Lapin Eurooppanuoret ry (LEN) on Eurooppanuorten aluejärjestö, jonka keskuspaikka on Rovaniemi, mutta johon voivat liittyä kaikki Lapissa asuvat alle 35-vuotiaat Eurooppa-asioista kiinnostuneet nuoret.

LEN on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka päätoimintaa on Eurooppa-tietouden levittäminen ja keskustelun herättäminen. LEN:n toimintaan kuuluu muun muassa kulttuuri-iltojen, seminaarien ja muiden keskustelutilaisuuksien järjestämistä.

Yhteystiedot

Lapin Eurooppanuoret ry

Puheenjohtaja 2019
Aapo-Mikko Matti

Artikkelit
Lue lisää