumakonseptin avulla. Yhtäältä haluan olla aktivoimassa jäseniämme kansainväliseen toimintaan ja kohtaamaan muita eurooppanuoria JEF:in tapahtumiin.

Arvoisat Eurooppanuoret, pyydän luottamustanne toimia Eurooppanuorten puheenjohtajana ensi vuonna. Koen, että minulla on edellytykset sekä kokemusta ottaa vastaan luottamuksen vaatimat haasteet sekä motivaatio kehittää järjestöstämme yhä merkittävämpi toimija. Kuluvana vuonna olen osoittanut omistautumiseni järjestöllemme sen varapuheenjohtajana. Näistä syistä uskon olevani oikea valinta järjestömme puheenjohtajaksi.

 

Yhteydenotot ja kysymykset:

Email: jesse.jaaskelainen(at)eurooppanuoret.fi
Phone: 045 324 5805

Facebook: facebook.com/jjjpuheenjohtajaksi/
Twitter: @jessejaaskelain

 

 

Puolan asia on meidän – EU pysyy lestissään

 

Kannanotto 21.1.2016. Vapaa julkaistavaksi.

Puolan viime marraskuussa valitun hallituksen toimet median vapautta ja riippumatonta oikeuslaitosta kohtaan herättävät huolta valtion sitoutumisesta yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin. Hallitus on vaihtanut maan yleisradion johtoa ja korkeimman oikeuden tuomareita sekä muuttanut oikeusistuimen toimintaperiaatetta, mikä on vienyt Puolaa poispäin niistä demokraattisen oikeusvaltion periaatteista, joihin kaikki jäsenvaltiot ovat unioniin liittyessään sitoutuneet. Toteutetut toimet kaventavat kansalaisten demokraattista liikkumavaraa ja heikentävät median roolia vallan valvojana. Vaaleilla valitulla hallituksella on oikeus poliittiseen suunnanmuutokseen, mutta kansanvalta ei voi tarkoittaa enemmistön rajoittamatonta mielivaltaa.

Euroopan komissio on ensimmäistä kertaa ottanut käyttöön niin sanotun oikeusvaltiomekanismin, jossa ensimmäiseksi tarkastellaan toteutuuko oikeusvaltioperiaate Puolassa.

“Ulkoministeri Timo Soinin blogissaan ja mediassa esittämä mielipide, että kyseessä on Puolan sisäinen asia, johon muiden ei tule puuttua on hälyttävän kyseenalainen. Jos komissio päätyy esittämään rangaistusta Puolalle, tulee myös Suomen hallituksen ottaa siihen kantaa.”

“Euroopan unioni on arvoyhteisö, jonka jäsenet ovat velvoitettuja kunnioittamaan demokraattisen oikeusvaltion perusperiaatteita. On meidän yhteinen etumme varmistaa, että jäsenyysneuvotteluista tunnetut Kööpenhaminan kriteerit ovat muutakin kuin pelkkää puhetta.”

Tarvitsemme konkreettisia keinoja estää nyt nähdyt arvopohjamme törkeät loukkaukset, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

Puola on muiden EU-maiden tavoin sitoutunut eurooppalaisiin arvoihin, joista on mahdoton tinkiä. EU:n tulee aktiivisesti edistää periaatteidensa toteutumista. Eurooppanuoret on länsimaisen demokratian, sananvapauden ja oikeuslaitoksen puolestapuhuja niin Puolan kuin Unkarin tilannetta silmällä pitäen, kuin myös muissa valtioissa.

Lisätietoja:

Jesse Jääskeläinen,

Eurooppanuorten puheenjohtaja

jesse.jaaskelainen@eurooppanuoret.fi,

+358 45 3245805

 

 

Haku Eurooppanuorten työryhmiin on avattu

 

Mikä työryhmä? Eurooppanuorten hallitus on viime vuosien tapaan päättänyt myös tänä vuonna avata järjestöllistä ja poliittista valmistelutyötä ja koordinointia jäsenille. Kuhunkin työryhmään valitaan 2-6 jäsentä hallituksen ulkopuolelta avointen hakemusten perusteella. Tervetuloa mukaan!

