Koti På svenska

På svenska

Har du någonsin funderat över hurdant Europa borde vara och hur Europeiska Unionen bäst kunde tjäna sina medborgare? Vad skall unionens globala roll vara och hur kan unionen garantera oss en hållbar utveckling, välfärd samt kreativa och jämlika möjligheter att förverkliga oss själva?

Vi Unga europeér vill genom aktiv debatt, information och politisk påverkan vara med och forma Europas framtid. Våra medlemmar är vanliga unga från olika delar av Finland, med engagemang i nationella och internationella som vill delta i gemensamma frågor och som är intresserade av internationella påverkningsmöjligheter. Den europeiska ungdomen är framtiden. Det är enkelt att komma med i vår verksamhet. Läs mera om verksamheten och våra mål och ta kontakt!

Unga europeér r.f., grundades år 1997 och är en partipolitiskt samt religiöst obunden medborgarorganisation, öppen för alla unga under 35 år.