kuvausteksti

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten ehdokasesittelyt

6.12.2021

Puheenjohtajaehdokkaat
Nea-Bettina Baarman
Asiantuntemus, välittäminen ja intohimo EU-asioita ja vaikuttamista kohtaan. Näillä kolmella komponentilla haen Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten luottamusta valita minut teidän puheenjohtajaksenne ensi vuodelle. Olen Nea, Eurooppanuori vuodesta 2017 lähtien. Aloitin oman taipaleeni Eurooppanuorissa Tähdistön toimittajana, jolloin sain ensikosketukseni Eurooppa-asioihin ja rakkaaseen järjestöömme. Pääsin aktiivina osallistumaan tapahtumiin ympäri Eurooppaa, osana työryhmiä ja jopa järjestämään vaihtoa Itävallan JEFin kanssa. Toimin edelleen Tähdistössä, nykyään pestini on toimitussihteeri, ja tämä kehityskulku kuvaakin omaa asennetta järjestötoimintaa kohtaan; haluan päästä siihen syvälle, jotta voin todella vaikuttaa ja kehittää sitä.
Koronavuosi on tuonut omat haasteensa järjestölle, joita olen päässyt itse vierestä katsomaan osana kuluneen vuoden hallitusta. Järjestö vaatii rakennemuutoksen tapahtumien järjestämisen ja jäsenhankinnan osalta, joita varten tulevan hallituksen tulee pystyä tarttumaan haasteeseen. Kohta kaksi vuotta pandemia-aikaa elettynä, tulevan vuoden hallituksen tulee pystyä herättämään kansainvälistä toimintaansa henkiin. Avain tähän on sopeutuminen ja jatkuva uudistuminen, jota olen valmis ja innokas puheenjohtajana johtamaan.

Palaan tässä kohtaa alun kolmeen komponenttiin, erityisesti välittämiseen, jonka mainitsin. Opiskelen kahta pääainetta, teologiaa ja sosiaalityötä, kahta alaa, jotka ovat tunnettuja niiden yhteisö- ja ihmislähtöisyydestään. Haluaisin puheenjohtajana päästä rakentamaan inhimillistä järjestökulttuuria, jossa jokaisen vahvuudet otetaan huomioon ja he pääsevät käyttämään niitä parhaansa mukaan. Haluan, että Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ylläpitävät asemansa matalankynnyksen nuorisojärjestönä, jossa jokaisella omasta koulutus- tai työtaustasta on mahdollista vaikuttaa.
Miksi minut tulisi valita Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten puheenjohtajaksi? Oma monivuotinen kokemukseni Eurooppanuorissa ja muissa järjestöissä on valmistanut minua tähän tehtävään. Olen toiminut viimeisen vuoden taloudenhoitaja Jef Helsingissä samalla auttaen projektien järjestämisessä ja markkinoinnissa, jonka ansiosta ymmärrykseni meidän järjestömme kulttuurista on erinomaisella tasolla. Vastuunottaminen, fasilitointi ja aikaansaava työote ovat vahvuuksiani, joiden uskon vievän minut pitkälle tässä arvokkaassa pestissä.
Kiitos ja nähdään syyskokouksessa 10.12.! <3

Varapuheenjohtajaehdokkaat

Elsa Kivinen
Olen Elsa Kivinen ja olen toiminut JEF Helsingissä vuodesta 2020 ensin aktiivina ja vuodesta 2021 hallituksen tapahtumatyöryhmän puheenjohtajana. Olen ehdolla JEF Helsingin varapuheenjohtajaksi.

Pandemian aikana olen (etä)opiskellut vertailevan politiikantutkimuksen maisteriksi Edinburghin yliopistossa ja kirjoitin graduni Skotlannin ja Suomen kiertotalouspolitiikasta Sitä ennen opiskelin maantiedettä ja kestävää kehitystä St Andrewsin yliopistossa.