Kuka voi hakea? Haku on avoin kaikille Eurooppanuorten jäsenille.

Kuinka haen työryhmän jäseneksi? Työryhmiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (pituus mielellään enintään yksi A4). Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@eurooppanuoret.fi viimeistään sunnuntain 7.2.2016 kuluessa.

Mihin työryhmiin voin hakea ja mitä ne tekevät?

Aluejärjestötyöryhmä

Aluejärjestötyöryhmän toimenkuvaan kuuluvat aluetoiminta ja yhteistyö alueyhdistysten kanssa, yhteydenpito alueille sekä alueyhdistysten tukeminen ja kehittäminen eri tavoin. Aikaisemmasta poiketen aluejärjestötyöryhmä on vuonna 2016 avoin kaikille kiinnostuneille ja etenkin alueiden aktiiveja kaivataan mukaan! Aluejärjestötyöryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 Verena Kaun ja lisätietoja voi kysellä osoitteesta verena.kaun(at)eurooppanuoret.fi.

Kansainvälinen työryhmä

Kansainvälisen työryhmän toimenkuvaan kuuluvat kv-yhteistyö ja kv-yhteistyöhön liittyvän politiikan valmistelu, sekä suunnittelun alla olevan mahdollisen pohjoismaisen kv-seminaarin valmistelutyö. Kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 Tuomas Tikkanen ja lisätietoja saa osoitteesta tuomas.tikkanen(at)eurooppanuoret.fi.

Kotimaantyöryhmä

Työryhmän toimenkuvaan kuuluvat mm. tapahtumatoiminta ja muu kotimaan järjestötoiminta – mukaan luettuna messu- ja kouluvierailut, sidosryhmäyhteistyö, almunitoiminta, jäsenrekrytointi sekä tapahtumat kuten Linnaseminaari ja muut valtakunnalliset seminaarit.
Kotimaantyöryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 Sonja Savola ja lisätietoja saa osoitteesta shibbyn(at)gmail.com.

Varainkeruutyöryhmä

Varainkeruutyöryhmän toimenkuvaan kuuluvat kaikki Eurooppanuorten varainhankintatoiminta. Varainkeruutyöryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen ja lisätietoja voi kysellä osoitteesta jesse.jaaskelainen(at)eurooppanuoret.fi.

Julkaisutyöryhmä

Julkaisutyöryhmän toimenkuvana ovat Eurooppanuorten Tähdistö-lehden sekä muiden julkaisujen suunnittelu ja koordinointi.
Julkaisutyöryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 Simo Ristolainen ja lisätietoja voi kysyä osoitteesta simoristolainen(at)gmail.com.

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä suunnittelee ja tekee Eurooppanuorten viestintää. Työryhmälle kuuluvat esimerkiksi järjestön viestintä sosiaalisessa mediassa ja nettisivut.
Viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2016 Juho Mäki-Lohiluoma ja lisätietoja saat osoitteesta juho.maki-lohiluoma(at)outlook.com.

 

Lisätiedot:

Lisätietoja itse hausta antaa Eurooppanuorten pääsihteeri Antti Ahonen p. 041 4607921 / antti.ahonen@eurooppanuoret.fi. Työryhmien toimintaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suoraan kunkin työryhmän puheenjohtajaan (ks. sähköpostiosoitteet yllä).

EUROOPPANUORET RY:N VUOSIKOKOUKSEN 12.12.2015 TIEDOTE – JULKAISUVAPAA HETI

 

 
Jesse Jääskeläinen Eurooppanuorten puheenjohtajaksi

 

Eurooppanuorten vuosikokous pidettiin Tampereella 12.12.2015. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin järjestössä neljä vuotta vaikuttanut, Helsingissä valtiotieteitä opiskeleva Jesse Jääskeläinen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Tuomas Tikkanen Helsingistä sekä Verena Kaun Jyväskylästä.

