Eurooppanuoret: Ilmastonmuutoksen torjunta EU-politiikan kärkiteemaksi

Eurooppanuoret: Ilmastonmuutoksen torjunta EU-politiikan kärkiteemaksi

6.5.2019

Eurooppanuoret haluaa nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan Suomen EU-politiikan kärkiteemaksi. Eurooppanuorten Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 76 prosenttia suomalaisista nuorista haluaa, että EU-tason yhteistyötä lisätään juuri ilmastonmuutoksen torjunnassa.

“Ilmastonmuutoksen torjuminen on asia, johon tulee vaikuttaa EU-tasolla, sillä unionilla on suuren kokonsa ansiosta siihen riittävät edellytykset. Vain yhdessä voimme saada muutoksen aikaan”, linjaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Eurooppanuorten asettamissa hallitusohjelmatavoitteissa ilmastonmuutoksen torjunnalle määritellään useita keinoja. Vaikuttavuutta koko unionin alueella saadaan esimerkiksi luopumalla ympäristön kannalta haitallisista yritystuista niin EU-tasolla kuin jäsenmaissa ja keskittämällä merkittäviä EU-tason investointeja esimerkiksi puhtaan energiantuotannon lisäämiseen, liikenteen päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

“Ilmastonmuutoksen torjunnan tulee olla läpileikkaava teema EU:n toiminnassa. Esimerkiksi maataloustuet tulee vihdoin uudistaa ympäristölle edullisempaan suuntaan lopettamalla ympäristölle haitallisten ruoan tuotantomuotojen tuet”, kiteyttää Asunmaa.

Eurooppanuoret haluaa ilmastoteemat myös heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden pääteemaksi. Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma, ja Suomella osana Euroopan unionia on vahvat edellytykset olla osa sen ratkaisua.

“Nuorten huoli ilmastosta on todellinen. Nuorten luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen riippuu siitä, kuinka tosissaan tämä huoli otetaan. Suomen on otettava kokoaan suurempi rooli EU:ssa ilmastonmuutoksen torjujana”, vaatii Asunmaa.

Lisätietoja:
Iiris Asunmaa
Puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!