Miten kaupungit voivat edistää tasa-arvoa EU-kontekstissa?

Kaupungit tasa-arvon edistäjinä EU:n tuen avulla

12.10.2020

Euroopan unioni tukee tasa-arvon edistämistä monin tavoin. Uniossa on laajasti esimerkiksi erilaista yhdenvertaista kohtelua edistävää lainsäädäntöä, sukupuolinäkökulma huomioidaan läpileikkaavasti eri politiikkasektoreilla ja naisten asemaa turvataan erilaisilla erityistoimenpiteillä. EU:lla on oma sukupuolten tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025. Strategian tavoitteena on unioni, jossa jokainen yksilö on vapaa elämään itse valitsemallaan tavalla – yhtäläisin mahdollisuuksin menestyä. Paikallistason näkökulmasta strategiasta jäi kuitenkin uupumaan maininta kaupungeista ja niissä tehtävästä työstä, kuten Alueiden komitea tiedotteessaan esittää.

Konkreettisesti EU:n muita työkaluja tasa-arvotyön edistämiseksi ovat Euroopan tasa-arvosopimus, naisten peruskirja sekä Euroopan tasa-arvoinstituutti. Näiden lisäksi unioni allokoi rahallista tukea esimerkiksi Euroopan sosiaalirahasto+:n, Euroopan aluekehitysrahaston, InvestEU:n ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kautta tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin. Rahoituksen tukemana päämäärä on edistää naisten osallistumista työmarkkinoille, työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä esimerkiksi lieventää tyttöjen ja poikien epätasapainoista edustusta tietyillä koulutussektoreilla. Näiden lisäksi muun muassa Horisontti 2020 -rahoitusohjelman alla on erillinen Gender Action-ohjelma.

Unionin tasolla on myös tehty tutkimusta liittyen siihen, miten kaupungit voivat edistää tasa-arvon toteutumista. URBACT on Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma. Ohjelman tavoite on edistää kestävää kaupunkikehitystä eurooppalaisissa kaupungeissa. Hankkeen sukupuolten tasa-arvon edistävien kaupunkien raportissa esitellään joukko keinoja, joilla osoitetaan kaupunkien viranomaisille muun muassa sukupuolisensitiivisiä käytäntöjä ja aloitteita.

Erilaisten tutkimusten ja ohjepapereiden lisäksi esimerkiksi Eurocities, jonka jäsen myös Tampereen kaupunki on, tekee edunvalvontaa tasa-arvon edistämiseen liittyen. Eurocities on käynyt esimerkiksi keskustelua päättäjien kanssa siitä, miten korona vaikuttaa naisiin. Eurocities myös tekee Euroopan sosiaalista pilaria näkyvämmäksi – erityisesti kaupunkien näkökulmasta. Eurocities on kerännyt sitoumuksia sosiaalisten oikeuksien pilarien edistämiseen. Suomesta mukana ovat Helsinki ja Turku – nyt voisi olla Tampereenkin aika allekirjoittaa sitoumus.

Tampereen kaupunki on julistanut haluavansa olla yhdenvertaisuuden pääkaupunki. Tämän tavoitteen ympärille kaupunki on rakentanut esimerkiksi Tampere: Yhdenvertaisesti sinun -kokonaisuuden, joka on myös valittu osaksi vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihakua. Kaupunki on edistänyt tämän toteutumista esimerkiksi avustushauilla. Tämän lisäksi kaupunki harjoittaa osallistuvaa budjetointia, on perustanut lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamiseen Tampere Junior -ohjelman, edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmalla ja tukee esimerkiksi esteettömän taiteen ja kulttuurin toteuttamista.

Miten kaupungissa on konkreettisesti hyödynnetty EU-tason tukea? Miten Tampere edistää tasa-arvoa EU-kontekstissa? Tampereen kaupunki on tällä hetkellä muun muassa mukana Eurocitiesin hankkeessa CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration actiON, jonka tarkoitus on edistää integraatiotoiminnan implementaatiota. Toinen konkreettinen esimerkki, joskin ylipäätään kansainvälisen tason toimintamalli, on tasa-arvopalkinnon jakaminen. Tamperelaiset toimijat, kuten professori Johanna Kantolan vetämä tutkimusryhmä, on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta kahden miljoonan euron rahoituksen tutkimukseensa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää Euroopan parlamentin puolueryhmien politiikkaa sukupuolen näkökulmasta.

Kaupunkien tulee olla jatkossakin edelläkävijöitä tasa-arvon edistämisen vetureina. Tämä tulevaisuusorientoitunut toimintatapa on mahdollista oman resursoinnin lisäksi myös EU-tuen avulla. Erityisesti vaikeissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, kuten koronakriisin keskellä, on ensiarvoisen oleellista huolehtia, että eri ryhmien tarpeet ja niihin kohdistetut toimenpiteet kohtaavat. Huolehditaan, että kaupungit Tampere mukaan lukien ei jätä tätä mahdollisuutta käyttämättä, vaan rohkeasti jatkaa työtä tasa-arvoisemman huomisen eteen!

Teksti: Neea Loimuvirta

Kirjoittaja on TENin toinen varapuheenjohtaja sekä EU-asiavastaava. Kirjoittaja opiskelee hallintotieteitä nauttien byrokratiateorioista erityisesti hyvien eurooppalaisten viinien kanssa.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!