 
Helsingin yliopistolla opiskeleva Jesse Jääskeläinen on alunperin kotoisin Keski-Suomesta ja on toiminut vuoden 2015 ajan Eurooppanuorten varapuheenjohtajana sekä aikaisemmin Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten puheenjohtajana ja Eurooppanuorten hallituksen jäsenenä. Hän toteaa odottavansa innolla työskentelyä yhdessä uuden hallituksen ja aluejärjestöjen kanssa.

 
Federalistiksi tunnustautuva Jääskeläinen korostaa myös Eurooppanuorten merkitystä asenteiden ja Eurooppa-tiedouden lähettiläänä.

 
– ”Rajat kiinni” -puheen lisääntyminen ja EU:ta ravistelevat poliittiset jännitteet osoittavat, kuinka paljon työtä meillä on tehtävänä. Ensi vuonna meidän on tuotava näkyvästi oma kantamme EU:sta ja Euroopasta valtakunnalliseen nuorisopoliittiseen keskusteluun. Tämä edellyttää sitä, että tarjoamme myös aktiivisen keskusteluareenan erilaisille mielipiteille ja näkemyksille Euroopasta, toteaa Jääskeläinen.

 
”Haluan saada jäsenemme entistä vahvemmin mukaan myös tapahtumien suunnitteluvaiheeseen. Ensi vuoden toiminnassa tullaan painottamaan erityisesti Euroopan unionin ja lähialueiden suhteita ja yhteisiä haasteita sekä tärkeitä talous-, energia- ja ympäristökysymyksiä”, Jääskeläinen jatkaa.

 
Jääskeläinen on iloinen siitä, että uudessa hallituksessa on edustettuna eri taustaryhmiä sekä Eurooppanuorten aluejärjestöjä. Uuteen hallitukseen valittiin Simo Rissanen, Juho Mäki-Lohiluoma ja Niko Ruostetsaari Helsingistä, Meiju Haapoja Jyväskylästä, Pia Kuusela, Anna Hernberg, Jasmiini Kaasinen ja Sonja Savola Tampereelta, Simo Ristolainen ja Riina Bhatia Turusta sekä Riina Pesu Seinäjoelta.

 

 
Lisätietoja:

Jesse Jääskeläinen
Eurooppanuorten puheenjohtaja 2016
jesse.jaaskelainen@eurooppanuoret.fi
045 324 5805

 
Antti Ahonen
Eurooppanuorten pääsihteeri
antti.ahonen@eurooppanuoret.fi
p. 041 460 7921

 

 
Eurooppanuoret

Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Eurooppa-myönteinen nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki 15-35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin toimintaan. Eurooppanuoret on kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry:n nuorisojärjestö. Eurooppanuorten puheenjohtajana toimii vuonna 2015 valt. yo Mariam Rguibi ja vuonna 2016 valt. yo Jesse Jääskeläinen.

EUROOPPANUORET RY:N VUOSIKOKOUKSEN 12.12.2015 HYVÄKSYMÄ JULKILAUSUMA – JULKAISUVAPAA HETI

 

Eurooppanuoret: Kriisit eivät tunne rajoja – Eurooppa tarvitsee integraatiota

 

Pakolaisten auttaminen vaatii Euroopan laajuisia toimia. Globaalit kriisit eivät tunne rajoja. Kantamalla yhdessä vastuun kriisistä voimme turvata myös Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden.

 
Eurooppanuoret seuraa huolestuneena pakolaiskriisiä, joka on tuonut uusia haasteita koko Euroopan mantereelle. Pakolaisten määrän kasvu on ylittänyt odotukset ja resurssit monessa maassa ja aiheuttanut myös julkisen keskustelun polarisoitumista ja kovaa vastakkainasettelua pakolaisten ja kantaväestön välillä. Pakolaiskriisi on yksi esimerkki nykyajan haasteista, jotka ovat yhä suuremmissa määrin globaaleja ja koskevat lähes kaikkia Euroopan valtioita.

