Komissio tuplaa rahoituksen kuvituskuva

Komissio tuplaa rahoituksen Erasmus+ -ohjelmaan – nuoret kiittävät

2.5.2018

Eurooppanuoret on ottanut ilolla vastaan tänään julkaistun Euroopan komission esityksen unionin rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Rahoituskehyksessä annetaan raamit EU:n vuosittaisille budjeteille kehyksen voimassaolo aikana. Komission esityksessä on mm. kaksinkertaistettu Erasmus+ ohjelman rahoitus.

Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen iloitsee, että viime joulukuun liittokokouksessa hyväksytty Eurooppanuorten poliittinen ohjelma on saanut nyt myös komission tuen taakseen: “Tämä on komissiolta erinomainen esitys, joka vahvistaa juuri ruohonjuuritason ja nuoren sukupolven eurooppalaisuutta. On tärkeää, että tämä tunnustetaan lisärahoituksella.”

Komission esityksessä lisätään rahoitusta tutkimukseen, turvallisuuteen ja liikkuvuuteen sekä vähennetään rahoitusta erityisesti maataloustuista ja koheesiosta. Erityinen painotus on juuri nuorten liikkuvuuden tukemisessa. Eurooppalaisen liikkuvuuden ja opiskelijavaihdon vahvistaminen on ollut myös Suomen kanta. Eurooppanuoret peräänkuuluttaa seuraavaksi parlamentilta ja jäsenmailta rohkeutta sekä suoraselkäisyyttä komission esityksen tukemiseksi.

“Olisi vahingollista kannustaa jäsenvaltioita lähtemään nationalistiseen kilpailuun alueellisista tuista nuorten kustannuksella. Erasmus on eurooppalainen menestystarina, opiskelija- ja opettajavaihdot tekevät eurooppalaista integraatiota todeksi arjen tasolla.”, päättää puheenjohtaja Tikkanen.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!