kuvausteksti

Eurooppanuoret: EU:n ulkopolitiikkaa on yhtenäistettävä välittömästi

16.11.2020

Euroopan unionin yhteisen ulkopolitiikan uskottavuus kärsinyt syksyn aikana vakavia iskuja. EU:n hitaat rektiot ihmisoikeusloukkauksiin esimerkiksi Valko-Venäjällä ja uiguurien tilanteeseen Kiinassa paljastavat EU:n kyvyttömyyden tehdä tarpeeksi nopeita ja voimakkaita ulkopoliittisia linjauksia.

“Ihmisoikeudet kuuluvat eurooppalaisten arvojen kovimpaan ytimeen. On häpeällistä, että EU on ollut vakavien ihmisoikeusloukkausten edessä hampaaton, eikä ole kyennyt riittävän nopeisiin ja uskottaviin toimiin niiden tuomitsemiseksi”, kritisoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

EU:n ulkopolitiikan prosessit ovat hitaita ja tehottomia. Suurin ongelma on jäsenmaiden välistä yksimielisyyttä edellyttävä päätöksenteko, minkä vuoksi yksikin jäsenmaa voi estää esimerkiksi päätöslauselman tai pakotteiden asettamisen hyväksymisen ulkoasiainneuvostossa. Jäsenmaat myös käyttävät veto-oikeuttaan hyväksi omien tavoitteidensa edistämiseksi, mikä usein sitoo yhteen toisistaan irrallisia ulkopoliittisia kokonaisuuksia. Tämä hankaloittaa entisestään päätöksenteon tehokkuutta.

“Yhteisen ulkopolitiikan toimintakykyä on vahvistettava välittömästi ottamalla käyttöön määräenemmistöpäätökset ulkoasianneuvoston päätöksenteossa”, vaatii Asunmaa.

EU edustaa yli 400 miljoonaa kansalaista ja muodostaa yhden maailman suurimmista talousalueista. Globaalin vallankäytön moninapaistuessa ja sirpaloituessa EU:lla olisi todellinen mahdollisuus edistää omien arvojensa toteutumista maailmalla. Tämä mahdollisuus unionissa ollaan kuitenkin hukkaamassa kyvyttömyydellä ottaa kantaa sekä vaalimalla jäsenmaiden yksimielisyyttä yli arvolähtöisen ja vaikuttavan globaalin politiikan.

“Yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen on EU:n kohtalonkysymys. EU:lla on edellytykset ottaa johtorooli demokratian ja ihmisoikeuksien sekä kestävän kehityksen edistämisessä kansainvälisessä politiikassa. Jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin on toimittava määrätietoisesti yhteisen ulkopolitiikan vahvistamiseksi”, linjaa Asunmaa.

Lisätietoja:

Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!