 
– Pakolaiskriisi on Euroopan unionille yhteinen haaste, ja myös vastuu nykyisestä tilanteesta on kannettava yhdessä, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja 2015 Mariam Rguibi.

 
Pakolaisten määrän kasvu on nostanut esiin Euroopan unionin suuren ongelman. Vaikka pakolaiskriisi vaikuttaa koko EU:n alueeseen, puuttuu unionilta yhteisesti sovittu tapa reagoida tilanteeseen. Sen sijaan on rajoitettu kaikkien, myös Euroopan unionin kansalaisten liikkuvuutta rikkomalla Schengen-sopimuksen periaatteita. Myös Suomessa on vaadittu tiukempaa pakolaispolitiikkaa, sopimusten noudattamatta jättämistä ja pakolaisten auttamisen siirtämistä suuremmissa määrin muiden EU-valtioiden hoidettavaksi.

 
Eurooppanuoret on johdonmukaisesti ajanut voimakkaampaa Euroopan integraatiota, jolloin unioni olisi kykenevä tekemään kokonaisratkaisuja ja jakamaan taakkaa jäsenvaltioiden kesken. Yhtenäinen politiikka auttaisi myös ratkaisemaan tehokkaammin ongelmia, jotka kohtaavat tulevaisuudessa kaikkia Euroopan maita.

 
– Globaalit haasteet eivät tunne rajoja. Ne voidaan voittaa vain globaaleilla ratkaisuilla ja tämän takia Eurooppaan tarvitaan voimakkaampaa yhteistyötä. Talouskriisi, pakolaisten auttaminen ja ilmastonmuutoksen seuraukset vaativat meiltä Euroopan laajuisia toimia ja siksi tarvitsemme integraatiota, toteaa Eurooppanuorten vastavalittu puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

 

 

Lisätietoja:

Jesse Jääskeläinen, Eurooppanuorten puheenjohtaja 2016

jesse.jaaskelainen@eurooppanuoret.fi, +358 45 3245805

 

 
Eurooppanuoret

Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Eurooppa-myönteinen nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki 15-35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin toimintaan. Eurooppanuoret on kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry:n nuorisojärjestö. Eurooppanuorten puheenjohtajana toimii vuonna 2015 valt. yo Mariam Rguibi ja vuonna 2016 valt. yo Jesse Jääskeläinen.

 

Kuka on Riina?

Olen Riina Pesu, 18-vuotias abiturientti Seinäjoelta. Vaikuttamistaustaa löytyy puoluepolitiikasta, sekä jonkin verran oppilaskuntatoiminnasta. Pääasiallisesti harrastuksiin kuuluu politikointi, ja teen töitä ratsastusterapian, sekä lehtijulkaisujen parissa. Toivoisin, että voisimme tulevaisuudessa käynnistää Vaasan vaalipiirissä aktivoida Lakeuden Eurooppanuorten toiminnan.

 

Mitä haluan Eurooppanuorissa nostaa keskusteluun?

Tavoitteeni Eurooppanuorissa on saada tiedotus helpommin saataville, sillä moni kansalainen, varsinkin nuori, kokee Euroopan Unionin hyvin etäisenä asiana. Koen, että Eurooppanuorten tehtävä on tässä asiassa toimia yhteistyössä poliittisten nuorisojärjestöjen, sekä monien muiden nuoria koskettavien vaikuttamisjärjestöjen kanssa, jotta tiedotus koetaan riittäväksi ja ymmärrettäväksi. Lisäksi koen, että on tärkeää olla aktiivisesti yhteydessä Europarlamentaarikkoihin, ja pyrkiä keskustelemaan asioista, joista ministerineuvostossa, komissiossa, sekä parlamentissa käydään keskustelua.

