Unga Européer Raseborg är den första svenskspråkiga lokalföreningen under Eurooppanuoret som riktar sig till alla svenskspråkiga ungdomar i landet.

Unga Européer Raseborg är en svenskspråkig lokalförening under Eurooppanuoret, vilka är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar för ett bättre Europa och en starkare europeisk gemenskap. Som federalister strävar vi också efter ett mer federalt Europa, till förmån för medborgarna snarare än politikerna.

Unga Européer/Eurooppanuoret är en organisation som tillsammans med medlemmar och europeiska systerorganisationer inom JEF arbetar för ett mer enat Europa.

Kontakt

Unga Européer Raseborg

Ordförande 2013
Sara Avdi

No post found