2020

Nuorisojärjestöt yhdessä EU:n nuorisoaloitteen takana: Nuorten osallisuus on varmistettava

Posted on
Nuorisoaloite

Nuorisojärjestöt yhdessä EU:n nuorisoaloitteen takana: Nuorten osallisuus on varmistettava 4.11.2020 Laaja joukko suomalaisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä tukee Eurooppanuorten ideoimaa EU:n nuorisoaloitetta. Eurooppanuoret ojensi nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän aloitteen tänään 4.11.2020 Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle EU-selontekoon liittyvän kansalaiskuulemisen yhteydessä. Järjestöt haastavat myös suomalaiset mepit edistämään aloitetta omassa työssään. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon toteutuvat […]

2020

Haluatko edistää parempaa Eurooppaa nuorille? Hae meille pääsihteeriksi!

Posted on
eurooppanuoret hakee korkeakouluharjoittelijaa

Haluatko edistää parempaa Eurooppaa nuorille? Hae meille pääsihteeriksi! 28.10.2020 Eurooppanuoret hakee pääsihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 11.1.2021 alkaen. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu järjestön taloudesta ja hallinnosta vastaaminen ja operatiivisen toiminnan johtaminen. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu liiton päämäärätietoinen kehittäminen yhdessä liittohallituksen kanssa, toimintaa ohjaavien dokumenttien raameissa. Pääsihteeri on myös liiton muiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden esihenkilö. Lisäksi pääsihteerin tehtäviin […]

2020

Eurooppanuoret: EU:n on puututtava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien polkemiseen

Posted on

Eurooppanuoret: EU:n on puututtava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien polkemiseen 11.9.2020 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toisen artiklan mukaan yksi unionin perustana olevista arvoista. Kyseisen sopimuksen 49. artiklan mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen on myös unionin jäsenyyden hakemisen ehto. EU:n perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen ihmisen ominaisuuksiin tai taustaan perustuva syrjintä. Tästä huolimatta ihmisoikeuksia poljetaan räikeästi joissakin EU:n […]

2020

Kaneli Seppänen Eurooppanuorten korkeakouluharjoittelijaksi

Posted on

Kaneli Seppänen Eurooppanuorten korkeakouluharjoittelijaksi 24.8.2020 Eurooppanuorten liittohallitus on valinnut uudeksi korkeakouluharjoittelijaksi Kaneli Seppäsen. 25-vuotias Kaneli opiskelee poliittista historiaa Turun yliopistossa. Harjoittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat Eurooppanuorten tapahtumien järjestelyissä avustaminen, tapahtumamarkkinointi sekä muu viestinnän sisältöjen suunnittelu. Harjoittelujakson aikana tapahtumia ovat muun muassa Eurooppa 2050 -webinaarit, ilmastoiltamat, Syyspäivät ja Eurooppanuorten liittokokous. Lisäksi harjoittelija pääsee kehittämään kouluvierailumateriaaleja aluejärjestöjen käyttöön. […]