Lisäksi tahtoisin tuoda Euroopan lähemmäs suomalaista politiikkaa. EU-yhteistyö ei näy useinkaan kansallisissa vaaleissa ehdokkaiden teemoissa, ja siksi mielestäni onkin tärkeää tuoda Euroopan Unionin asiat, myös Jarkko Jokamiehen kuultaviin. Eurooppanuorilla on mielestäni tärkeä osa tässäkin viestinnässä, joten pidetään EU-tietoisuuden lippua korkealla.

Tahdon tehdä työtä Euroopan ja Eurooppanuorten näkyvyyden parissa, tavallisten suomalaisten ja osaavien nuorten kanssa. Pyydän kannatustanne Eurooppanuorten hallitukseen.

 

Riina Pesu
riina.h.p@gmail.com
0443010977

Terve kaikki!
Olen Simo Rissanen, 22 vuotias helsinkiläinen ja ehdolla toiselle kaudelle Eurooppanuorten hallitukseen. Työskentelen järjestöasiantuntijana ja suoritan ympäristöekonomian opintoja Helsingin Yliopistolla. Olen kuluneen vuoden aikana vastannut Eurooppanuorten kannanotoista ja edustanut järjestöämme mm. Allianssi ry:n ja kattojärjestömme Young European Federalistsin kokouksissa.
Eurooppanuoret perustettiin luomaan keskustelua ja tuomaan positiivista näkökulmaa Eurooppa-keskusteluun. Eurooppanuoret on myös järjestö, jossa koko historiansa ajan on toiminut aktiivisia nuoria eri taustoista, järjestöistä ja puolueista. Aikana, jolloin julkinen keskustelu on polarisoitunut ja rajoja vaaditaan suljettavaksi, tarvitaan foorumeita, joissa kansainvälisyys nähdään mahdollisuutena ja, joissa luodaan mahdollisuuksia yhteistyölle. Globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi vaativat ylikansallisia ratkaisuja ja Eurooppanuorilla on nyt mahdollisuus nostaa profiiliaan ja korostaa EU:n merkitystä ongelmien ratkaisijana. Tätä tavoitetta haluan olla ensi kaudella mukana edistämässä!
Julkisen keskustelun lisäksi Eurooppanuorten tulee olla entistä näkyvämpi suomalaisella järjestökentällä. Ensi vuonna haluan ottaa entistä suuremman roolin Eurooppanuorten yhteistyön rakentajana. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa luo paitsi verkostoja, myös antaa mahdollisuuden olla viemässä eurooppalaisia arvoja eri nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Järjestöyhteistyö mahdollistaa myös toiminnan laajentamisen yhä voimakkaammin myös yliopistokentän ulkopuolelle. Eurooppa tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille aina duunarista tohtoriin ja säilyttääksemme Suomen paikan EU:ssa, täytyy jokaisen kansalaisen ymmärtää eurooppalaisen yhteistyön tuomat edut. Yhteiset tapahtumat ja kannanotot ovat myös erinomaista jäsenhankintaa ja luovat järjestöstämme houkuttelevan yhteistyökumppanin ja toimintaympäristön yhteiskunnallisesti valveutuneille nuorille.

 
Simo Rissanen
0504669003
rissanen@hotmail.com

Terve kaikki,

Nimeni on Niko Ruostetsaari, 23, ja olen ehdolla Eurooppanuorten hallitukseen kaudelle 2016. Olen toiminut aktiivisesti kahden vuoden ajan Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorissa, jonka puheenjohtajana olen vaikuttanut kuluneen vuoden. Eurooppanuorten suurin aluejärjestö on tarjonnut vertaansa vailla olevan näköalapaikan järjestömme toimintaan, minkä suoman kokemuksen turvin kurotan nyt kohti liittohallitusta. Kuluneet kaksi kuukautta olen työskennellyt myös Eurooppalaisella Suomella korkeakouluharjoittelijana vastuualueenani joulukuussa postitettavan Eurooppalainen-lehden toimitustyö. Opintojeni puolesta olen valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta pääaineenani yleinen valtio-oppi. Mainittakoon vielä, että syntyjään olen kotoisin Tampereelta, missä vietin elämäni ensimmäiset 20 kultaista vuotta.
Muutama sana visiostani. Eurooppanuorten tehtävä on toimia äänekkäästi osana suomalaista ja kansainvälistä Eurooppa-liikettä, joka on Eurooppaa koetelleiden peräkkäisten shokkien seurauksena ajautunut puolustuskannalle. Euroopan unionin kriisiä toitotetaan jatkuvalla syötöllä. Unionista on tullut kansallismielisille kriitikoille a sitting duck, kuten politiikan tutkija Margaret Canovan on asian ilmaissut.

