tampereen eurooppanuoret kuvituskuva

Tampere osana EU:ta

2.4.2020

Yleisesti ottaen kun keskustelemme Euroopan unionista, ajattelemme sen jäsenvaltioiden kokonaisuutena. Jäsenvaltioiden merkitys onkin oleellinen, mutta tämän lisäksi kaupunkien rooli unionin toimintakokonaisuudessa on erityisen tärkeä. Tampereen kaupunki on vahvasti osana esimerkiksi erilaisia eurooppalaisia verkostoja, välittää tietoa alueemme toimijoille, sekä edistää kaupungin tunnettuutta EU:n tasolla.

Alueiden kehittäminen on vakiintunut osa unionin toimintaa. Unioni pyrkiikin tasoittamaan alueiden välistä epätasapainoa aktiivisella politiikalla. Tiesitkö, että esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahastolla vahvistetaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta jakamalla rahoitusta alueille esimerkiksi innovaatioihin, pk-yrityksille sekä vähähiilisen talouden tavoitteiden saavuttamiseen?

Nuorten näkökulmasta alueemme oppilaitokset ja korkeakoulu tekevät yhteistyötä EU:n toimijoiden kanssa. Esimerkiksi unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatiorahastosta vuodesta 2014 lähtien pirkanmaalaiset korkeakoulut ovat saaneet rahoitusta 58,9 miljoonaa euroa. Mikäli olet Tampereen yliopiston, Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjan tai Kangasalan lukion opiskelija, kannattaa myös tutustua EU-toimiston harjoittelumahdollisuuksiin täältä. Korkeakouluyhteisömme myös tarjoaa eurooppalaisille opiskelijoille vaihtomahdollisuuksia unionin Erasmus+ -ohjelman kautta.

Erilaiset paikalliset ja alueelliset toimijat ja hankkeet hyötyvät EU:sta siis paitsi välillisesti muun muassa yhteisen valuutan ja vapaan liikkuvuuden kautta, myös välittömästi suoran rahallisen tuen avulla. Hankerahoituksen saamista Tampereelle edistääkin aktiivisesti esimerkiksi yhteinen edunvalvojamme Brysselissä – Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto. EU-toimisto toimii laajasti erilaisissa verkostoissa luoden suhteita paikallisiin toimijoihin sekä EU-instituutioihin.

Näiden lisäksi Tampere ja Pirkanmaa esimerkiksi hakevat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Kulttuuripääkaupunkihaussa on kyse mahdollisuudesta, jonka tarkoitus on edistää kaupunkien asemaa kulttuurielämän keskuksina. Suomalainen kaupunki valitaan seuraavan kerran vuonna 2026, ja Tampere ja Pirkanmaa haluavat edistää asukkaidemme hyvinvointia ja erityisesti pitkällä tähtäimellä kohottaa elinvoimaamme. Tämän lisäksi Tampere ja Pirkanmaa yhdessä EU-toimistomme kanssa ovat tehneet esimerkiksi pitkäjänteistä työtä pääratahankkeen parissa, josta voit lukea lisää täältä.

Hankkeiden sekä edunvalvonnan ohella Tampere ja Pirkanmaa ovat kiinteä osa erilaisia verkostoja. Mainitsemisen arvoisia ovat esimerkiksi European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), EUROCITIES sekä Vanguard Initiative. Näiden verkostojen kautta alueemme saa ensikäden tietoa erilaisista yhteistyömahdollisuuksista, parhaiden tapojen edistämisestä sekä uusien alustojen oppimisesta.

EU-toimiston toiminnan lisäksi kaupungilla on oma kansainvälisten suhteiden tiimi, joka valmistelee kansainvälisen toiminnan suuntaa ja seuraa sen toteutumista. Tampereen kaupunki on esitellyt verkostoissa toimimista tarkemmin erillisissä artikkeleissa, joihin voit tutustua täällä:

Kuten valtakunnallisessa politiikassa, tehdään asukkaita koskevia tärkeitä päätöksiä ja politiikkatoimia ennen kaikkea paikallisella ja alueellisella tasolla. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että myös kaupungit ovat edustettuina unionin tasolla. Tampereen ja Pirkanmaan kansainvälinen vuorovaikutus unionin suuntaan avaa ennen kaikkia uusia mahdollisuuksia, uusia innovaatioita, uusia toiminta-alustoja sekä kehittämispolkuja. EU tuo ihmisiä yhteen myös paikallisella ja alueellisella tasolla – ja tämän eteen myös me Tampereen Eurooppanuorissa teemme työtä. The future is Europe!

Teksti: Neea Loimuvirta

Kirjoittaja opiskelee hallintotieteitä Tampereen yliopistossa, teki harjoittelun Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistolla sekä on TENin vuoden 2020 toinen varapuheenjohtaja ja EU-asiavastaava. Kirjoittaja myös rakastaa kuohuviiniä sekä kissoja.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!