7.11.2023

Amanda Alvesalo

Olen ehdolla Eurooppanuorten puheenjohtajaksi!

Haen luottamustanne jatkaa Eurooppanuorten puheenjohtajana vuonna 2024.

Kuluneena vuonna olen ottanut kokonaisvaltaista vastuuta järjestöstä ja johtanut sitä
muutosten keskellä. Olen luonut omalta osaltani hyvän pohjan järjestöjen rajat ylittävälle
vaikuttavalle yhteistyölle. Kriittisissä paikoissa olen ottanut johtajan aseman ja antanut
kaikkeni järjestölle monessakin mielessä. Olen antanut kaiken mahdollisen aikani ja
osaamiseni. Aina kun Eurooppanuoret on tarvinnut minua, minä olen ollut käytettävissä.
Visioni on entistä vaikuttavampi, näkyvämpi ja toimivampi Eurooppanuoret. Tulevalle
puheenjohtajakaudelleni asetankin kolme keskeisintä kärkeä.

EU-vaalit ovat Eurooppanuorten tärkeintä aikaa.

Vaalivuonna Eurooppanuoret tarvitsee johtajan, joka antaa itsestään kaikkensa. Johtajan,
joka kykenee antamaan kaiken mahdollisen aikansa ja osaamisensa järjestölle. Kuluneena
vuonna on rakennettu vahva pohja tulevalle. EU-vaalivuonna kerätään kovan työn hedelmät.
Muun kampanjaan liittyvän työn lisäksi puheenjohtajan tulee pystyä edustamaan järjestöä
haastavissakin substanssikysymyksissä. Tässä olen osoittanut osaamiseni.
Eurooppanuorten tulee näkyä ja kuulua enemmän, ja sillä tulee olla johtaja, joka ottaa
roolinsa tosissaan edistääkseen järjestön ääntä. Eurovaalit ovat Eurooppanuorten parasta,
mutta haastavinta aikaa.

Eurooppanuorten tulee selviytyä rahoituksellisesti haastavasta vuodesta.

Eurooppanuoria kohtasi valtava tragedia, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi
päätöksensä yleisavustuskelpoisuuden lakkauttamisesta. Järkytys oli valtava, mutta itse
käännyin heti katsomaan käsillämme olevia ratkaisuja. Kokonaisvaltainen ymmärrykseni ja
kokemukseni järjestön taloushallinnosta, prioriteeteista ja operatiivisesta toiminnasta tulee
nyt tarpeeseen enemmän kuin koskaan järjestön historiassa. Minulla on käsissäni ne
työkalut, ymmärrys ja kunnianhimo, joilla voimme onnistua. Tiedostan tilanteen vaikeuden,
mutta olen valmis ottamaan haasteen vastaan ja johtamaan Eurooppanuoret yli vaikeiden
aikojen.

Olemme ottaneet muuttuneet valtionapukelpoisuuden kriteerit huomioon kuluneena vuonna.
Tuleva vuosi puolestaan tullaan selviämään harkitulla taloudenpidolla, sekä panostamalla
erityisesti hallintokuluja mahdollistaviin hankkeisiin. Olemme panostaneet hankkeisiin jo tänä
vuonna, ja varmistaneet niillä muun muassa tulevan vuoden kevätpäivät sekä pohjan
EU-vaalikampanjalle. Pohjatyö on siis jo monilta osin tehty, mutta paljon on vielä edessä.

On Eurooppanuorten aika uudistua.

Olen aidosti pysähtynyt miettimään järjestömme suuntaa ja yhdessä liittohallituksen kanssa
kyennyt kirkastamaan toimintamme kehittämisen olennaisimmat kärjet. Eurooppanuoret
kaipaa uudistumista, ja kuluneena vuonna liittohallituksessa on laitettu aluille
kokonaisvaltainen järjestön strategian uudelleentarkastelu. Tämä on erityisen tärkeää, kun
järjestö valmistautuu vaaleihin. Suurien strategisten tavoitteiden tehokkaampi jalkauttaminen
käytännön toiminnaksi vaatii uusia työkaluja, joiden käyttöönottoa olen jo alustavasti esitellyt
liittohallitukselle. Työ tämänkin osalta on siis kesken.

Vain kuunteleva, yhteistyökykyinen ja muutoksille avoin puheenjohtaja voi toimia
onnistuneesti muutosjohtajana. Olen äärimmäisen omistautunut muutosten
loppuunsaattamiselle. Prosessi on vienyt jo nyt aikaa, ja se on pääsemässä tosissaan vasta
alkuunsa. Puheenjohtajana varmistan, että liittohallitus ja työntekijät saavat käyttöönsä kaikki
tarvittavat työkalut, joilla järjestömme voi aidosti kehittyä.
Työni Eurooppanuorissa on aidosti kesken. Uudistumisprosessi, EU-vaaleihin tehty työ,
verkostojen tarjoamat mahdollisuudet, ja ennen kaikkea oma palo tätä työtä kohtaan. Tämä
palo on erilaisuudessaan voimakkaampi, mitä se oli hakiessani ensi kertaa puheenjohtajaksi.
Nyt minä todella tiedän mitä tämä on, ja miten paljon tätä rakastan. Nyt minä myös tiedän,
miten tehdä tämä paremmin.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

 

Asetu ehdolle Eurooppanuorten liittohallitukseen!

Asetu ehdolle Eurooppanuorten liittohallitukseen! Ohjeet ehdolle asettumiseen julkaistaan 15.9.
Lisätietoa hakemiseen ja ehdolle asettumiseen löydät täältä.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

 

Ilmoittautuminen liittokokoukseen on auki

Liittokokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin tai kokouspaikalla. Etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista vain ennakkoon liittokokoukseen ilmoittautuneille.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

 

Kutsu Eurooppanuoret ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen

Tervetuloa Eurooppanuorten sääntömääräiseen liittokokoukseen vaikuttamaan ja päättämään järjestön toiminnasta ja valitsemaan liittohallituksen luottamustoimijat vuodelle 2022!