Eurooppa tarvitsee puolustajansa. Sankarin, joka auttaa istuvan ankan jaloilleen seisomaan. Meidän on asemoitava Eurooppanuoret aktiiviseksi osaksi leveäharteista EU-myönteistä Eurooppa-liikettä, jonka missio on palauttaa integraation olemassaolon oikeutus takaisin keskusteluun. Kriisien sijaan EU tarkoittaa meille kaikille jokapäiväisiä tärkeitä arkipäivän asioita, joita usein osaamme arvostaa vasta ne menetettyämme. Irlannin Eurooppa-liike kiteyttää ongelman mainiosti mainoskynänsä printissä: ”EU is like this pen – boring but useful.” Siitäkin voidaan keskustella, onko EU todellakin tylsä ja jos on, niin miksi.

Mikä sitten on Eurooppanuorten rooli tässä laajassa integraatiota puolustavassa kansanrintamassa? Merkittävä. Taistelu ihmisten sieluista ja mielistä käydään juuri meidän alle 35-vuotiaiden nuorten parissa. Painokkailla kannanotoilla, näkyvällä viestinnällä ja jatkuvalla EU-myyttien purkamisella voimme alleviivata, että EU on meidän yhteinen projektimme. On meidän etumme tehdä siitä entistäkin parempi. Edellä mainitut toimet synnyttävät parhaimmillaan positiivisen noidankehän, joka innostaa mukaan yhä enemmän aktiivisia nuoria, mikä edelleen vahvistaa sanomaamme. Eurooppanuorten elinvoima perustuu nimenomaan aktiivisten ruohonjuuritason toimijoiden varaan. Potentiaali innostaa mukaan energisiä aktiiveja kautta maan erottaa meidät muista suomalaisista Eurooppa-toimijoista. Tämän potentiaalin valjastaminen hyötykäyttöön on meidän velvollisuutemme.

 

Nähdään Tampereella,

Niko Ruostetsaari
niko.ruostetsaari@helsinki.fi
puh. +358 50 404 3960

 

Tervehdys!

Olen Pia Kuusela, 25-vuotias tamperelainen, ja ehdolla Eurooppanuorten hallitukseen 2016. Olen opiskellut pohjoismaisia kieliä Tampereen yliopistossa ja valmistuin filosofian maisteriksi viime keväänä. Tällä hetkellä työskentelen vakuutusalalla. Kiinnostus Euroopan unioniin ja eurooppalaisiin asioihin heräsi erityisesti valtio-opin sivuaineopintojen kautta, ja sitä kautta löysin myös mukaan Tampereen Eurooppanuorten toimintaan. Olen ollut Tampereen Eurooppanuorten hallituksessa kaksi vuotta, ensin alue-edustajana ja tänä vuonna varapuheenjohtajana. Toiminnassa mukana oleminen on ollut erittäin antoisaa, ja toivon, että saisin mahdollisuuden jatkaa aktiivista toimintaa Eurooppa-asioiden äärellä Eurooppanuorten hallituksessa.

