2020

Eurooppanuoret: EU:n on puututtava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien polkemiseen

Posted on

Eurooppanuoret: EU:n on puututtava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien polkemiseen 11.9.2020 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toisen artiklan mukaan yksi unionin perustana olevista arvoista. Kyseisen sopimuksen 49. artiklan mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen on myös unionin jäsenyyden hakemisen ehto. EU:n perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen ihmisen ominaisuuksiin tai taustaan perustuva syrjintä. Tästä huolimatta ihmisoikeuksia poljetaan räikeästi joissakin EU:n […]

2020

Kaneli Seppänen Eurooppanuorten korkeakouluharjoittelijaksi

Posted on

Kaneli Seppänen Eurooppanuorten korkeakouluharjoittelijaksi 24.8.2020 Eurooppanuorten liittohallitus on valinnut uudeksi korkeakouluharjoittelijaksi Kaneli Seppäsen. 25-vuotias Kaneli opiskelee poliittista historiaa Turun yliopistossa. Harjoittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat Eurooppanuorten tapahtumien järjestelyissä avustaminen, tapahtumamarkkinointi sekä muu viestinnän sisältöjen suunnittelu. Harjoittelujakson aikana tapahtumia ovat muun muassa Eurooppa 2050 -webinaarit, ilmastoiltamat, Syyspäivät ja Eurooppanuorten liittokokous. Lisäksi harjoittelija pääsee kehittämään kouluvierailumateriaaleja aluejärjestöjen käyttöön. […]