JEF Helsingin ohella toimin autonomisesti paljon erilaisissa ilmasto- ja ympäristöpiireissä ja olen kampanjoinut mm. ympäristöystävällisemmän EU-maatalouspolitiikan puolesta. Haluan kaikessa toiminnassani rakentaa demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta ja ylläpitää horisontaalisia ja sopeutumisvalmiita verkostoja, jotka pystyvät kapasiteeteiltaan ja monipuolisella osaamisellaan vastaamaan nykypolitiikan haasteisiin ja yhdistämään ihmisiä eri taustoista.

Haluaisin parantaa tapahtumien ja vaikuttamisen synergioita ja osallistaa aktiiveja entistä enemmän rankkojen koronavuosien jälkeen ja saada kivaa yhteisöllisyyttä aikaan. Varapuheenjohtajana voisin edistää näistä tapahtumatyöryhmässä aktiivisesti ja myös osallistaa ja vastuuttaa aktiiveja toteuttamaan heitä motivoivia tapahtumakokonaisuuksia. On myös hyvä, että järjestö voi taata tietynlaista jatkuvuutta ja henkilöiden vastuualueet ei vaihdu liian tiheään tahtiin, erityisesti kun tapahtumat on tavallaan meidän toimintamme yksi tärkeimmistä asioista. Samalla toivon, että ensi vuoden hallituksessa voisimme panostaa vielä nykyistä enemmän säännölliseen ja toimivaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä hallitustyön jakautumiseen tasaisesti, jotta toimintamme saisi ansaittua näkyvyyttä ja aktiiviksi liittyminen missä tahansa vuoden vaiheessa kävisi helpommaksi ja jotta jokainen JEF Helsingin jäsen tuntisi olevansa osa mukavaa järjestöä.


Sofia Putkinen
Hei! Nimeni on Sofia Putkinen ja olen 21-vuotias välivuodella oleva opiskelija. Olen ehdolla Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022.

Aloitin Eurooppanuorten toiminnassa syksyllä 2020 ja Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallitukseen vuodelle 2021 hakiessa olin vasta aloittelija järjestötyössä. Siksi tuntuukin uskomattomalta saada olla ehdolla varapuheenjohtajaksi ensi vuodelle. Olen tämän vuoden aikana oppinut järjestötyöstä järjettömän paljon ja imenyt itseeni kaiken mahdollisen tiedon. Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallituspestin innoittama olenkin kuluneen vuoden aikana ollut hallitustyön lisäksi mukana monen muunkin järjestön toiminnassa. Tämän takia uskonkin, että vaikka olen vieläkin järjestökentällä suhteellisen uusi, omaan varapuheenjohtajan pestiin vaadittavat tietotaidot sekä motivaation ja innostuksen. Minut valittiin Eurooppanuorten vuoden 2021 Tähtihenkilöksi ja uskon tämän merkitsevän suurta luottamusta toimintaani kohtaan vuoden 2021 hallituksessa. Jotain on siis tullut tehtyä oikein.

Ensi vuonna haluaisin erityisesti kehittää Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten jäsenhankintaa sekä matalamman kynnyksen saavutettavuutta. Olen tänä vuonna ollut markkinointityöryhmän jäsen ja markkinointi sekä viestintä ovat lähellä sydäntäni, joten koen että kuluneen vuoden perusteella minulla on niille vielä paljon annettavaa. Korona on kurittanut paljon järjestöjen kansainvälistä toimintaa, joten olisi myös todella hienoa olla ensi vuonna mukana herättämässä uudelleen tätä toiminnan osa-aluetta erilaisilla tapahtumilla ja mahdollisesti myös pandemia tilanteen salliessa järjestämässä ulkomaanmatkojakin. Lisäksi tulee kartoittaa erinäisten toimintatapojen tarpeellisuus sekä toimivuus ja tarvittaessa olla uskallusta muuttaa niitä. Hallituksen sidosteisuutta tulee kehittää ja yhteistyötä lisätä entisestään. Ensi vuoden tavoitteeksi tulee myös asettaa EU tietoisuuden tehokkaampi levittäminen.

