2024

Reportaasi: EU:n perusoikeusviraston raportti LHBTIQ -oikeuksien toteutumisesta Euroopassa

Posted on

Reportaasi: EU:n perusoikeusviraston raportti LHBTIQ -oikeuksien toteutumisesta Euroopassa 29.6.2024 EU:n perustamissopimuksessa eli Maastrichtin sopimuksessa todetaan, että unionin tulee puolustaa vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisarvojen kunnioittamisen periaatteita. Näihin sisältyy myös vahvasti vähemmistöryhmien oikeuksien puolustaminen. Myös Euroopan unionin ihmisoikeuksien julistuksen 21 artiklassa kielletään seksuaalisesta suuntauksesta johtuva syrjintä. Unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi toukokuun puolivälissä kolmannen raporttinsa LHBTIQ […]