Kuva: Antti Avoranta

Sunnuntaina 26.5. on vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaalien virallinen äänestyspäivä. Suomen huono historia nuorten äänestysaktiivisuudessa on saanut paljon huomiota ja täysin ansaitusti. Olemme Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorissa pyrkineet koko kevään nostamaan vaaleja esille ja tekemään avauksia faktapohjaiseen keskusteluun. Vielä on kuitenkin vastattava perustavanlaatuiseen kysymykseen: Miksi jokaisen kannattaa ja tulee äänestää näissä vaaleissa?

Puolusta demokratiaa

On hyvä muistaa, ettei demokratia ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ole itsestään selvyys. Ympäri maailmaa tämä ei toteudu. Myös Euroopan unionin joissakin jäsenvaltioissa, lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan vapaudet on kyseenalaistettu. Näissä vaaleissa punnitaan, kuinka vakavasti näihin uhkakuviin vastataan. Demokratian puolustaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos ihmiset eivät aktiivisesti osallistu siihen. Edustuksellisissa demokratioissa, kuten Euroopan unionissa, demokratian puolustaminen tapahtuu kaikista selvimmin äänestämällä.

EU:n poliittisen järjestelmän rakenteen vuoksi äänestysaktiivisuus lisää parlamentin poliittista mandaattia neuvotteluissa muiden toimielinten kanssa. Täten teet äänelläsi myös sinua edustavasta europarlamentaarikostasi vaikutusvaltaisemman.

Äänestämällä olet mukana puolustamassa demokraattista päätöksentekoa ja varmistamassa, että europarlamentaarikoilla on vahva mandaatti ajaa eurooppalaisten näköisiä ratkaisuja.

Tee valintoja arkielämääsi

EU-tasolla tehdyt päätökset koskettavat kaikkia kansalaisia ja heidän arkeaan. Viime kaudella tehdyistä päätöksistä voidaan nostaa esille esimerkiksi roaming-maksujen poistaminen, kännyköiden virtalähteiden yhtenäistäminen ja kertakäyttöisen muovin käytön rajaaminen. Tehdyt päätökset näkyvät tai tulevat näkymään jokaisen EU-alueella asuvan ihmisen arjessa.

Nyt vaaleissa valittavat europarlamentaarikot tulevat vaikuttamaan muun muassa siihen miten digitaalisia yrityksiä verotetaan ja minkälaiset hankkeet saavat EU-tukia esimerkiksi tiede- ja teknologipolitiikan sekä aluekehityksen saralla. Lisäksi europarlamentaarikot joutuvat miettimään esimerkiksi yksilöiden kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kaikissa tulevissa päätöksissä tehdään arvovalintoja, jotka koskettavat sinun jokapäiväistä elämääsi, oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi.

Äänestämällä tiettyä ehdokasta ja poliittista ryhmittymää, teet siis suoraan valintoja tulevaan arkielämääsi liittyen ja samalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa myös kanssaihmisten arkielämän sujuvoittamiseen.

Rakenna tulevaisuutesi

EU-tason päätökset voivat näyttäytyä arjessa yksinkertaisten asioiden kautta, mutta todellisuudessa niiden taakse kätkeytyy valtava muutospontentiaali. Esimerkiksi sellaiset nuorten tulevaisuuteen vaikuttavat ilmiöt kuten ilmastonmuutos, vapaa liikkuvuus ja globaali oikeudenmukaisuus ovat kaikki sellaisia kokonaisuuksia, ettei niitä voida ratkaista valtioiden tasolla. EU:n jäsenvaltiot ovat myös verrattain pieniä, joten niiden painoarvo globaaleilla areenoilla kasvaa huomattavasti, kun ne yhdistävät voimansa

EU on ollut ja tulee olemaan merkittävä globaali toimija aina kauppapolitiikasta kalastuspolitiikkaan asti. Voi siis sanoa, että äänelläsi Euroopan parlamentin vaaleissa on globaalimpia vaikutuksia kuin esimerkiksi eduskuntavaalien äänellä. Äänelläsi esimerkiksi vaikutat kauppapolitiikan suuntaan, jonka seurauksena muun muassa kanssaihmiset aina Yhdysvalloissa asti ”kokevat” äänesi seuraukset.

Äänestämällä rakennat europarlamentaarikkojen työn kautta omaa tulevaisuuttasi ja osaltasi olet muovaamassa globaaleja kehityskulkuja.

Lähde siis sunnuntaina äänestämään! Muistuta myös kaikkia tuttujasi äänestämisestä ja miksi et kutsuisi kavereitasi mukaan kanssasi äänestysreissulle.

Kirjoituksen on kirjoittanut JEF Helsingin varapuheenjohtaja Juho Mölsä JEF Helsingin vuoden 2018 Brysselin excursion osallistujien ajatusten inspiroimana. Äänestyssyiden pohdintaan osallistuivat: Erika Bergström, Ramzi Muhtaseb, Lassi Hynynen, Amanda Laukkanen ja Jaakko Linnakangas.’