kuvausteksti

Euroopan Unionin täytyy mahdollistaa naisille tasa-arvoinen työympäristö uskonnosta riippumatta

28.8.2021

Viime aikoina uutisotsikoihin ja sosiaalisiin medioihin on noussut kiivas
keskustelu jälleen hijabien käytöstä töissä ympäri Eurooppaa. Tämä keskustelu on
jatkunut jo pitkään, mutta musliminaisten asema Euroopassa ei ole keskustelun
edetessä parantunut. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa vuonna
1948 mainitaan 18. artiklassa seuraavasti: “Jokaisella ihmisellä on ajatuksen,
omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai
vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen yksin tai yhdessä toisten
kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja
uskonnollisia menoja”. Harmillisesti tämänkään artiklan sisältöä ei ole noudatettu
Euroopassa ja Euroopan Unionissa.

Viimeisimmän kerran EU:n tuomioistuin otti kantaa asiaan tänä kesänä, kun se
otti kantaa kahden musliminaisen erottamisiin työpaikalla. Toinen naisista työskenteli
apteekkiketjun kassatyöntekijänä ja toinen päiväkodissa erityislasten hoitajana.
Kummassakaan tapauksessa hijab ei vahingoittanut työympäristössä muita tai
aiheuttanut vaaratilanteita. Hijab ei ole estänyt musliminaisia työskentelemästä
ennenkään. Kyse on siis uskonnollisen vähemmistön oikeuksien polkemisesta
Ranskassa, jossa on yksi suurimmista muslimiyhteisöistä koko Euroopassa. tämä näkyy
Rankan muissa poliittisissa päätöksissä, kuten päätöksessä kieltää hijabit valtion
kouluissa.

Niin kauan kuin oma uskonnonharjoitus ei satuta ketään siinä ei ole mitään vikaa
eikä se oikeuta minkäänlaisiin rajoituksiin. Jokaiselle kuuluu antaa rauha uskoa tai olla
uskomatta. Niin kauan kuin et pakota uskontoasi työpaikalla muille tai vaaranna yhteistä
työympäristöä, erottaminen ei ole millään tasolla oikeutettu päätös. Tämä EU:n
tuomioistuimen päätös antaa työnantajille oikeus eroittaa mm. musliminainen
pelkästään hänen pukeutumisensa takia vie monilta taidokkailta naisilta mahdollisuuden
harjoittaa omaa työtään ja toimia yhteiskunnassa täysivaltaisena jäsenenä. Tämän
päätöksen purkamisen voisi nostattaa työllisyyttä. Tämänhetkinen tilanne heikentää
etenkin musliminaisten asemaa perheessä, jos heillä ei ole mahdollisuutta omaan rahan
lähteeseen ja itsenäisyyteen. Euroopan ja EU:n maiden täytyy olla tasa-arvoisia
paikkoja asua kaikille sukupuolille uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

Nella Salminen
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry, hallituksen jäsen
[email protected]
+358 40 187 3421

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!