Kansainvälinen yhteistyö on Suomen menestyksen avain - Eurooppanuoret mukana nuorisojärjestöjen yhteisessä julkilausumassa

kuvausteksti

Kansainvälinen yhteistyö on Suomen menestyksen avain - Eurooppanuoret mukana nuorisojärjestöjen yhteisessä julkilausumassa

2.10.2023

Eurooppanuoret osallistui Helsingissä 8.-9.9.2023 järjestettyyn Kansainvälisen politiikan tulevaisuusfoorumiin. Tapahtuma toi yhteen nuoria, päättäjiä, asiantuntijoita ja järjestöjä keskustelemaan tulevaisuuden kansainvälisestä politiikasta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Tapahtuman ohjelma sisälsi paneelikeskusteluja, puheenvuoroja ja erilaisia työryhmiä. Eurooppanuorten puheenjohtaja Amanda Alvesalo oli mukana paneelikeskustelussa "Kansainvälisten instituutioiden tulevaisuus" yhdessä ulkoministeriön poliittisen osaston apulaispäällikkö Erik Lundbergin ja YK-nuorisodelegaatti Paula Pättikankaan kanssa. Paneelissa tarkasteltiin kansainvälisten toimijoiden, erityisesti EU:n ja YK:n, tulevaisuutta ja niiden kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Paneelin moderaattorina toimi Kansainvälisen politiikan yhdistyksen entinen puheenjohtaja Johannes Vänttinen.

Nuorisofoorumin yhteydessä nuorisojärjestöt laativat julkilausuman Suomen roolista kansainvälisellä areenalla. Julkilausuma korostaa sitä, että Suomen tulee olla aktiivinen ja rohkea toimija kansainvälisellä näyttämöllä, ja sen tulee puolustaa rohkeasti omia arvojaan. Nuorisojärjestöt näkevät kansainvälisen yhteistyön välttämättömänä menestyksen, globaalien haasteiden ratkaisemisen ja arvojen ylläpitämisen kannalta.

"Usein puhutaan Suomen edusta ikään kuin yhtenä ja yksiselitteisenä asiana. Etu riippuu täysin siitä, kenen suomalaisen näkökulmasta mitäkin asiaa katsotaan. Suuressa kuvassa Suomi on aina pienenä vientimaana hyötynyt kansainvälisen yhteistyön luomista mahdollisuuksista. Osaaminen on yksi tärkeimmistä vientituotteistamme, josta muut maat voisivat hyötyä vielä enemmän - oli kyse sitten ympäristöteknologiasta, rauhanrakennuksesta tai kiertotaloudesta. Toimivat kansainväliset instituutiot ja Suomen oma-aloitteisuus ovat edellytyksiä yhteistyön paranemiselle ja yhteiselle hyödylle, joka on erottamaton osa Suomen etua. Siinä me kansainvälisiin asioihin erikoistuneet nuorisojärjestöt olemme ehdottoman samaan mieltä", summaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Amanda Alvesalo.

Lue julkilausuma kokonaisuudessaan täällä!

Julkilausuman allekirjoittajajärjestöt:

Suomen YK-nuoret
Eurooppanuoret
Sadankomitea
Suomen Malli-YK (FinMUN)
Helsingin YK-yhdistys (HYKY)
Tampereen YK-yhdistys (TAYK)
Kansainvälisen politiikan yhdistys (FAIA)
European Youth Parliament (EYP) Finland
Nuorten Agenda 2030-ryhmä

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!