2021202120212021ArtikkelitKannanottoTiedoteUutisetYleinen

Eurooppanuoret: EU:n ja Yhdysvaltojen taisteltava yhdessä ilmastokriisiä vastaan

One world taulu

Yhdysvaltojen uusi presidentti Joe Biden astui virkaansa keskiviikkona poikkeuksellisissa olosuhteissa ennennäkemättömien, länsimaisen demokratian perustuksia järkyttäneiden tapahtumien jälkeen. Eurooppanuoret iloitsee vallan vaihtumisesta ja odottaa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tekevän tiivistä yhteistyötä ilmastokriisin torjumiseksi.

“Donald Trumpin presidenttikausi oli katastrofi paitsi Yhdysvalloille, myös koko maailmalle. Hän horjutti järjestelmällisesti demokratiaa ja oikeusvaltiota, lietsoi rasismia, rapautti kansainvälistä yhteistyötä, sekä toteutti tuhoisaa ympäristöpolitiikkaa. Maailma on parempi paikka, kun hän ei ole enää presidentti”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala

Yhdysvallat jarrutti kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita koko Trumpin presidenttikauden ajan. Maailmaa järkytti erityisesti päätös vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta, minkä allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousun alle 1,5 asteeseen erilaisten päästövähennysten kautta. Tämän lisäksi Trump teki lukuisia ympäristön kannalta tuhoisia päätöksiä, kuten höllensi uusien autojen päästörajoituksia, heikensi ympäristölainsäädäntöä ja tuki fossiiliteollisuutta.

“Edeltäjästään poiketen Joe Biden näyttää ottavan ilmastokriisin vakavasti. Hän luvannut ensi töikseen liittää Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen ja suunnittelee kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Bidenin linja tarjoaakin EU:lle uudenlaisen mahdollisuuden tarttua rohkeampiin, vaikuttavampiin ilmastotoimiin yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Tämä tilaisuus on hyödynnettävä”, vaatii Rajala.

Päästöjen hinnoittelu kuuluu kansainvälisen ilmastopolitiikan tärkeimpiin kysymyksiin. Eräät asiantuntijatahot ovat esittäneet, että EU:n ja Yhdysvaltojen johdolla luotaisiin globaali ilmastoliittouma, jossa päästöille asetettaisiin kaikkia sitova, riittävän korkea hinta, ja sen ulkopuolelle jääville maille asetettaisiin ilmastovaikutuksiin perustuvia tullimaksuja. Eurooppanuoret näkee, että EU:n ja Yhdysvaltojen tulisi kaikin keinoin edistää tällaisen järjestelmän luomista kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

“Ilmastonmuutos on koko maapalloa koskeva kriisi ja ihmiskunnan suurin haaste. EU ja Yhdysvallat ovat merkittäviä suurvaltoja, ja voivat siksi yhdessä todella vaikuttaa koko maailman tulevaisuuteen. On kuitenkin välttämätöntä, että toimiin ryhdytään heti, sillä ilmastokriisi jatkaa kiihtymistään. Meillä ei ole aikaa odottaa”, linjaa Rajala.

Lisätietoja:

Risto Rajala
Puheenjohtaja
Eurooppanuoret
0400563080