Jos siis haluat nähdä ensi vuoden hallituksessa aikaansaavan, motivoituneen sekä uskallusta omaavan varapuheenjohtajan, anna äänesi minulle.

Nähdään vuosikokouksessa!

Hallitusehdokkaat

Ninni Norra
Euroopan unionilta odotetaan enemmän kuin koskaan, mutta todellinen muutos alkaa ihmisestä. Suurissa eurooppalaisissa kysymyksissä on huomioitava ruohonjuuritason näkökulma, jotta integraatiokehitys olisi kansalaisehtoista ja järkevää. Näin säilytetään legitimiteetti, johon unionin olemassaolo lopulta perustuu.

Paraikaa käynnissä oleva Euroopan tulevaisuuskonferenssi on ainutkertainen demokratiakokeilu. Olen saanut kunnian toimia Suomen kansalaisedustajana kyseisessä hankkeessa. Eurooppa-keskustelua on kuitenkin käytävä myös konferenssin päätyttyä ja tässä paikallisilla toimijoilla on merkittävä rooli. Haluan jatkossakin tehdä työtä sen eteen, että EU:n talouspolitiikka, turvallisuuspolitiikka ja oikeusvaltiokehitys saavuttaisivat niin kotimaisten päättäjien kuin tavan kansalaisten mielenkiinnon.

Suurten jäsenmaiden edistäessä liittovaltiokehitystä Suomen on ennen pitkää päätettävä kantansa. Federalismista on tulkintoja moneen lähtöön; Eurooppanuorten on oltava kunnianhimoinen, mutta toisaalta kiihkoton vaihtoehto. Olen halukas edistämään tätä visiota Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallituksessa.


Petteri Kolmonen
Heissan! Olen Petteri Kolmonen ja olen ehdolla Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallitukseen. Opiskelen yhteiskuntapolitiikkaa Helsingin yliopistossa, ja olen myös toiminut oppiaineeni ainejärjestön hallituksessa tiedottajana sekä taloudenhoitajana. Koen, että järjestötoiminnan saralla seuraava luonnollinen askel olisi liittyä mukaan itselleni arvokkaan Eurooppa-liikkeen edistämiseen.
Ensikosketukseni Eurooppanuoriin tapahtui vuonna 2019 ja tänä aikana olen kohdannut monia viisaita eurooppalaisia sekä oppinut runsaasti uutta järjestön tapahtumissa. Eurooppanuorilla on mielestäni paljon annettavaa nuorille ja pidän järjestön yhteisöllisyyttä rakentavaa sekä vaikuttavuutta edistävää toimintaa sen vuoksi erittäin tärkeänä. Nyt kaksi vuotta myöhemmin aion itse liittyä mukaan rakentamaan eurooppalaista yhteisöä kaikille kansainvälisyyden ystäville osana Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallitusta.
Hallituksen jäsenenä pyrin siihen, että järjestön toiminta on lähestyttävää ja edistää läsnäolon ja osallistamisen tunnetta myös nykyaikana, jolloin toiminta ei aina tapahdu lähietäisyydeltä. Haluan, että kynnys olla mukana, olla oma itsensä ja sanoa sanottavansa olisi mahdollisimman matala kaikille järjestön toiminnasta kiinnostuneille.

Lila LeBlay
Moikka, nimeni on Lila Leblay. Olen valmistunut lukiosta keväällä 2021 ja aloitin juuri syksyllä ranskan kielen opinnot Helsingin yliopistossa. Olen ollut nuorempana vapaaehtoistyössä eläinsuojelukeskus Tuulispäässä ja nyt tänä syksynä toiminut vapaaehtoisena nuorten ryhmän ohjaajana Planilla. Olen sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivinen naisten-, lasten-, ja eläinten oikeuksien puolustaja. Ympäristöön liittyvissä asioissa olen myös aktiivinen.

Haen Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallituksen jäseneksi, koska minulta löytyy motivaatiota, luovuutta ja osaamista. Puoliksi ranskalaisena koen pystyväni myös vaikuttamaan laajempaan joukkoon nuoria.


