2024

Vähemmistöjen oikeuksilla ei pidä käydä kauppaa

Posted on

Vähemmistöjen oikeuksilla ei pidä käydä kauppaa 29.6.2024 Euroopan parlamentin vaalit on käyty ja vaalien tulosten perusteella muodostetaan uusi komissio ja uusi suunta Euroopan unionille. Riittävän enemmistön turvaamiseksi eurooppalaiset johtajat käyvät parhaillaan kiivasta lehmänkauppaa seuraavan komission ohjelmasta. On ehdottoman tärkeää, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet eivät päätyisi poliittisen väännön pelinappuloiksi, vaan jokainen tahollaan sitoutuu horjumattomasti puolustamaan […]

2024

Reportaasi: EU:n perusoikeusviraston raportti LHBTIQ -oikeuksien toteutumisesta Euroopassa

Posted on

Reportaasi: EU:n perusoikeusviraston raportti LHBTIQ -oikeuksien toteutumisesta Euroopassa 29.6.2024 EU:n perustamissopimuksessa eli Maastrichtin sopimuksessa todetaan, että unionin tulee puolustaa vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisarvojen kunnioittamisen periaatteita. Näihin sisältyy myös vahvasti vähemmistöryhmien oikeuksien puolustaminen. Myös Euroopan unionin ihmisoikeuksien julistuksen 21 artiklassa kielletään seksuaalisesta suuntauksesta johtuva syrjintä. Unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi toukokuun puolivälissä kolmannen raporttinsa LHBTIQ […]