tampereen eurooppanuoret kuvituskuva

Europarlamenttivaalit läntistä koheesiota luovana voimana

19.3.2020

Harvoin on mitään vaalia tituleerattu niin tärkeäksi kuin tämä, ja harvoin mitään on mitään vaalia yhtä laimeasti odotettu. Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa ovat Euroopan kohtalonkysymys siinä mielessä, että siitä voitaneen vetää johtopäätös populismin nykyisestä tilanteesta unionin alueella.

Ongelmana on toistuvasti ollut äänestysaktiivisuus, joka on suuri ainoastaan Belgiassa ja Luxemburgissa – jossa EU näyttäytyy konkreettisesti jokaiselle kansalaiselle. Suomessa, Virossa, jopa Ranskassa muun Euroopan tapaan äänestysprosentti on hyvin alhainen. Tässä kohtaa suurin huomio tulee vetää legitimiteettiin, joka laskee, kun entistä pienempi prosentti unionin kansalaisista päättää sen suunnasta. Toki on huomioitava, ettei parlamentti päätä tärkeimmistä asioista: Eurooppa-neuvosto, joka koostuu EU-maiden valtionpäämiehistä, päättää suurista linjoista ja merkityksellisimmistä seikoista. Ministerineuvosto, joka koostuu EU-maiden asianosaisista ministereistä, puolestaan päättää eri alojen sääntelystä. Parlamentti toimii rajoitetusti ministerineuvoston kanssa yhteistyössä ja vastaa kärjistetysti Suomen eduskuntaa. Siitäkin huolimatta olisi tärkeää vaalia yhtenäisyyttä, erityisesti Kiinan ja muiden nousevien talouksien haastaessa perinteisen eurosentrisen ajattelutavan ja läntisen maailmanjärjestyksen.

Äänestysaktiivisuuden nostattamisessa tärkeintä on inklusiivisuus. Mikäli ei kuulla heitä, jotka ovat skeptisiä Euroopan unionia kohtaan ja vastata heidän huoliinsa, ei edistystä voi tapahtua. Yhdysvaltain vaaleissa on jo osoitettu, millaisia seurauksia syvien kansanosien kuulemattomuudella voi olla. Unioni ei voi näyttäytyä elitistisenä ja itseisarvollisena entiteettinä, vaan sen hyöty on osoitettava kansalaiselle konkreettisesti.

Suomessa kansan yhdistäjänä on perinteisesti toiminut esimerkiksi presidentti-instituutio (s.60), mutta verkottuneessa maailmassa, vaikka kuinka haluaisi sen kieltää, ei voi ajatella vain omaa maataan. Euroopan unioni tarjoaa nimenomaisesti koko Euroopan mittaisen yhdistymisen tekijän kaikkea uhkaavaa vastaan. Tietyt asiat on hyvä tehdä omassa maassa, mutta tietyt asiat, kuten terrorismin torjunta ja rajaturvallisuus, on vain järkevää tehdä EU-tasolla.

Ehdottomasti Euroopan unioni ei ole täydellinen, tämä on syytä muistaa. Kuitenkin se on parasta mitä meillä tällä hetkellä on, ja sitä pitää vaalia. Tulevat EU-vaalit näyttävät, millainen tilanne unionin alueella on. Läntisen maailman tulisi pitää yhtä, ja siksi kannattaa äänestää.

Teksti: Pietari Kokko

Kirjoittaja opiskelee hallintotieteitä Tampereen yliopistossa ja on kiinnostunut globaalien ilmiöiden vaikutuksista päivittäiseen elämään. Hän pitää myös sushista.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!