Eurooppaa ja Euroopan unionia ravisuttavien tapahtumien keskellä Eurooppanuorilla on erityisen tärkeä tehtävä tarjota tietoa ja herättää keskustelua. Erityisesti asianmukainen viestintä on mielestäni tärkeässä roolissa. Olisin mielelläni mukana Eurooppanuorten hallituksessa toteuttamassa laadukasta viestintää ja uskon, että viestintäpainotteinen koulutukseni voisi olla myös eduksi viestintätehtävissä.

Eurooppanuorten hallituksessa haluaisin lisäksi olla tukemassa aluejärjestöjen toimintaa. On tärkeää, että Eurooppa-aiheista kiinnostuneilla nuorilla ympäri Suomea on mahdollisuuksia osallistua toimintaan, ja siksi aluejärjestöjen rooli on merkittävä. Tampereen Eurooppanuoret on hyvin aktiivinen aluejärjestö ja toiminnassa mukana olemisen myötä toisin Eurooppanuorten hallitukseen alueellista näkökulmaa ja ideoita aluejärjestöjen aktivoimiseen ja tukemiseen.

 

Nähdään siis vuosikokouksessa, tervetuloa Tampereelle!

 

Pia Kuusela

Hei,

Olen Sonja Savola ja ehdolla Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016. Olen toiminut

kuluvana vuonna Eurooppanuorten hallituksessa viestintävastaavana sekä viestintä- ja aluetyöryhmien

jäsenenä. Lähdin toimintaan mukaan jo 2013 ja toimin Tampereen Eurooppanuorten hallituksessa alue-

edustajana vuonna 2014.

 

Olen valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta. Yliopistossa olin aktiivisesti mukana ESN

Laplandin toiminnassa. Nyt toimin ensimmäistä vuotta luokanopettajana Tampereella. Kesäisin vedän EF:n

kielikursseja Eurooppassa ja pääsen sitä kautta tapaamaan kaikenikäisiä eurooppalaisia nuoria. Työn ja

harrastusten ohessa suoritan englannin kielen erikoistumisopintoja Tampereen yliopistossa.

 

Viestintää ja kansainvälistä vaikuttamista

 

Viestintätyöryhmän näkyvimpiä aikaansaannoksia on ollut Eurooppanuorten uudistunut esite, Suomi 20

vuotta EU:ssa -somekampanja sekä aktiivinen keskustelu sosiaalisessa mediassa. Minulle vuoden antoisin

kokemus Eurooppanuorissa on ollut osallistuminen kattojärjestömme JEF:in kongressiin Zürichissä.

Kongressiin osallistuminen havainnollisti minulle järjestömme valtavan potentiaalin ja niitä keinoja, joilla

Eurooppanuorten linjoja on mahdollista saada osaksi JEF:in politiikkaa. Hyvä keskusteluyhteys tulee

varmasti säilymään, kun Eurooppanuoret sai edustajan niin JEF:in hallitukseen kuin FC:hen (Federal

Committee).

 

Yhteistyössä on voimaa

 

Eurooppalaisuus, EU sekä ylipäätänsä kansainvälisyys ovat minulle tärkeitä aiheita. Ensi askeleeni oman

kansainvälisen ja eurooppalaisen identiteettini rakentumisessa otin jo lapsena, asuessani ja käydessäni

koulua USA:ssa. Valtameren tuolla puolen monikaan ei tunne pientä Suomea, vaan meidät nähdään yhtenä

osana Eurooppaa. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen mahdollistaa paremman vaikuttamisen ja näkymisen

maailmalla – tässä EU:lla on keskeinen rooli. Nykyiset muutokset maailmassa ja etenkin Euroopassa

haastavat myös EU:ta – miten edistää ja ylläpitää toimivaa keskusteluyhteyttä sekä EU:n sisällä että

ulkopuolella?

 

Eurooppanuorten tavoitteena on levittää tietoa EU:sta erityisesti nuorille ja toimia keskustelufoorumina

Eurooppa-asioissa. Edistääkseen tätä tavoitetta Eurooppanuorten tulee tehdä entistä laajempaa

yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen kanssa. Niin kuin Suomi EU:ssa, myös Eurooppanuoret on näkyvämpi

toimija yhdessä muiden järjestöjen kanssa kuin yksin.