Emilie Jäntti
Hej alla!
Mitt namn är Emilie Jäntti och jag ställer upp för omval till styrelsen för JEF Helsingfors.
Under det tidigare verksamhetsåret har jag bland annat fungerat som ansvarig för den internationella verksamheten vilket jag har tyckt mycket om! Jag ställer nu upp igen för att jag gärna vill fortsätta jobba med allt det viktiga arbete vi gör!

Mikä on sitten minulle tärkeitä asioita?
Minulle nuorten psyykkinen hyvinvointi, monikielisyys ja nuorten osallistuminen on tosi tärkeitä asioita. Hallitus Jäsenenä halusin tehdä töitä että JEF Helsinki näkyisi enemmän toisella asteella ja että saataisiin nuorempia jäseniä mukaan toimintaan, ja että saataisiin vielä enemmän monikielisyys näkymään meidän toimintaan.

Ännu tänkte jag nämna lite av mina tidigare och nuvarande styrelseuppdrag. Sedan jag var 14 år har jag varit aktiv inom olika styrelser och min aktivism började i FSS ( Finlandssvenska skolungdomsförbundet) där jag var aktiv i många år och fungerade som ordförande 2019 - 2020.
Just nu fungerar jag också som en av koordinatorerna för Amnesty i Helsingfors. Samt är del av en Monitoring committee för organisationen OBESSU.

Jag hoppas att vi ses på årsmötet ♡


Antti Stoor
Nimeni on Antti Stoor, 23 vuoden ikäinen valtiotieteiden opiskelija ja haen luottamustanne ensi vuodelle Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallitukseen. Liityin Eurooppanuoriin 2020 alkusyksystä ja jäsenyyteni aikana pyrkinyt olemaan järjestölle eduksi, kantamalla korteni kekoon. Pääasiallisesti tämä on tarkoittanut kannanottojen kirjoittamista, mutta olen myös ollut järjestämässä ja vetämässä vaalipaneelia viime kuntavaalien aikana, sekä edustanut Suomea viikon mittaisessa seminaarissa Bulgariassa viime marraskuussa. Maailma jatkaa matkaansa kohti loittonevaa horisonttiaan, ja sen mukana tulemme kohtaamaan uusia todellisuuksia sekä haasteita. Mutta kaiken tämän mukana tulee myös uusia mahdollisuuksia, joihin meidän on osattava tarttua. Nuorisojärjestöjen, meidän kenties niistä tärkeimpänä, tulee olla aktiivisia toimijoita poliittisessa keskustelussa, jotta tulevaisuus ei pääse tulemaan meille yllätyksenä. Olen motivoitunut antamaan itsestäni sen mikä on annettavissa, jotta Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret kykenevät vastaamaan tämän ajan haasteisiin. Järjestelmällisyys, diplomaattisuus sekä terve realismi ovat tämän ytimessä sekä aspekteja, joita en todellakaan koe itselleni vieraiksi. Mikäli uskotte voivanne laittaa luottonne minuun, pyydän nöyränä ääntänne vuosikokouksessa.


Amanda Tuominen
Olen Amanda Tuominen, markkinoinnin, tapahtumajärjestämisen sekä yrityssuhteiden nuori asiantuntija Helsingistä.
Haen hallituksenne jäseneksi päästäkseni tuomaan omaa osaamistani Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten viestintään sekä tapahtumajärjestämiseen. Olen oma-aloitteinen innovoija, joka haluaa vaikuttaa poliittisesti keskustelemalla asioista avoimesti ja muita kunnioittaen. Viestin sujuvasti Suomeksi sekä Englanniksi ja nautin sisällöntuottamisesta molemmilla kielillä.
Pidän kokonaisuuksien johtamisesta mutta tarpeen vaatiessa olen hyvä keskittymään myös yksityiskohtiin. Tiimin jäsenenä olen energinen ja auttavainen, helposti itseohjautuva. Toimin usein neuvotteluissa sovittelijana.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!