Nykypäivänä uutiset tuntuvat olevan täynnä erilaisia murhenäytelmiä. Taustalla toimii tosiasia siitä, että negatiivisuus myy. Tämän lisäksi vuodot ovat paljastaneet, että erilaiset sosiaalisen median kanavat kuten Facebook pyrkivät tietoisesti vaikuttamaan ihmisten päätöksentekoon. Mihin tällaisissa tilanteissa pitäisi luottaa? Vapaata tiedonvälitystä tulisi tapahtua niin suuntaan kuin toiseenkin, ja tässä korostuu erityisesti paikallisten medioiden merkitys. Vaikka kaikki ovat omilla tavoillaan puolueellisia, lähempänä tuotettu media on usein vähemmän alttiina suoranaiselle propagandalle tai valeuutisille.

Paikallismedian tuottamisen ei tarvitse kuitenkaan olla maailmaa mullistavaa tekemistä. TTY:n teekkariopiskelijoiden vuosittain järjestämä Rakkauden Wappuradio on hyvä esimerkki siitä, mitä tämä voi käytännössä tarkoittaa. Alkujaan pienen piirin yhteistyöprojekti on kehittynyt kahdeksassa vuodessa olennaiseksi osaksi tamperelaista vappuympäristöä, välittäen vapun ilosanomaa erinomaisessa teekkarihengessä. Vaikka tärkein kuulijaryhmä onkin TTY:n opiskelijat ja jo valmistuneet diplomi-insinöörit, tavoittaa Wappuradio ihmisiä myös teekkariyhteisön ulkopuolelta.

Vaikka vapun tarkka muoto riippuukin täysin itsestä, tarjoavat Wappuradion kaltaiset tapahtumat jonkinlaista yhteistä ydintä. Yhteisöjen omien tapahtumien, esimerkiksi radiokanavien, merkitys korostuu erityisesti yhtymäkohtana median, demokratian ja kehityksen välillä. Paikalliset toimijat tuovat esille itseään kiinnostavia aiheita, ovat ne sitten kerättyjä elämänviisauksia, musiikkia tai vaikka poliittista kommentointia. Wappuradio toimiikin hyvin erilaisten, jopa erimielisten yhteisöjen välisenä yhdistävänä tekijänä. Ihmisten vaatiessa kasvavissa määrin mahdollisuuksia vaikuttaa lähiympäristöönsä, tarjoavat tämänkaltaiset toimintatavat uusia vaikuttamiskeinoja perinteisten rinnalle.

Lähiyhteisöjen itsensä itselle tuottama paikallismedia tarjoaa tietynasteista ratkaisua nykypäivän ongelmiin, sillä niillä on erityinen valta sisällön valvonnan suhteen. On vaikeaa kuvitella esimerkiksi pienen piirin radion menestyvän ilman kuulijakuntansa tarjoamaa hyväksyntää. Erityisesti paikallisesti tuotetun median merkitys korostuu keskustelussa, sillä se tarjoaa erinomaisen alustan eri yhteisöjen väliseen ja sisäiseen keskusteluun heitä lähellä olevista aiheista.

Teksti: Aleksi Kivimaa
Kirjoittaja on Tampereen Eurooppanuorten hallituksen jäsen