Avoin kirje Suomen hallitukselle kuvituskuva

Eurooppaherätys – Avoin kirje Suomen hallitukselle

27.7.2019

Eurooppanuoret jakaa vuosittain unikeonpäivän Eurooppaherätys-palkinnon suomalaiselle toimijalle, jonka tulisi paremmin ottaa toiminnassaan huomioon EU-teemojen merkitys ja osallistua aktiivisemmin Eurooppa-keskusteluun. Tänä vuonna palkinnon saa Suomen hallitus.

Hyvä pääministeri Antti Rinne ja Suomen hallitus

Suomi on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita alkaneelle EU-puheenjohtajakaudelle. Suomen EU-vaikuttaminen ei saa kuitenkaan unohtua EU-puheenjohtajakauden jälkeen, vaan kunnianhimoista EU-politiikkaa on jatkettava läpi vaalikauden.

Ilmaston lämpeneminen ei pysähdy Suomen EU-puheenjohtajakauteen, joten nopeita toimia tarvitaan myös sen jälkeen. Meillä ei ole aikaa epäonnistua. Keväällä julkaistun Nuorisobarometrin mukaan nuorten huoli ilmastosta on kasvanut jyrkästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eurooppanuorten edelliskeväänä julkaiseman tutkimuksen mukaan nuoret näkevät juuri ilmastonmuutoksen torjunnan merkittävimpänä asiana, jossa Euroopan tason yhteistyötä tulisi lisätä. Lisäksi meidän on rohkeasti puolustettava oikeusvaltioperiaatetta pitämällä kiinni siitä, että EU-rahoitus sidotaan yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen.

On upeaa, että nuorten äänestysaktiivisuus kevään eurovaaleissa yli kaksinkertaistui viime eurovaalien noin kymmenen prosentin tuloksesta. Nuorten äänestysaktiivisuuden nousu ei kuitenkaan vielä riitä, sillä vain noin neljäsosa nuorista käytti ääntään eurovaaleissa. Nuoret suhtautuvat myönteisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön, sillä Eurooppanuorten tutkimuksen mukaan jopa 81 prosenttia nuorista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana Suomelle. Nuorten luottamus eurooppalaiseen yhteistyöhön on lujaa. Suomen tulee osaltaan huolehtia siitä, että tämä luottamus unionin tulevaisuuteen säilyy. Suomen tulee pitää kiinni asetetuista tavoitteista.

Jotta seuraavissa eurovaaleissa suurin osa nuorista saadaan äänestämään, ei riitä, että unionista puhutaan vaaleja edeltävän kuukauden ajan. Eurooppa-teemoista on puhuttava aktiivisesti läpi vaalikauden. Ja siinä te, hyvät ministerit, olette avainasemassa. EU-keskustelu ei saa jäädä kabinetteihin suljettujen ovien taakse. Tuokaa näkemyksiänne julkiseen keskusteluun, nostakaa EU:ssa käsittelyssä olevia teemoja esiin, olkaa rohkeasti visionäärejä ja linjatkaa Euroopan unionin tulevaisuudesta. Ottakaa nuoret mukaan keskusteluihin, sillä meillä on valtavasti tietoa, taitoa ja näkemystä siitä, millaisessa maailmassa haluamme elää. Eurooppa kaipaa puolustajiaan.

Näiden terveisten myötä haluamme jakaa Eurooppanuorten perinteisen Eurooppaherätys-palkinnon Suomen hallitukselle.

Yhteistyöterveisin,
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
[email protected]
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!