KannanottoTurku

Kaksi vuosikymmentä Turun Eurooppanuoria – missä olemme nyt?

Koska järjestötyössä huomio kiinnittyy helposti nykyisiin haasteisiin ja tulevan suunnitteluun, haluamme aika ajoin TENussa siirtää katseen myös menneeseen ja katsoa, mitä kuluneisiin vuosikymmeniin on mahtunut.

Viime vuonna vietettiin TENun 20-vuotisjuhlia. Tuolloin kysyimmekin vanhoilta aktiiveiltamme, mitä heille on TENu-ajoista erityisesti jäänyt mieleen. Nämä muistot ovat luettavissa Instagramimme kohokohdissa. Vastauksia saimme mukavasti ja oli hienoa huomata, että monille TENu-vuodet jättivät paljon hyviä muistoja sekä osaamista, jota myöhemmin on huomannut tarvinneensa.

Hienoa vastauksissa oli myös se, miten paljon tunnistettavaa niissä oli. Vaikka toki moni asia on vuosien varrella muuttunut, on nykytoiminnassa paljon samaa kuin kymmenen vuoden takaisessa. Esimerkiksi Eero Jalava (hallituksen jäsen 2011-2014) mainitsi yhdeksi TENun rikkaudeksi yhdistelmän vakavaa ja vähemmän vakavaa. Tuo ajatus edelleenkin ohjaa tapahtumakalenterimme rakentumista. Viime vuonna tapahtumavastaavana olikin hienoa järjestää ja niin webinaareja meppien kanssa, kuin rentoja illanviettoja Panimoravintola Koulussa. TENu on yhdistelmä haastaavakin Eurooppa-keskustelua sekä rentoa ja yhteensitovaa ajanvietettä.

Vuosien kuluessa myös ekskursiot ovat vakiinnuttaneet asemaansa TENun vuosikellossa. Ronja Marjamaa (puheenjohtaja 2016) nosti ensimmäisen ekskursion järjestämisen yhdeksi parhaimmista TENu-muistoistaan. Koronan aiheuttaman matkustustauon jälkeen TENulaiset pääsivät viimein jatkamaan perinnettä. Viime vuosina onkin reissattu niin Müncheniin kuin Euroopan sydämeen Brysseliin. Kansainvälisyys ja yli rajojen ulottuvat yhteydet olivatkin monen alumnin mielissä TENun suurimpia anteja, ja näin varmasti yhä edelleen on. Esimerkiksi viime ekskursion aikainen kohtaaminen JEF Brysselin kanssa synnytti ajatuksen paikallisten Eurooppanuorten yhteistapahtumasta koko Euroopan alueelta, ja tänä keväänä kokoonnuttiinkin meidän turkulaisten johdolla yhteen muiden maiden aluejärjestöjen kanssa puimaan toimintamme mahdollisuuksia ja haasteita.

Paljon on myös muuttunut. Viime vuonna käynnistimme ensimmäistä kertaa työryhmätoiminnan, sillä halusimme lisätä jäsenistölle mahdollisuuksia osallistua TENun toimintaan ja aktiiviseen tekemiseen ilman sitoutumista hallitustyöhön. Tänä vuonna ekskursiotyöryhmä sai rinnalleen kaikille avoimet suunnitteluillat. Niissä kiinnostuneilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa suurimpien tapahtumiemme ohjelmanumeroihin ja muuhun sisältöön. Työryhmät ja suunnitteluillat osallistavat kaikkia vähänkin Eurooppa-asioista kiinnostuneita matalalla kynnyksellä, joten toivottavasti ne tulevaisuudessa vakiintuvat osaksi TENun toimintaa!

Tänä keväänä TENu järjesti toista kertaa – ja jälleen oikein onnistuneesti – Nuorten Eurooppa-päivän tapahtuman. Kutsuimme koko päivän kestäneeseen yleisötapahtumaan laajasti poliittisia nuorisojärjestöjä, ja ohjelmassa oli paneeleita ja keskustelutilaisuuksia. Oli mahtavaa juhlistaa Eurooppa-päivää tuomalla juuri nuorten näkökulmaa esiin aiheissa, joissa tuo näkökulma on tupannut jäädä pahasti pimentoon. Tapahtumassa vallitsi yhtenäinen ja lämmin tunnelma, mikä myös osaltaan luo toivoa tulevaisuuden politiikan suhteen. Tämäkin tapahtuma ehdottomasti ansaitsisi tulevaisuudessa perinteen aseman.

Toisaalta tänä vuonna olemme pohtineet paljon sitä, millaiselta haluaisimme TENun tulevaisuudessa näyttävän. Haluaisimme olla entistäkin matalamman kynnyksen järjestö, joka houkuttelisi enemmän esimerkiksi toisen asteen ja AMK:in opiskelijoita. Tänä vuonna jatkuvat kouluvierailut osaltaan toimivat tässä työkaluina, mutta uusiakin keinoja tarvitaan. Tulevaisuudessa TENu on toivottavasti entistäkin monimuotoisempi ja helposti lähestyttävämpi alusta aivan kaikille vähänkin Eurooppa-teemoista kiinnostuneille nuorille.

Vaikka paljon on tehty – ja paljon vielä tekemättä – välittyy lopulta vanhojen tenulaisten muistoista ennen kaikkea se, että ydinajatuksemme on edelleen sama. Edelleen tärkeitä tavoitteitamme on kriittisen ja monipuolisen eurooppakeskustelun herättäminen, kiinnostuksen lisääminen noita teemoja kohtaan, sekä nuorten äänen esiin tuominen EU-asioissa. Työtä tämän parissa riittää, vähintäänkin myös seuraavat 20 vuotta.

Teksti: Oona Vehmas, vuoden 2023 varapuheenjohtaja