 

Sitoutuneisuus Eurooppanuoriin

 

Tulevana vuonna haluan olla mukana viemässä Eurooppanuoria järjestöllisesti eteenpäin ja jatkaa hyvien ja

laadukkaiden tapahtumien järjestämistä. Yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Eurooppanuorilla on

mahdollisuus näkyä kattavammin koko kohderyhmälle, myös potentiaalisille lukioikäisille jäsenillemme.

Eurooppanuorten viestintä ja aktiivisuus sosiaalisen median eri foorumeilla mahdollistaa aktiivisen

keskustelun ja tiedon välittämisen. Tehokkaasta viestinnästä huolimatta on tärkeää myös näkyä fyysisesti

erilaisissa tapahtumissa ja herättää mielenkiintoa nuorissa.

 

Arvoisat Eurooppanuoret, pyydän luottamustanne toimia Eurooppanuorten varapuheenjohtajana vuonna

2016. Olen ollut sitoutuneesti mukana järjestömme toiminnassa useamman vuoden ajan. Tämä on tuonut

minulle ymmärrystä ja näkemystä järjestön mahdollisuuksista sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla.

JEF:in kongressi Zürichissä innosti minua jatkamaan työtä Eurooppanuorten parissa, ja hakemaan

varapuheenjohtajan tehtäviin. Nähdään Tampereella!

 

Sonja Savola

Phone: 0400437541

Email: shibbyn(a)gmail.com

Hyvät Eurooppanuoret,
Asetun ehdolle Eurooppanuorten hallituksen jäseneksi vuodelle 2016. Minulla on monivuotinen kokemus Eurooppanuorten toiminnasta. Turun Eurooppanuorten aktiivina olen ollut vuodesta 2010 asti ja hallituksessa kolmeen otteeseen: 2011 tapahtumavastaavana, 2013 sihteerinä ja viestintävastaavana sekä 2015 varapuheenjohtajana ja Alueiden komitean varaedustajana. Eurooppanuorten lisäksi olen toiminut Turun yliopiston ylioppilaskunnan valiokunnissa ja Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden sekä Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubin hallituksissa.

Identiteettini on vahvasti eurooppalainen. Olen Interreilannut mannerta kolmeen kertaan, opiskellut vuoden Ranskan Bordeaux’n Sciences Po:ssa ja tehnyt puolen vuoden harjoittelun Brysselissä suomalaisessa edunvalvontatoimistossa. Näistä kokemuksista karttuneista tiedoista ja kontakteista voin ammentaa Eurooppanuorten (hallitus)toimintaan vuonna 2016.
Mielestäni Eurooppanuorten aktiivisuus on hyvällä tasolla. Olen keskustellut toiminnasta aiempien vuosien hallituksen jäsenten kanssa ja heidän valamiltaan perustuksilta on hyvä jatkaa toimintaa. Haluan tuoda alueiden painotettua roolia Eurooppanuorten hallitukseen; aluejärjestöt ovat ne toimijat, jotka viimekädessä toteuttavat järjestön tarkoitusta eli mahdollistavat kansalaiskeskustelua Euroopasta ja unionista. Lisäksi Eurooppanuoret voisivat kehittää myös kansainvälistä toimintaansa esimerkiksi muodostamalla kannanottoja ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin ja viestimällä niitä aktiivisemmin JEFiin päin sekä myös syventää yhteistyötä muiden maajärjestöjen, erityisesti Pohjoismaiden, kanssa. Näiden ideoiden myötä minua kiinnostaisikin alustavasti Eurooppanuorten kansainvälinen työryhmä.

Pyydän nöyrästi kannatustanne Eurooppanuorten hallitukseen.

Suomen Turussa 30.11.2015,

Simo

Seuraa meitä

1,016FaniaTykkää
198SeuraajaaSeuraa
1,494SeuraajaaSeuraa