kuvausteksti

Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen

28.6.2024

Arvoisa Eurooppanuorten jäsen,

Liittohallitus on kokouksessaan 28.6.2024 päättänyt siirtää ylimääräistä liittokokousta myöhemmäksi kokousteknisistä syistä ja kutsuu koolle ylimääräisen liittokokouksen päättämään uuden liiton puheenjohtajan valinnasta 12.8.2024 klo 18 alkaen. Tämä kutsu korvaa aiemmin lähetetyn kutsun ylimääräiseen liittokokoukseen.

Nykyinen puheenjohtaja Amanda Alvesalo on jättänyt eronpyyntönsä hallitukselle ja hallitus on myöntänyt eron 1.7.2024 alkaen. Ennen uuden puheenjohtajan valintaa liittokokouksessa tehtäviä sijaistavat liiton varapuheenjohtajat.

Ylimääräinen liittokokous järjestetään hybridinä, osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki sekä etäyhteyksin. Liittohallitus lämpimästi suosittelee etäosallistumista kaikille kokousedustajille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat päätösasiat:
- Puheenjohtajan valinta vuodelle 2024
- Tarvittaessa varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2024
- Tarvittaessa hallituksen koosta päättäminen
- Sääntöjen muuttaminen
- Ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
- Mahdolliset aloitteet

Liiton sääntöjen mukaan “[l]iittokokouksessa jokaisella viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jäseneksi liittyneellä tai kuluvan vuoden jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella henkilöjäsenellä on yksi ääni.”

Kokousedustajaksi liittokokoukseen on ilmoittauduttava 8.8.2024 klo 23.59 mennessä tällä lomakkeella. Vaalit toimitetaan sähköisellä äänestysjärjestelmällä, jonka linkki toimitetaan äänivaltaisille kokousedustajille.

Liiton sääntöjen mukaan liiton henkilöjäsenillä ja jäsenjärjestöillä on oikeus esittää liittokokoukselle aloitteita. Aloitteet tulee sääntöjen vaatimalla tavalla toimittaa kolme (3) viikkoa ennen kokousta liittohallituksen käsiteltäväksi, osoitteeseen [email protected].

Vaaleista ja ehdolle asettumisesta säädetään tarkemmin vaaliohjeistuksessa, joka on saatavilla nettisivuillamme.

Liiteasiakirjat toimitetaan ilmoittautuneille 22.7. alkaen ja kokouslinkki viikkoa ennen kokousta.

Liittohallituksen puolesta,

Nea-Maria Törmänen
Varapuheenjohtaja
[email protected]
044 522 3399

Riina Lumme
Pääsihteeri
[email protected]
044 248 1493

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!