Vähemmistöjen oikeuksilla ei pidä käydä kauppaa

Reportaasi: EU:n perusoikeusviraston raportti LHBTIQ -oikeuksien toteutumisesta Euroopassa

29.6.2024

EU:n perustamissopimuksessa eli Maastrichtin sopimuksessa todetaan, että unionin tulee puolustaa vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisarvojen kunnioittamisen periaatteita. Näihin sisältyy myös vahvasti vähemmistöryhmien oikeuksien puolustaminen. Myös Euroopan unionin ihmisoikeuksien julistuksen 21 artiklassa kielletään seksuaalisesta suuntauksesta johtuva syrjintä.

Unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi toukokuun puolivälissä kolmannen raporttinsa LHBTIQ -yhteisön perusoikeuksien toteutumisesta Euroopan maissa. Raportti pohjaa EU:n laajuiseen kyselyyn, johon vastasi 100 577 yli 15-vuotiasta LHBTIQ -yhteisöön itsensä identifioivaa eurooppalaista. Vastaajia oli 30 maasta, 27 jäsenvaltion lisäksi myös kandidaattimaista Albaniasta, Pohjois-Makedoniasta ja Serbiasta.

Yli kolmannes vastaajista raportoi kohtaavansa syrjintää päivittäisessä arjessaan. Prosenttiosuus on lievässä laskussa (-6%) verrattuna vuoden 2019 raporttiin, jossa 42% vastanneista raportoi syrjinnästä. Muun- ja intersukupuolisissa vastaajissa syrjinnän kokemus oli korkeinta, ja erityisesti sukupuolesta johtuvaa syrjintää oli koettu työelämässä. Syrjintä pysyy näkymättömänä, sillä vain 11 % vastanneista kertoi ilmoittaneensa tapauksista viranomaisille. FRA suosittaakin vuoden 2019 raportin tavoin, että jäsenvaltioiden tasa-arvoviranomaisilla olisi käytössään riittävät resurssit ja tunnettavuus, jotta he voivat toteuttaa tehtävänsä syrjinnän ja häirinnän torjunnassa.

Väkivalta ja häirintä LHBTIQ -yhteisöä kohtaan on raportin mukaan korkeampaa kuin vuonna 2019. 14% vastanneista oli joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi viimeisen viiden vuoden aikana ja intersukupuoliset raportoivat suurimmissa määrin väkivallanteoista. Myös vihapuheen määrä on ennätyskorkealla, ja suurin osa vastaajista kertoi kohtaavansa usein heihin kohdistuvaa vihapuhetta sosiaalisessa mediassa.

Raportin mukaan kouluissa käsitellään LHBTIQ -aiheita aiempaa positiivisemmin. Myös selvästi suurempi osa vastaajista (52%) kertoi voivansa olla avoimesti oma itsensä lähes kaikissa julkisissa tilanteissa verrattuna vuoteen 2019 (46 %). Kuitenkin kiusaaminen, erityisesti kouluissa, on yhä varsin yleistä ja kaksi kolmesta vastaajista raportoi kohdanneensa koulukiusaamista.

Yli kolmannes kertoi harkinneensa itsemurhaa viimeisen vuoden aikana. Erityisesti nuorilla, transsukupuolisilla ja ei-binäärisillä itsetuhoiset ajatukset olivat yleisimpiä. FRA suosittaakin jäsenmaita kieltämään eheytyshoidot ja lopettamaan ei-elintärkeiden leikkausten ja toimenpiteiden suorittaminen intersukupuoliselle lapsille, sillä tällaisten toimenpiteiden tarkoituksena on vain saada heidät mukautumaan selkeämmin yhteiskunnan käsityksiin binäärisestä sukupuolesta. Jäsenmaiden tulisi myös tehokkaasti tarjota laillista suojelua LHBTIQ -henkilöille, jotta he eivät joudu kohtaamaan epäinhimillistä ja nöyryyttävää kohtelua.

Raportin voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:
Nea Baarman
Poliittinen varapuheenjohtaja
[email protected]
+358 443306224

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!