Nuorten EU-vaalit (1917 x 700 px)

Nuorten EU-vaalit 2024

Tervetuloa Eurooppanuorten nuorten EU-vaalien sivulle. Täältä löydät kaikki tiedot vaaleihin liittyen!

Mitkä ihmeen nuorten vaalit?

Tänä keväänä Eurooppanuoret ry järjestää alle äänestysikäisille nuorille omat EU-vaalit, joissa he pääsevät antamaan äänensä oikeille ehdokkaille. Nuorten EU-vaalit järjestetään viikolla 20. (13.05.-17.05.2024).

Mitä tarvitset äänestyspaikalla?

Tavoitteena on tehdä äänestyspaikasta mahdollisimman aidon oloinen. Äänestyspaikka kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle, ruokalaan, aulaan taikka saliin.

Varaa tarkistuspisteelle:

 • Pöytä ja tuolit vaalitoimitsijoille
 • Tulostettuja Nuorten EU-vaalien äänestyslippuja
 • Nimilista, jossa on kaikkien vaaliin osallistuvien nimet
 • Paperi ja kynä toiselle vaalitoimitsijalle
 • Lyijykyniä
 • Äänestäjien nähtäville tulostettu ehdokaslista, jossa on kaikkien ehdokkaiden vaalinumerot

Äänestyskoppiin (äänestyskopin voi pyytää lainalle kunnalta tai rakentaa näköesteen):

  Kopin ulkopuolelle Äänestyskoppi kyltti.
  Kopin sisälle:

 • Tulostettu ehdokaslista, jossa on kaikkien ehdokkaiden vaalinumerot
 • Tulostettu ohje vaalinumeron oikein kirjoittamiseen
 • Lyijykyniä

Äänestyspisteelle:

 • Pöytä ja tuolit vaalitoimitsijoille
 • Vaaliuurna, jonka voi tehdä esimerkiksi kannellisesta pahvilaatikosta
 • Leimasin tai tussi, jolla leimataan annetut äänestysliput

Vaalien jälkeen ääntenlaskentaan:

 • Äänestyspöytäkirja tai paperia, johon yhteenlaskettu vaalitulos merkitään

Vaalitoimitsijoiden tehtävät

Vaalitoimitsijoiksi voi valita lapsia, nuoria tai henkilökunnan jäseniä. Vaalitoimitsijoita tarvitaan vähintään neljä, mutta heitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita enemmän, jotta työ voidaan jakaa vuoroihin. Vaalitoimitsijoiden välisiä tehtäviä voi vaihdella välillä.

Tarkistuspisteellä vaalitoimitsijoiden tehtävä on ottaa ilmoittautuminen vastaan, merkata äänestäjä nimilistaan, antaa hänelle äänestyslippu ja ohjeistaa hänet äänestyskoppiin.

Äänestyspisteellä vaalitoimitsijoiden tehtävä on leimata taitetun äänestyslipun kansi ja varmistaa, että äänestäjä tiputtaa leimatun äänestyslipun vaaliuurnaan.

Kaksi vaalitoimitsijaa istuu tarkistuspisteellä:

 • Äänestäjä tulee ensin tarkistuspisteelle ilmoittautumaan vaalitoimitsijalle. Hänen äänioikeutensa tarkistetaan osallistujalistasta, kuten koulun oppilaslistasta (henkilöllisyystodistusta ei Nuorten vaaleissa tarvita). Vaalitoimitsija merkitsee henkilön äänestäneeksi, koska jokainen vaaleihin osallistuja voi äänestää vain kerran. Äänestäneiden lukumäärästä pidetään kirjaa joko nimilistan pohjalta tai erillisellä tukkimiehen kirjanpidolla (sovi tapa vaalitoimitsijan kanssa).
 • Toinen vaalitoimitsija antaa äänestäjälle äänestyslipun ja ohjeistaa äänestäjän äänestyskoppiin.
  Tässä välissä äänestäjä käy yksin äänestyskopissa kirjoittamassa valitsemansa ehdokkaan numeron äänestyslippuun ympyrän sisäpuolelle. Sen jälkeen äänestäjä tuo äänestyslipun äänestyspisteelle vaalitoimitsijoiden luo. Jos äänestäjä ei ole taittanut äänestyslippua vielä kiinni, niin äänestäjää voi tässä vaiheessa muistuttaa tekemään niin, ettei vaalitoimitsija näe numeroa. Äänestyspaikalla voi lisäksi olla vaaliavustaja, joka äänestäjän pyynnöstä avustaa tätä ehdokasnumeron kirjoittamisessa äänestyslippuun. Vain avustaja saa mennä äänestyskoppiin yhtä aikaa äänestäjän kanssa.

