Tuore kyselytutkimus: suomalaiset nuoret suhtautuvat Euroopan unioniin hyvin myönteisesti

Tuore kyselytutkimus: suomalaiset nuoret suhtautuvat Euroopan unioniin hyvin myönteisesti

8.10.2022

Eurooppanuoret on toteuttanut yhdessä Taloustutkimus Oy:n kanssa tutkimuksen nuorten mielipiteistä koskien Euroopan unionia. Tutkimus toteutettiin Ulkoministeriön Eurooppatiedotustuella ja sen aineisto kerättiin Taloustutkimuksen Internet- paneelissa 19.8.- 23.8.2022 välisenä aikana. Tutkimuksessa selvitettiin 18-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä muun muassa EU:n toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä. Tuloksia on mahdollista verrata soveltuvin osin vuonna 2018 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

“Tuore tutkimus osoittaa, kuinka nuorten myönteiset mielipiteet EU:sta ovat kasvaneet vuodesta 2018. Myönteinen suhtautuminen kertoo uskosta EU:n toimintaa ja tavoitteita kohtaan. Ylivoimainen enemmistö vastaajista kokee Suomen olevan vahvempi EU:n jäsenenä, mikä ei ole ollenkaan yllättävää nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa“, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

Raportin mukaan 84% nuorista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen asema on maailmassa vahvempi EU:n jäsenenä. Täysin samaa mieltä olevien osuus on kasvanut vuodesta 2018 peräti 20 prosenttiyksikköä. 71% nuorista myös kokee, että Euroopan unionin tulisi kyetä entistä vaikuttavampaan toimintaan ja valtaosan (75%) mielestä yksittäiset jäsenmaat eivät saa estää tärkeitä päätöksiä EU:ssa.

"On tutkimuksen tulosten valossa täysin selvää, että nuoret haluavat vahvan EU:n joka voi vaikuttaa suuriin globaaleihin kehityskulkuihin ja turvata asemaamme maailmassa. Toivottavasti myös poliitikot muistavat tämän tehdessään päätöksiä“, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

Taloustutkimus Oy:n tutkija Tommi Saarnio esitteli raportin julkaisutilaisuudessa 8.10.2022.

Tutustu raporttiin kokonaisuudessaan linkistä.

Eurooppanuoret on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen nuorisojärjestö, joka toimii nuorten äänenä Eurooppa- ja kansainvälisyyskysymyksissä. Järjestö on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja sen toiminta avointa kaikille alle 29-vuotiaille nuorille. Eurooppanuorten tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista Euroopan unioniin ja kansainvälisyyteen sekä kampanjoida paremman ja yhtenäisemmän Euroopan puolesta. Lisää tietoa Eurooppanuorista löytää osoitteesta eurooppanuoret.fi/.

Lisätietoja:
Risto Rajala
Puheenjohtaja
[email protected]
+358 40 056 3080

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!