Eurooppanuoret: Euroopan unionille on annettava verotusoikeus

Eurooppanuoret: Euroopan unionille on annettava verotusoikeus

25.2.2020

Neuvottelut Euroopan unionin seuraavasta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 ovat edenneet tahmeasti. Jäsenmaat eivät ole päässeet sopuun tulevan monivuotisen rahoituskehyksen koosta, saati sen käyttökohteista.

“Jäsenmaiden toiminta rahoituskehysneuvotteluissa on vastuutonta ja epäjohdonmukaista. Sama valtio voi ajaa tietyn tukitason säilyttämistä, vaatia uusia panostuksia toiselle sektorille ja lopulta edellyttää, ettei budjetti kokonaisuudessaan kasva”, kritisoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Useat eri tahot ovat vaatineet, että EU käyttäisi enemmän rahaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, tutkimukseen ja kehitykseen, puolustusyhteistyöhön sekä maahanmuuton hallintaan. Jäsenmaat ovat kuitenkin olleet haluttomia kasvattamaan EU:n budjettia riittävästi, tai vaihtoehtoisesti leikkaamaan maatalous- ja aluetukia, jotka ovat yhä sen suurimpia menoeriä.

“On hyvin valitettavaa, että Suomi näyttää pitävän maatalous- ja aluetukien nykytason säilyttämistä tärkeimpänä tavoitteenaan. Maatalouden osuus EU:n budjetista on suhteettoman suuri, ja rahoitusta olisi suunnattava tulevaisuutemme kannalta tärkeämpiin kohteisiin”, toteaa Asunmaa.

EU:n budjetti rahoitetaan jäsenmailta vuosittain perittävillä jäsenmaksuilla, joiden suuruus määritellään rahoituskehysneuvotteluissa. Jäsenmaksuihin perustuva järjestelmä on unionin kannalta ongelmallinen, sillä jäsenmaat vahtivat mustasukkaisesti omia maksuosuuksiaan ja jättävät suuret linjat huomiotta. Tämän vuoksi useiden asiantuntijoiden ja poliitikkojen tapaan myös Eurooppanuoret esittävät, että EU:lle luodaan omien varojen järjestelmä, mikä antaisi sille mahdollisuuden kerätä budjettinsa itsenäisesti.

“EU:lle tulee antaa rajattu verotusoikeus, joka mahdollistaisi omien budjettivarojen keräämisen ja jäsenmaksuista luopumisen. Nyt budjettineuvottelut keskittyvät lähinnä jäsenmaiden rooliin ”nettomaksajina tai nettosaajina”, mikä antaa täysin väärän kuvan EU:n toiminnasta ja sen tuomasta lisäarvosta”, linjaa Asunmaa.

Verotusoikeuden kautta kerättyjen budjettivarojen käytöstä päättäisivät nykyiseen tapaan Euroopan parlamentti sekä jäsenmaat. Verotusoikeus myös mahdollistaisi verotuksen ohjaavien vaikutusten hyödyntämisen ja politiikkatavoitteiden tukemisen eri sektoreilla.

”EU tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden muuttaa maailmaa haluamaamme suuntaan. Siksi unionin toimintakykyä on vahvistettava ja sille on taattava riittävät resurssit”, painottaa Asunmaa.

Lisätietoja:

Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!