Toiset kaksi vaalitoimitsijaa istuvat äänestyspisteellä:

 • Ensimmäinen vaalitoimitsija merkitsee leimaamalla (tai esimerkiksi tussilla merkkaamalla) taitetun äänestyslipun kannen.
 • Toinen vaalitoimitsija on uurnan kohdalla, ja neuvoo äänestäjää tiputtamaan leimatun äänestyslipun uurnaan. Uurnan suuaukon päällä voi olla paperi, jonka vaalitoimitsija siirtää pois suuaukon edestä, kun äänestäjä on valmis tiputtamaan leimatun äänestyslipun uurnaan. Tällä ehkäistään sitä, että joku ehtii tiputtaa äänestyslipun uurnaan ennen leimaamista.

Koko äänestystilanteen kulku lyhyesti

 1. Äänestäjä ilmoittaa nimensä vaalitoimitsijalle tarkistuspisteellä (”Ilmoittautuminen”). Vaalitoimitsija merkitsee nimilistalle osallistujan äänestäneeksi. Jokainen äänestäjä voi äänestää vain kerran.
 2. Vaalitoimitsija ojentaa yhden äänestyslipun äänestäjälle ja ohjeistaa äänestäjää menemään äänestyskoppiin.
 3. Äänestäjä menee vapaaseen koppiin yksin (tai tarvittaessa vaaliavustajan kanssa) ja kirjoittaa valitsemansa ehdokkaan numeron äänestyslippuun merkityn ympyrän sisään. Äänestyslippuun ei kirjoiteta muuta kuin numero. Äänestäjä voi tarkistaa numeron äänestyskopissa olevasta ehdokaslistasta.
 4. Äänestäjä taittaa äänestyslipun kahtia, jotta muut eivät näe numeroa. Äänestäjä vie äänestyslipun äänestyspisteelle.
 5. Vaalitoimitsija leimaa taitetun äänestyslipun kannen.
 6. Äänestäjä pudottaa itse äänestyslippunsa vaaliuurnaan.

Usein kysytyt kysymykset

K: Milloin vaalit järjestetään?
V: Viikolla 20 (13.05.-17.05.). Järjestäjä saa vapaasti valita vaalipäivän sinä viikkona.

K: Miten järjestetään vaalit?
V: Vaalit järjestetään kouluilla; koulun täytyy ilmoittautua etukäteen järjestämään omat vaalit; Ohjeet tulee Eurooppanuorilta viikolla 18/19.

K: Mistä saan materiaalit?
V: Nämä lähetetään samaan aikaan muiden tietojen kanssa viikolla 18/19 niille kouluille, jotka on ilmoittautunut mukaan.

K: Mitä materiaaleihin sisältyy?
V: Äänestysliput, vaalimainosmateriaalit eri formaateissa, kylttejä, äänestämisohjeet, äänestyspöytäkirja

K: Milloin toimitetaan ehdokaslista?
V: Ehdokaslista virallisesti julkaistaan 10.05. Se lähetetään sähköpostiinne 12.05.

K: Ketkä saa äänestää vaaleissa?
V: Nuorten vaalien tavoite on antaa mahdollisuuden alaikäisten kokea äänestämisen, mutta vaalit ovat suunnattu kaikille nuorille, joten kaikki oppilaat voivat osallistua.

K: Milloin vaaliviikko loppuu/mihin mennessä pitää ilmoittaa äänet?
V: Vaaliviikko loppuu 17.05. kello 18:00, joten kaikkien koulujen pitää toimittaa tuloksensa siihen mennessä.

K: Mihin ilmoitan äänet?
V: Kaikille ilmoittautuneille kouluille lähetetään henkilökohtaiset linkit, joiden kautta ilmoitatte tulokset.

K: Milloin tulokset julkaistaan?
V: Tulokset julkaistaan yhden tai kahden viikon sisällä vaalien jälkeen.

kuvateksti