Joensuun Eurooppanuoret ry on Eurooppanuorten aluejärjestö Joensuussa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja ottaa osaa EU-keskusteluun sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Yhdistys koostuu pääasiallisesti Itä-Suomen yliopiston Eurooppahenkisistä opiskelijoista ja yhdistys tekee paljon yhteistyötä mm. eurooppaoikeuden oppiaineryhmän ja paikallisten EU-toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Joensuun Eurooppanuoret ry

Puheenjohtaja 2014
Pia Laukkanen
pilaukka@student.uef.fi
045 148 8595

Artikkelit
Lue lisää